Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Elon sijoitukset tuottivat 9,4 prosenttia

Työeläkeyhtiö Elon sijoitukset tuottivat tammi-syyskuussa 9,4 prosenttia (2,2 prosenttia 1.1.–30.9.2018) eli 2,1 miljardia euroa. Elon sijoitusten markkina-arvo nousi 25 (24) miljardiin euroon. Kolmannen kvartaalin tuotto oli 2,0 (1,4) prosenttia.

Sijoitusvuosi on ollut tähän asti erinomainen tuottojen osalta. Vakavaraisuutemme on tämän myötä vahvistunut ja se luo näin pohjaa työeläkejärjestelmän rahoituksen kestävyydelle sekä talouden haasteisiin, toteaa Elon toimitusjohtaja Satu Huber.

– Globaalit osakemarkkinat ovat tuottaneet kokonaisuutena koko vuoden todella hyvin. Parhaiten tuottivat noteeratut osakesijoitukset, 17,3 prosenttia. Korkosijoitukset tuottivat myös erinomaisesti. Keskuspankkien toimet ovat auttaneet sijoitusmarkkinoita kuluvana vuonna merkittävästi, kertoo Elon sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

Osakemarkkinoiden tuotto on päämarkkinoilla ollut suhteellisen tasaista kolmannella neljänneksellä, mutta markkinoiden sisällä on ollut suuria liikkeitä, jotka heijastelevat epävarmuuden kasvua. Korkosijoitusten tuotot ovat kuluneena vuonna ylittäneet kaikki odotukset poikkeuksellisessa ympäristössä.

Hidastuneelle kasvulle ei näköpiirissä muutosta


Huolet maailmantalouden kasvusta jatkuivat kesän jälkeen, kun kauppa- ja geopoliittinen epävarmuus ei ole vieläkään helpottanut. Globaalin talouskasvun ennuste kuluvalle vuodelle on alentunut lähes kolmeen prosenttiin.


Päätalousalueista Yhdysvaltojen talouskasvu on säilyttänyt tasonsa ja kasvuodotus kuluvalle vuodelle on yli kaksi prosenttia. Euroalueen kasvun odotetaan hidastuvan tänä vuonna vain reiluun prosenttiin. Huolestuttavaa on erityisesti Saksan talouden merkittävä heikentyminen.


– Globaalit inflaatio-odotukset ovat laskeneet huolestuttavan mataliksi hiipuvan talouskasvun myötä, toteaa Hiidenpalo.

Suomen talouskehitys on nyt altis riskeille


Maailmantalouden epävarmuus on jatkunut ja vaikuttanut teollisuuden näkymiin. Keskeinen riski on, että alun perin maltillinen teollinen taantuma syvenee lähikuukausina globaalisti laajamittaiseksi laskusuhdanteeksi, jolloin on uhkana, että myös työllisyys heikentyisi. Heikentynyt työllisyys taas vaikuttaisi kuluttajien asenteisiin ja heikentäisi entisestään epävarmoja näkymiä.  


Suomessa talouden näkymät ovat loppuvuodelle edelleen positiiviset, mutta globaalin talouskehityksen haasteet lisäävät riskiä tämän hetken ennusteita heikompaan talouskehitykseen.


– Suomen talouskehitys on loppuvuoden aikana alttiina maailmantalouden riskeille ja muutoksille merkittävän vientisektorin vuoksi. Työllisyysasteen nostaminen on iso haaste lähivuosina, Hiidenpalo toteaa.

Katsaus vastuullisuuteen


Elo julkaisi syyskuussa Yhdenvertaisuus työelämässä – onko sitä? -kyselytutkimuksen, jossa tutkittiin suomalaisten kokemusta yhdenvertaisesta työelämästä. Tutkimuksen mukaan kolmannes suomalaisista on kokenut epätasa-arvoista kohtelua työelämässä esimerkiksi ikään, alentuneeseen työkykyyn tai etniseen taustaan liittyen. Kaksi viidestä uskoi, että monimuotoisuutta kuitenkin arvostetaan nykytyöelämässä enemmän kuin ennen.


Elokuussa julkistettiin PRI:n (Principles for Responsible Investment) arvio Elon sijoitustoiminnan vastuullisuudesta vuonna 2018. Elon vastuullisen sijoittamisen arvioitiin jälleen olevan erittäin hyvällä tasolla. PRI arvioi koko Elon sijoitustoiminnan parhaisiin kategorioihin. Elon vastuullisen sijoittamisen strategia ja hallinto sekä suorat osakesijoitukset saivat parhaan arvosanan A+. Muiden omaisuusluokkien arvosana oli A.

Voimakas panostaminen digitaalisuuteen näkyy asiakastyytyväisyydessä


Elossa vakuutettujen työntekijöiden ja yrittäjien kokonaismäärä oli katsauskaudella kaikkiaan yli puoli miljoonaa henkilöä.
Elon maksutulon kasvu on jatkunut suotuisana vuonna 2019. Syyskuun lopussa kasvua oli 9,1 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

 
– Voimakas panostuksemme digitalisaatioon asiakaskokemuksen kehittämisessä sekä henkilökohtaisen palvelun kehitystyö ovat tuottaneet hyvää tulosta, mikä näkyy asiakastyytyväisyysluvuissa niin vakuutus- kuin eläkeasioinnissa, kertoo Huber.


Elon sähköisten palveluiden kehittäminen jatkuu. Esimerkiksi TyEL- ja YEL-vakuutusasioiden hoitoon tarkoitettuun verkkopalveluun on lisätty uusi Työyhteisömittari, TyEL-maksun kehityksen seuranta sekä tieto keskimääräisestä vanhuuseläkkeellesiirtymisiästä yrityksestä.


Elon suorituskykyä on kasvatettu automaatiota ja prosesseja kehittämällä, mikä näkyy esimerkiksi nopeampina eläkehakemusten käsittelyaikoina. Kolmannen kvartaalin loppuun mennessä annoimme eläkepäätökset keskimäärin noin 29 prosenttia muiden työeläkeyhtiöiden keskiarvoa nopeammin.

Työuria pidennettävä molemmista päistä


Työeläkejärjestelmän rahoitukselliseen kestävyyteen vaikuttavat lukuisat tekijät kuten työllisyys, syntyvyys sekä sijoitustuotot.


– Viime vuosina toteutunut vähäinen syntyvyys on ollut jopa yllättävää. Jos syntyvyys jatkuu alhaisena, se vaikuttaa pitkällä aikavälillä myös työeläkejärjestelmän kestävyyteen. Nyt on huolehdittava työikäisten työllistymisestä ja työkyvystä. Lisäksi nuorten olisi päästävä aiemmin kiinni töihin ja ikääntyvien ja esimerkiksi osatyökykyisten töissä pysymiselle ei saisi olla ainakaan asenteellisia esteitä, sanoo Huber.


Työmarkkinajärjestöt ovat käynnistäneet useita selvityksiä eri aiheista kuten sijoitustuottojen kohentamismahdollisuuksista ja työkyvyttömyyseläkkeiden kehityksestä.


 

Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2019 esitys >

Elon osavuosiraportti 1.1.-30.9.2019 >

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Satu Huber, puh. 020 703 5811
Sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo, puh. 020 703 5668
Talousjohtaja Sarianne Kirvesmäki, puh. 020 703 5134

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>