Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Työeläkeyhtiö Elon tilinpäätös 2018

Vuosi oli kaksijakoinen: haastava sijoitusvuosi, menestystä myynnissä

Sijoitustuotot jäivät vuoden lopun markkinalaskussa miinukselle pitkän hyvien tuottojen jakson jälkeen ensimmäisen kerran kuuteen vuoteen. Pitkän aikavälin tuotot ovat edelleen hyvät. Elon asiakastyön laatu näkyi markkinaosuuden vahvistumisena. Toiminnan tehokkuus parani merkittävästi.

Vuosi 2018 oli haastava sijoitusvuosi, jota leimasi voimistuva epävarmuus kansainvälisillä sijoitusmarkkinoilla. Talouskasvu jatkui sekä Suomessa että globaalisti suhteellisen vahvana. Sijoitusmarkkinoilla 2019 alkuvuosi on ollut vahva ja kurssit ovat nousseet merkittävästi, kertoo Elon toimitusjohtaja Satu Huber.

Elon sijoitusten arvo oli vuoden 2018 lopussa 22,6 (23,1) miljardia euroa. Sijoitukset tuottivat 1,4 (7,4) prosenttia. Vakavaraisuuspääoma oli vuoden lopussa 1,6-kertainen (1,6-kertainen) vakavaraisuusrajaan nähden.

Sijoitusten 5 vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 4,5 prosenttia ja 10 vuoden 5,9 prosenttia. 5 vuoden keskimääräinen reaalituotto oli 3,9 prosenttia ja 10 vuoden oli 4,6 prosenttia.

2018 oli Elon viides toimintavuosi LähiTapiola Eläkeyhtiön ja Eläke-Fennian fuusion jälkeen. Olemme näiden vuosien aikana tehneet määrätietoisesti työtä alan parhaan asiakaskokemuksen tarjoamiseksi ja markkinaosuutemme onkin kasvanut vuosittain koko Elon toiminnan ajan. Toiminnan tehokkuus on hyvällä tasolla, Huber jatkaa.

Hoitokustannustulos oli 31,8 (23,3) miljoonaa euroa. Elo käytti liikekuluihin tarkoitetuista vakuutusmaksuista 74,9 (80,9) prosenttia.

Osaketuottojen heilahtelu poikkeuksellisen voimakasta

Osakemarkkinoita leimasi koko vuoden hermostuneisuus ja korkea volatiliteetti. Osaketuotot heilahtelivat vuoden aikana voimakkaasti ja kääntyivät jyrkkään laskuun loppuvuoden aikana. Korot kääntyivät Euroopassa laskuun jo keväällä ja vuoden lopussa myös Yhdysvalloissa. Pääajureita olivat rahapolitiikan kiristyminen, voimistuva epävarmuus talouskasvun kehittymisestä sekä kauppakiistat, kuvaa sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo sijoitusvuotta 2018.

Arvopaperisijoitusten tuotot olivat alhaisella tasolla koko vuoden. Listaamattomista sijoituksista parhaiten tuottivat pääomarahastosijoitukset. Myös kiinteistösijoitusten tuotto jatkui vakaana, jatkaa Hiidenpalo.

Maailmantalouden kasvu vuoden aikana vastasi vuoden alun odotuksia, mutta alkoi vuoden aikana eriytyä päätalousalueiden kesken. Yhdysvaltojen stimuloiva finanssipolitiikka ja talouskasvu toimivat vahvana veturina globaalille kasvulle.

Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeiset vuodet ovat pääsääntöisesti olleet hyvien tuottojen vuosia, kertoo Hiidenpalo.

Pienensimme riskiä vuoden aikana

Vuoden aikana pienensimme riskiä myymällä erityisesti kehittyvien maiden sijoituksia ja pienentämällä osakepainoa jo ennen kesää, kertoo Hiidenpalo.

Elon noteeratut osakesijoitukset tuottivat 10,2 (17,0) prosenttia. Parhaiten kehittyivät suomalaiset osakkeet, joista Elo vaikeassakin markkinatilanteessa saavutti markkinoita paremman tuoton. Heikoiten tuottivat kehittyvien markkinoiden osakkeet.

Elon korkosijoitukset tuottivat 0,8 (1,4) prosenttia. Yrityslainamarkkinat heikkenivät vuonna 2018. Italian budjettineuvottelut, Brexit, kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä sekä EKP:n osto-ohjelman loppuminen olivat merkittäviä tekijöitä markkinoiden heikkenemisessä. Yritysten joukkovelkakirjalainojen tuotto oli 1,5 (3,5) prosenttia. Joukkovelkakirjalainojen tuotto oli kokonaisuudessaan 1,2 (1,5) prosenttia. 

