Suoraan sisältöön

Elo ylsi historiansa parhaaseen tulokseen – sijoitustuotot 1,6 miljardia euroa

Elon sijoitusten kokonaistuotto vuonna 2017 oli 7,4 prosenttia. Elon eläkevarat kasvoivat 1,6 miljardia euroa. Noteeratut osakkeet tuottivat erinomaisesti 17,0 prosenttia. Eläkepäätökset olivat alan keskiarvoa nopeammat. Vakuutusmaksutulo kasvoi 5,7 prosenttia.

- Vuoden 2017 sijoitustulos oli Elon historian paras. Talouskasvu yllätti maailmalla positiivisesti ja inflaatio pysyi maltillisena. Vuodesta muodostui ehkä hieman yllättävästikin suhteessa odotuksiin erinomainen sijoitusvuosi eläkesijoittajalle, kertoo Elon toimitusjohtaja Satu Huber.

Elon sijoitusten arvo oli vuoden 2017 lopussa 23,1 (21,5) miljardia euroa. Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 7,4 (5,6) prosenttia. Eläkevarat kasvoivat noin 1,6 (1,1) miljardia euroa. Vakavaraisuus oli hyvällä tasolla ja vakavaraisuusaste oli 125,9 (124,3) prosenttia. Liikekulut hoitokustannustulosta olivat 80,9 (76,7) prosenttia. Vuoden 2016 ja 2017 hoitokustannustulokset eivät ole keskenään vertailukelpoisia, koska yhtiöiden saamaa hoitokustannusosaa alennettiin vuodelle 2017 noin 7 prosenttia. Vuodesta 2017 lähtien koko hoitokustannusylijäämä jaetaan asiakkaille maksunalennuksina.

- Myös Suomen talouskasvu vuonna 2017 oli ilahduttavasti odotuksia parempi. Talouden piristyminen ja Elon asiakkaiden menestys näkyivät meillä maksutulon kasvuna, sanoo Huber. Vakuutusmaksutulon kasvu oli 5,7 prosenttia. Vuonna 2017 TyEL-vakuutettujen palkkasumma oli 12 717,0 (11 943,7) miljoonaa euroa ja yrittäjien YEL-työtulosumma 1 824,2 (1 861,6) miljoonaa euroa.

Osakkeiden vuosi

- Vuosi 2017 oli osakkeiden vuosi ja niiden tuotto nousi erinomaiselle tasolle. Osakesijoituksista saatu hyvä tuotto tuki merkittävästi koko sijoitustoiminnan tulosta. Osakemarkkinoilla vuosi oli erittäin poikkeuksellinen myös sen vuoksi, että markkinat kehittyivät kokonaisuudessaan tasaisesti koko vuoden ilman suurempia heilahteluita, kuvaa Elon sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo sijoitusvuotta.

Elon noteeratut osakesijoitukset tuottivat 17,0 (9,0) prosenttia. Parhaat tuotot toivat sijoitukset kehittyville markkinoille. Erityisen hyvin onnistuivat kehittyvien markkinoiden suorat osakesijoitukset, joiden tuotto oli yli 20 prosenttiyksikköä markkinoita parempi ollen lähes 50 prosenttia.

- Lisäsimme sijoitusten hajautusta globaalisti ja hyvin tuottaneiden osakesijoitusten allokaatiota kasvatettiin vuoden aikana. Onnistunut valuuttastrategia osakkeiden ohella vaikutti positiivisesti Elon kokonaistuottoihin, jatkaa Hiidenpalo.

Talouskasvu oli vahvaa kaikilla päätalousalueilla. Inflaatio pysyi maltillisena ja keskuspankit pystyivät ylläpitämään erittäin elvyttävää rahapolitiikkaa. Nämä toimet tukivat myös sijoitusmarkkinoiden kehitystä merkittävästi.

- Jokaisessa omaisuusluokassa salkunhoito saavutti markkinoita paremman tuoton tai yhtä hyvän, sanoo Hiidenpalo.

Elon korkosijoitukset tuottivat 1,4 (3,6) prosenttia. Yrityslainamarkkinat tuottivat globaalisti hyvin, esimerkiksi eurooppalaiset investointiluokan yrityslainat yli 2 prosenttia ja eurooppalaiset korkeamman riskin yrityslainat yli 6 prosenttia. Yritysten joukkovelkakirjalainojen tuotto oli 3,5 (6,5) prosenttia. Joukkovelkakirjalainojen tuotto oli kokonaisuudessaan 1,5 (4,1) prosenttia.

