Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Sijoitusmarkkinat palautuivat voimakkaasti

Elon sijoitukset tuottivat tammi-kesäkuussa −4,1 (7,2) prosenttia. Sijoitusten markkina-arvo oli 24,0 miljardia euroa. Toisen kvartaalin tuotto oli positiivinen ollen 5,9 (1,9) prosenttia. Vakavaraisuusaste oli 119,4 prosenttia ja vakavaraisuuspääoma oli 1,4-kertainen vakavaraisuusrajaan nähden.

Kesäkuun lopussa Elon sijoitusten kymmenen vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 5,1 prosenttia ja vastaava reaalituotto oli 3,9 prosenttia. Viiden vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 3,9 prosenttia ja vastaava reaalituotto 3,3 prosenttia. Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin oli −1 070,1 (682,9) miljoonaa euroa.

− Arvopaperimarkkinoiden ennätyksellisen rajua laskua maaliskuussa seurasi poikkeuksellisen voimakkaiden elvytystoimenpiteiden myötä nopea nousu. Markkinoiden nousun myötä Elon vakavaraisuus vahvistui merkittävästi koronashokin aiheuttaman hetkellisen notkahduksen jälkeen, toteaa Elon toimitusjohtaja Satu Huber.

Elon eläkevarat suhteessa vastuuvelkaan eli vakavaraisuusaste on ollut hyvällä vastuiden kattamiseen riittävällä tasolla, koko vuoden. Vakavaraisuuspääoman määrä suhteessa vakavaraisuusrajaan eli vakavaraisuusasema heikkeni koronakriisin seurauksena yhden päivän ajaksi 0,01 alle valvontarajan 1,0. Tämän seurauksena Elo toimitti toisella kvartaalilla Finanssivalvonnalle tervehdyttämissuunnitelman, jonka Finanssivalvonta hyväksyi 16.6.2020.

Koronapandemialla on ollut merkittäviä vaikutuksia yhteiskuntaamme.

− Nyt on kaikkein keskeisintä, että epidemia saadaan kuriin ja pystymme pitämään Suomen toimintakykyisenä ja talouden rattaat pyörimässä. Vain näin toimimalla pystytään pienentämään pandemian aiheuttamia taloudellisia ja sosiaalisia kustannuksia tulevaisuudessa, sanoo Huber.

− Olemme varautuneet Elossa koronan toiseen aaltoon ja teemme paljon töitä sen vaikutusten huomioimiseksi toiminnassamme, Huber sanoo.

Talouden kasvunäkymissä edelleen suurta epävarmuutta

Koronaviruspandemia aiheutti kovan iskun sekä globaalille että Suomen taloudelle. Kotitalouksien ja yritysten käyttäytyminen on varovaista. Tämän vuoksi kulutus ja investoinnit elpyvät hitaasti, eivätkä taloudet saavuta kriisiä edeltävää BKT:n tasoa lähikvartaalien aikana. Julkisen vallan rooli kysynnän tukemisessa on ollut keskeistä. Elvytystoimilla pyritään kannattelemaan yrityksiä kriisin yli ja säilyttämään mahdollisimman monta työpaikkaa.

Sijoittajien luottamusta on palauttanut talouspoliittinen elvytys. Rahapolitiikan toiminnan ohella erityisesti runsas finanssipoliittinen tuki kysynnälle on ollut merkittävässä roolissa.

Sijoitusmarkkinoilla ennen näkemätön elpyminen romahduksen jälkeen

− Globaalit osakemarkkinat toipuivat alkuvuoden poikkeuksellisen jyrkästä laskusta nopeasti. Osakemarkkinat ovat toimineet läpi kriisin lähes normaalisti ja likviditeetti on pysynyt elvytystoimenpiteiden vuoksi hyvänä, kommentoi sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

Osakemarkkinoilla maantieteelliset tuottoerot ovat kasvaneet. Markkinoiden nousu on polarisoitunut ja keskittynyt tiettyihin yhtiöihin ja toimialoihin.

− Elon osakesalkussa Suomi ja Yhdysvallat ovat tuottaneet parhaiten ja Eurooppa heikoiten, mikä kuvaa myös markkinan yleistä kehittymistä. Yhdysvalloissa teknologiayhtiöt ovat tuottaneet hyvin kannatellen markkinaa. Euroopasta vastaavat kasvuyhtiöt puuttuvat, mikä osaltaan selittää Euroopan markkinan heikomman menestyksen, jatkaa Hiidenpalo.

Katsauskaudella positiivisesti tuottivat korkosijoitukset, kiinteistösijoitukset ja muut sijoitukset, jotka koostuvat pääosin hedge-rahastosijoituksista.

Epävarmuus leimaa pitkään sekä talousnäkymää että sijoitusmarkkinoita

− Talousnäkymissä jatkuu epävarmuus myös loppuvuoden osalta. Uusi huoli on koronapandemian toinen aalto, joka pahimmillaan voi hyydyttää kysynnän sekä kotimaassa että keskeisillä vientimarkkinoillamme, toteaa Hiidenpalo.

