Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Elon sijoitukset tuottivat alkuvuonna 7,2 prosenttia

Työeläkeyhtiö Elon sijoitukset tuottivat tammi-kesäkuussa 7,2 prosenttia (0,8 prosenttia 1.1.–30.6.2018) eli 1,6 miljardia euroa. Elon sijoitusten markkina-arvo nousi 23,8 miljardiin euroon (23,4). Toisen kvartaalin tuotto oli 1,9 (1,2) prosenttia.

– Ensimmäinen vuosipuolisko oli erittäin hyvä. Sijoitusomaisuus kasvoi ja vakavaraisuutemme vahvistui. Sijoitusten tuotto kipusi erinomaiselle tasolle, toteaa Elon toimitusjohtaja Satu Huber.

Parhaiten tuottivat noteeratut osakesijoitukset 14,7 prosenttia ja joukkovelkakirjalainojen tuotto oli myös hyvä 5,5 prosenttia.

– Hyvään tuottoon vaikutti keskeisimmin se, että globaalit osakemarkkinat tuottivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla kokonaisuutena todella hyvin. Kaikki päämarkkinat ylsivät yli 10 prosentin tuottoihin, kertoo Elon sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

Kasvu hidastunut kaikilla päätalousalueilla

Alkuvuonna maailmantalouden kasvu hidastui kaikilla päätalousalueilla kauppa- ja geopoliittisten huolien vuoksi. Konsensusennuste globaalista talouskasvusta kuluvalle vuodelle on alentunut 3,3 prosenttiin. Yhdysvalloissa talouskasvun ennustetaan olevan yli kaksi prosenttia. Euroalueen kasvun odotetaan hidastuvan kuluvana vuonna prosentin tasolle ja Suomen talouskasvuennuste on 1,6 prosenttia.

Osakemarkkinoilla vuoden ensimmäinen vuosipuolisko päättyi vahvaan nousuun. Keskuspankkien jälleen keventämä rahapolitiikka on saanut korot lasku-uralle, Hiidenpalo toteaa.

Tuotto-odotukset loppuvuodelle alhaiset

Talouskasvun heikentyminen on vielä toistaiseksi ollut melko maltillista. Päähuolet liittyvät edelleen kauppakiistojen myötä globaalisti heikentyneisiin teollisuuden näkymiin, Brexitiin ja Suomen kannalta Saksan talouden nopeaan heikkenemiseen. Työmarkkinat ovat kehittyneet kuitenkin hyvin tukien kulutuskysyntää.

– Globaalin talouskasvun jatko riippuu nyt keskeisesti Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppaneuvotteluiden tuloksista. Neuvottelut ovat haastavia ja välillä katkenneet. Nopeita ratkaisuja ei ole näköpiirissä, jatkaa Hiidenpalo.

Suomessa talousympäristön kotimaiset näkymät ovat loppuvuodelle edelleen positiiviset, mutta globaalin talouskehityksen haasteet lisäävät riskiä tämän hetken ennusteita heikompaan talouskehitykseen.

Suomalaiset pörssiyhtiöt ovat hyvässä kunnossa kohtaamaan epävarmemmat ajat, sillä yhtiöiden kannattavuus on pääosin parantunut ja taseet vahvistuneet viime vuosina, toteaa Hiidenpalo.

Vastuullisen sijoittamisen strategiaa terävöitetty

Elo julkaisi maaliskuussa päivitetyt vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Periaatteissa terävöitetään Elon vastuullisen sijoittamisen strategiaa ja korostetaan vaikuttamisen merkitystä aktiivisen omistajan keinona edistää sijoituskohteen vastuullisuutta ja hyvän hallintotavan noudattamista. Myös uudet omistajaohjauksen periaatteet julkaistiin puolivuotisjaksolla. Periaatteissa korostetaan vastuullisuuden merkitystä omistaja-arvon kasvattamisessa.

Kesäkuussa Elo sijoittui toiseksi Transparent Asset Owner Award -raportointikilpailussa keskisuurten ja pienten sijoittajien kategoriassa. Kilpailun tavoitteena on jakaa tunnustusta globaalisti parhaille käytännöille vastuullisessa sijoittamisessa sekä ESG-raportoinnin läpinäkyvyydessä.

Ensimmäinen eläke aiempaa nopeammin tilille


Vuoden alusta lähtien vanhuuseläkepäätöksen on saanut entistäkin nopeammin, sillä ensin annetaan väliaikainen eläkepäätös rekisterissä olevien ansioiden perusteella ja lopullinen päätös, kun työnantaja on ilmoittanut viimeiset ansiot tulorekisteriin.
Käsittelyaika vanhuuseläkkeissä oli alkuvuoden aikana 20 päivää, mikä on yli 30 prosenttia muiden työeläkeyhtiöiden keskiarvoa nopeampi.

Alkuvuoden aikana uudistettiin verkkopalveluja ja esimerkiksi yrittäjien laskuriin tuotiin mahdollisuus saada eläkearvio eläkkeelle jäämisvuoden tasossa. Kehittämisessä on hyödynnetty data-analytiikkaa asiakastarpeiden tunnistamisessa.

Kesäkuun lopussa Elolla oli 238 600 (233 500) eläkkeensaajaa. Eläkkeitä maksettiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla yhteensä 1 697 (1 621) miljoonaa euroa, josta vanhuuseläkkeitä oli 1 427 (1 371) miljoonaa euroa (luvussa ovat mukana osittaiset varhennetut vanhuuseläkkeet).  Elo antoi yhteensä 13 265 (12 756) eläkepäätöstä hakemuksesta.

Elolle toistamiseen voitto Asiakkaan Ääni -kilpailussa


Elossa työeläketurvansa vakuuttavien uusien asiakkaiden määrä jatkoi kasvuaan. Vuoden toisella siirtokierroksella Eloon siirtyi nettomääräisesti 141 uutta yrittäjäasiakasta ja 41 yritysasiakasta. Kuluvan vuoden kahden siirtokierroksen jälkeen uusia yrittäjäasiakkuuksia on siirtynyt nettomääräisesti yhteensä 285 ja yritysasiakkuuksia 62. Elo on markkinajohtaja YEL-vakuutuksissa ja työnantajayrityksistä joka kolmas vakuuttaa työntekijänsä Elossa.

– Tulorekisteriaikaan siirtyminen oli iso muutos sekä asiakkaillemme että Elolle. Vakuutuspalvelun asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS pysyi erittäin hyvänä ollen noin 86 tulorekisteriin siirtymisestä huolimatta. Alan paras asiakaspalvelu on meille keskeinen tavoite ja mittarit osoittavat tässä oikeaan suuntaan, Huber kertoo.

Elon vakuutuspalveluiden puhelinpalvelu otti toukokuussa toistamiseen voiton Asiakkaan Ääni -kilpailussa. Voitto tuli erinomaisella Asiakkaan Ääni -indeksillä 84,96. Vuosi sitten indeksi oli 84,10. Asiakkaan Ääni -indeksi korreloi voimakkaasti Net Promoter Scoren (NPS) kanssa.

 

Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2019 esitys >

Elon osavuosiraportti 1.1.-30.6.2019 >

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Satu Huber, puh. 020 703 5811
Sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo, puh. 020 703 5668
Talousjohtaja Sarianne Kirvesmäki, puh. 020 703 5134

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>