Kiinteistösijoitusmarkkinat olivat erittäin aktiiviset ja Suomessa transaktiovolyymi oli jälleen ennätyksellisen suuri. Elon kotimaan kiinteistösijoitusten vuosi oli vilkas ja myyntejä tehtiin noin 160 miljoonalla eurolla ja uusia sijoituksia noin 120 miljoonalla eurolla. Suorat kiinteistösijoitukset tuottivat 7,4 (6,5) prosenttia ja kiinteistösijoitusrahastot 8,2 (6,3) prosenttia.

Sijoitustoiminnan näkymät vuoteen 2018

Vuoteen 2018 lähdettäessä odotukset talouksien kehityksestä ovat varsin positiiviset. Kuluttajien luottamus on kautta maailman historiallisen korkealla ja myös yritysten näkymiä mittaavat indikaattorit viittaavat suotuisan taloussyklin jatkumiseen. Inflaatio-odotukset ovat edelleen hyvinkin matalia, mutta deflaation uhka näyttää väistyneen odotuksista. Huolimatta talouden positiivisesta vireestä, sijoitusmarkkinat ovat vuoden alkupuolella olleet hermostuneemmat kuin aikoihin.

Voimakas kehittäminen jatkuu

Elo on valinnut strategiakseen palvelujen voimakkaan kehittämisen. Vuonna 2017 avattiin muun muassa työnantajille Elon verkkopalveluun työkaluja, jotka auttavat asiakasyritysten henkilöstöhallintoa ehkäisemään ja hallitsemaan työkyvyttömyysriskejä ja niistä aiheutuvia kuluja. Vakuutuspalveluissa keskityttiin erityisesti asioinnin helppoutta ja nopeutta lisäävien palvelujen kehittämiseen. Kehittämisessä kuunneltiin asiakkaita ja hyödynnettiin kerättyä asiakaspalautetta.

- Asiakaskokemukseen kuuluu laadun ja vaivattomuuden ohella myös nopeus. Olemme koko Elon olemassa olon ajan tehneet eläkepäätökset noin 20-30 prosenttia nopeammin kuin ala keskimäärin. Meille on tärkeää, että eläkkeensaajan toimeentuloon ei tule katkosta. Olemme asettaneet tavoitteeksemme alan parhaan asiakaskokemuksen ja jatkamme työtä tämän eteen, kertoo Elon toimitusjohtaja Satu Huber.

Eläkeuudistus, tulorekisteri ja EU:n tietosuoja-asetus

Vuonna 2017 voimaan tullut eläkeuudistus näkyi asiakaspalvelussa. Asiakkaat olivat kiinnostuneita eläkeuudistuksen vaikutuksesta omaan eläketurvaansa. Lisäksi uusi eläkelaji osittainen varhennettu vanhuuseläke osoittautui kysytyksi eläkemuodoksi. Elo antoi yli 2 300 osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen päätöstä, kun aiempaa vastinetta osa-aikaeläkkeitä, annettiin 600 vuonna 2016.
Vuoden 2017 aikana valmistauduttiin tulorekisterin käyttöönottoon vuoden 2019 alusta lukien. Valmistautuminen jatkuu vuonna 2018. Jatkossa työntekijöiden ansiotiedot ilmoitetaan vain yhteen paikkaan, tulorekisteriin. Elo valmistautui vuoden 2017 aikana EU:n tietosuoja-asetukseen. Asetus tulee sovellettavaksi 25.5.2018. Työ jatkuu kuluvan vuoden aikana.

Ennakkotietoja Elon tilinpäätöksestä 2017, diat (pdf) >

Ilmoitetuissa omaisuuslajikohtaisissa tuotoissa valuuttasuojien tuotto on arvioitu tilinpäätöksen valuuttamääräisen omaisuuden suhteessa. Tiedot ovat tilintarkastamattomia ennakkotietoja Elon tilinpäätöksestä. Elo julkaisee tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen viikolla 12.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Satu Huber, puh. 020 703 5811
Sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo, puh. 020 703 5668
Talousjohtaja Sarianne Kirvesmäki, puh. 020 703 5134

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>