− Talouden ja sijoitusmarkkinoiden kehitys ovat jo pitkään eriytyneet. Sijoitusmarkkinoiden pitkän aikavälin kehittymisen kannalta on olennaista, kuinka kauan eriytyminen jatkuu. Tuottavien sijoitusvaihtoehtojen puute näyttää tukevan osakemarkkinoiden kehitystä alhaisen korkotason ympäristössä, sanoo Hiidenpalo.

Tuottonäkymät ovat riippuvaisia siitä, miten hyvin koronatilanne saadaan pidettyä hallinnassa keskeisissä talouksissa. Yhdysvaltojen presidentinvaalit ovat syksyn tärkeä tapahtuma ja ne ottavat paikkansa sijoitusmarkkinoiden keskeisenä ajurina.

Asiakasyhteydenotot kasvoivat

Koronaepidemia vaikutti vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla monella tapaa työeläkealaan. Työeläkealalla tehtiin nopeasti toimia, joilla parannettiin asiakkaiden edellytyksiä selviytyä kriisistä. Työeläkemaksuja alennettiin tilapäisesti työmarkkinakeskusjärjestöjen maaliskuisen sopimuksen mukaisesti. Työnantajien työeläkemaksun tilapäinen alennus 2,6 prosenttiyksikköä otettiin käyttöön toukokuun alusta ja se on voimassa vuoden loppuun.

Työeläkeyhtiöillä oli myös mahdollisuus pidentää eläkevakuutusmaksujen maksuaikaa. Asiakasyhteydenotot Eloon lisääntyivätkin vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Yrittäjät tekivät YEL-työtulomuutoksia huomattavasti enemmän kuin normaalisti ja yli 10 prosenttia yrittäjistä siirsi YEL-vakuutusmaksun eräpäivää. Myös TyEL-vakuutusmaksujen eräpäivää siirrettiin moninkertainen määrä tavanomaiseen verrattuna. Työeläkemaksujen eräpäiväsiirtoja tehtiin eniten huhtikuussa. Asiakastyytyväisyys pidettiin korkeana lisääntyneistä yhteydenotoista huolimatta. Puhelinpalvelun NPS oli tammi-kesäkuussa erinomainen 91,1.

Vanhuuseläkepäätös neljässä päivässä

Vanhuus- ja perhe-eläkkeissä vahva satsaus automaation kehittämiseen ja proaktiiviseen asiakaspalveluun näkyi erinomaisina tuloksina. Vuoden ensimmäisellä puolikkaalla Elosta annettiin vanhuuseläkepäätökset keskimäärin neljässä päivässä, kun alan keskiarvo oli 12 päivää. Osittain varhennetun vanhuuseläkkeen päätöksen sai Elosta yhdessä päivässä, kun alan keskiarvo oli neljä päivää.

– Asiakaspalvelu oli kaudella erinomaisella tasolla ja eläkepäätösten teko sujuvaa huolimatta koronaviruksen tuomasta asiakasyhteydenottojen kasvusta. Elolaisten etätöihin siirtyminen oli onnistunutta ja saamamme asiakaspalautteet ovat olleet ilahduttavia poikkeusoloista huolimatta, sanoo Huber.

Elolla oli kesäkuun lopussa 241 800 (238 600) eläkkeensaajaa. Eläkkeitä maksettiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla yhteensä 1 767,2 (1 697,0) miljoonaa euroa. Elo antoi yhteensä 13 974 (13 265) eläkepäätöstä hakemuksesta. Vanhuuseläkepäätöksiä tehtiin 3 391 (3 753) kappaletta ja päätöksiä osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä 1 152 (1 198) kappaletta.

Elon asema yrittäjämarkkinassa vahvistui

Vuoden 2020 toisen siirtokierroksen kokonaisvolyymi oli koronapandemiasta johtuen hieman viime vuoden vastaavaa kierrosta hiljaisempi. Asiakkuuksien määrän kasvu jatkui kuitenkin edelleen suotuisana. Päättyneellä siirtokierroksella TyEL-asiakkuuksien määrän kasvu oli nettomääräisenä 110 työnantaja-asiakasta ja myös maksutulossa siirtokierros oli positiivinen.

Yrittäjäasiakkaiden määrä kasvoi siirtokierroksella 263 asiakkaalla. Uusasiakashankinnassa markkinaosuuden kasvu on jatkunut sekä työnantaja- että yrittäjäasiakkaissa. Alkuvuoden hyvät myyntitulokset vahvistavat Elon markkinajohtajuutta YEL-markkinassa.

Elon osavuosiraportti 30.6.2020 >

Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2020 >

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Satu Huber, puh. 020 703 5811
Sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo, puh. 020 703 5668
Talousjohtaja Sarianne Kirvesmäki, puh. 020 703 5134

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>