Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Toinen kvartaali nosti tuottoja

Elon puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2018: 

Työeläkeyhtiö Elon sijoitustoiminnan tuotto tammi-kesäkuussa oli 0,8 prosenttia (4,4 prosenttia 1.1.–30.6.2017). Toisen kvartaalin tuotto oli 1,2 (1,5) prosenttia. Elon markkinaosuus vahvistui. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen suosio tasaantui.

Elon sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 23,4 miljardia euroa (22,6 miljardia euroa 30.6.2017). Vakavaraisuusaste oli 123,8 prosenttia ja vakavaraisuuspääoma 1,7-kertainen vakavaraisuusrajaan nähden.

– Globaalit sijoitusmarkkinat olivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla hermostuneet ja sijoitustuotot jäivät monissa omaisuuslajeissa alhaisiksi. Elon pitkän aikavälin tuotot ovat edelleen hyvällä tasolla. Viiden vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 6,1 prosenttia ja kymmenen vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 5,4 prosenttia, toteaa Elon toimitusjohtaja Satu Huber.

Viiden vuoden keskimääräinen reaalituotto oli 5,4 prosenttia ja kymmenen vuoden keskimääräinen reaalituotto oli 4,2 prosenttia.

Elon markkina-asema vahvistui vuoden 2018 alkupuoliskolla etenkin työeläkeyhtiöiden siirtokierrosten kautta, joissa Elon TyEL-maksutulo kasvoi 18,1 (12,2) miljoonalla eurolla. Markkinaosuus on 25 prosenttia.

– Markkinaosuutemme on kasvanut hyvin Elon toiminnan alusta asti. Olemme panostaneet erityisesti asiakaskokemukseen ja palvelun kehittämiseen. Yhtenä osoituksena tästä vakuutuspalveluiden puhelinpalvelu valittiin maan parhaaksi Asiakkaan ääni -kilpailussa, sanoo Huber.

Kesäkuun lopussa Elolla oli 233 525 eläkkeensaajaa. Eläkkeitä maksettiin kahden ensimmäisen kvartaalin aikana 1 621 miljoonaa euroa, josta vanhuuseläkkeitä oli 1 371 miljoonaa euroa. Elo antoi yhteensä 12 756 eläkepäätöstä hakemuksesta vuoden 2018 ensimmäisen puolikkaan aikana.

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen suosio tasaantui viime vuodesta ja päätöksiä on annettu tänä vuonna yhteensä 1 029 (1 536). Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ottajista 26 prosenttia oli yrittäjiä.

Elo on antanut toistaiseksi muutamia työuraeläkepäätöksiä. Hakemusmäärät ovat olleet odotetun mukaisesti erittäin maltillisia.

Parhaiten tuottivat listaamattomat sijoitukset

Kesäkuun lopussa Elon sijoitusten arvo oli 23 404 (22 607) miljoonaa euroa. Sijoitusten tuotto oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 0,8 (4,4) prosenttia. Toisen kvartaalin tuotto oli 1,2 (1,5) prosenttia.

– Vuoden alusta tarkasteltuna parhaiten tuottivat listaamattomat sijoitukset ja ne tukivat kokonaistuottoa, kun hermostunut talousympäristö heikensi arvopaperimarkkinoiden tuottoja, kertoo Elon sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

Pääomasijoitusten tuotto oli 6,7 prosenttia ja kiinteistösijoitusten tuotto oli 3,1 prosenttia. Noteeratut osakkeet tuottivat 0,3 prosenttia ja korkosijoitukset -0,9 prosenttia.

– Osakemarkkinoiden tuotoissa oli maantieteellisten alueiden välillä merkittäviä eroja. Parhaiten tuottivat Suomen osakemarkkinat lähes 10 prosenttia, kun muun Euroopan tuotto jäi hieman negatiiviseksi, Hiidenpalo sanoo.

Vastuullisuus näkyy Elon sijoitustoiminnan ilmastostrategiassa

Elo allekirjoitti yhdessä 60 institutionaalisen sijoittajan kanssa toukokuussa julkaistun avoimen kirjeen, jossa kannustettiin öljy- ja kaasuyhtiöitä kehittämään ratkaisuja, jotka ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kahden asteen tavoitteen kanssa. Kesäkuussa Elo laajensi vaikuttamistaan yritysten lisäksi valtioihin ja oli mukana satojen sijoittajien allekirjoittamassa yhteiskirjeessä G7-maiden johtajille, jotta ne sitoutuisivat voimakkaammin Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin.

Elo valittiin raportointijaksolla kansainvälisen ilmastojärjestön AODP:n raporttiin hyväksi esimerkiksi ilmastokysymysten huomioimisessa.

Tulevaisuuden näkymät taloudessa

Kansainväliseen talouskehitykseen, poliittiseen ilmapiiriin ja niiden myötä sijoitusmarkkinoihin liittyy juuri nyt paljon epävarmuutta. Yhdysvallat näyttää olevan nyt ainoa vahva kasvun moottori OECD-alueella, kun taas muissa talouksissa näkymät ovat vaihtelevasti heikompia.

Tavanomaisten syklisten huolien ohella uutena tekijänä kauppapoliittiset ristiriidat näyttävät jatkuvan, jopa ehkä kärjistyvän lähiaikoina.

– Kauppajännitteillä ei toistaiseksi arvella olleen merkittäviä vaikutuksia talouskasvuun, mutta ne ovat kuitenkin omiaan lisäämään epävarmuutta lähiaikojen talous- ja markkinakehitykseen, toteaa Hiidenpalo.

Suomen talouskasvu oli alkuvuonna vahvaa ja laaja-alaista, mutta paras vaihe on Suomessakin ehkä jo takana. Kansainvälinen kysyntä on jatkunut suotuisana ja yksityinen kulutus on edelleen vahvalla tasolla. Yksityistä kulutusta on tukenut myös hyvä työllisyyskehitys. Suomeen on syntynyt lähes 100 000 uutta työpaikkaa vuoden aikana.

Elon puolivuosikatsaus esitys 1.1.–30.6.2018 (pdf)

Elon puolivuosiraportti 1.1.–30.6.2018 (pdf)

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Satu Huber, puh. 020 703 5811
Sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo, puh. 020 703 5668
Talousjohtaja Sarianne Kirvesmäki, puh. 020 703 5134

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>