Listaamattomien sijoitusten tuotot vahvat

Pääomasijoitusten tuotot kehittyivät vahvasti koko vuoden. Tuoton nostivat erinomaiselle tasolle merkittävät irtaantumiset ja kohdeyhtiöiden hyvä tuloskehitys. Pääomasijoitukset tuottivat 16,0 (14,9) prosenttia.

Kiinteistösijoitusmarkkinat olivat erittäin aktiiviset ja Suomessa transaktiovolyymi oli jälleen ennätyksellisen suuri. Viime vuosien suuresta sijoituskysynnästä aiheutunut merkittävä hintojen nousu taittui ja vuonna 2018 hinnat kohosivat yleisesti enää vain hieman. Suorat kiinteistösijoitukset tuottivat 5,7 (7,4) prosenttia ja kiinteistösijoitusrahastot 6,3 (8,2) prosenttia.

Sijoitusmarkkinoilla vahva alkuvuosi 2019

Odotukset globaalista talouskasvusta ovat vielä positiiviset, mutta riskit kasvun hidastumiseen ovat kasvaneet ennakoitua enemmän. Kuluttajien luottamus on kautta maailman yhä varsin korkealla. Myös yritysten näkymiä mittaavat indikaattorit viittaavat heikennyttyäänkin suotuisan taloussyklin jatkumiseen. Markkinoilla lähivuosien inflaatio-odotukset ovat edelleen hyvinkin matalia.

Alkuvuoden tunnelmat markkinoilla ovat olleet viime vuoden heikon lopun jälkeen hyvin epävarmat.

Sijoitusmarkkinoilla alkuvuosi 2019 on ollut vahva, mitä selittää suurelta osin markkinoiden palautuminen vuoden 2018 lopun markkinoiden laskusta, kertoo Hiidenpalo.

Eläkepäätökset nopeita ja asiakaspalvelu erinomaista

Eläkepäätökset tehtiin vuoden 2018 aikana keskimäärin noin 8 päivää työeläkeyhtiöiden keskiarvoa nopeammin. Eläkepalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneista 86 prosenttia antoi kiitettävän arvosanan palvelusta. Vakuutettujen ja eläkkeensaajien verkkopalvelun asiakastyytyväisyyden NPS oli 55,2.

Vuonna 2018 eläkepäätöksiä annettiin hakemuksesta yhteensä 25 200 (26 100) kappaletta. Työkyvyttömyyseläkepäätöksiä annettiin 11 502 (10 767) mikä on noin 7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Elo maksoi kuukausittain eläkettä noin 237 900 (227 200) eläkkeensaajalle. Maksettujen eläkkeiden määrä kuukaudessa oli yhteensä noin 272,1 (261,2) miljoonaa euroa.

Vuosi asiakassiirroissa menestys

Vuosi oli asiakassiirroissa menestys ja Eloon muista eläkeyhtiöistä siirtyneet asiakkaat kasvattivat maksutuloamme lähes 36 miljoonalla eurolla, kertoo Satu Huber.

TyEL-vakuutusten maksutulo nousi 3 244,7 (3 105,2) miljoonaan euroon. Yrittäjien YEL-vakuutusten maksutulo oli 420,7 (428,8) miljoonaa euroa. Elossa vakuutettujen työntekijöiden ja yrittäjien kokonaismäärä oli vuoden lopussa kaikkiaan yli puoli miljoonaa eli 523 900 (508 400) henkilöä.

Asiakastyytyväisyydessä erinomainen kehitys

Asiakaspuhelinpalvelun laadun kehittämistä jatkettiin. Vuoden 2018 osalta saavutettiinkin asiakaskokemuksen mittauksessa (NPS) erinomainen tulos 84,0. Elon vakuutuspalvelut voitti toukokuussa 2018 alle sadan asiakaspalvelijan sarjan Bisnoden järjestämässä Asiakkaan Ääni -kilpailussa, jossa mitataan asiakaspuheluiden laatua.

Kansallisen tulorekisterin käyttöönotto sujui hyvin. Teimme muun muassa muutoksia ja päivityksiä järjestelmiimme, koulutimme asiakkaitamme, henkilökuntaamme ja kumppaneitamme sekä viestimme aktiivisesti eri kanavissa asiakkaillemme tulevista muutoksista.

Elon tilinpäätösdiat 2018 (pdf) >

Elo on julkaissut vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä pdf-tiedostona.

Yhteyshenkilö:
Hanna Saira, viestintäpäällikkö puh. 020 703 5671 (hanna.saira@elo.fi)

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Satu Huber, puh. 020 703 5811
Sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo, puh. 020 703 5668
Talousjohtaja Sarianne Kirvesmäki, puh. 020 703 5134

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>