Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Vakavaraisuus vahvistui edelleen kolmannella kvartaalilla

Elon sijoitukset tuottivat tammi-syyskuussa -1,6 (9,4) prosenttia. Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 24,6 miljardia euroa. Kolmannen kvartaalin tuotto oli 2,6 (2,0) prosenttia. Vakavaraisuusaste oli 120,6 prosenttia ja vakavaraisuuspääoma oli 1,4-kertainen vakavaraisuusrajaan nähden.

− Kolmannen kvartaalin sijoitustuotto oli positiivinen ja vakavaraisuutemme vahvistui. Niin vakuutus- kuin eläkeasiakkaiden palvelu on sujunut hyvin koronapandemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta, sanoo Elon toimitusjohtaja Satu Huber.

Suomi on bruttokansantuotteella mitattuna selvinnyt kriisistä suhteellisen hyvin useimpiin muihin maihin nähden. Kotimaassa työttömyysasteen voimakas nousu on vältetty lomautusjärjestelmän ansiosta ja lisäksi on löydetty kohtuullinen tasapaino tautitapausten kasvun estämisen ja talouden aukipitämisen välillä. Koronatilanteen aiheuttama epävarmuus vaikuttaa laajasti niin yritysten kuin kotitalouksien tilanteeseen.

Koronataantuma on laukaissut ennennäkemättömät yhtäaikaiset globaalit elvytystoimet ja käytössä ovat sekä raha- että finanssipolitiikan keinot.

− Elvytys pitää korkotason ennätyksellisen alhaalla ja on nostanut riskipitoisten sijoitusten tuottoja tuntuvasti maaliskuun pohjasta. Sijoitusmarkkinoiden näkymät ovat olleet kesän jälkeen haasteellisemmat koronatilanteen heiketessä ja talouksien elpymisvauhdin hidastuessa, kommentoi sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

Sijoitusmarkkinoilla elpymistä

Katsauskaudella lähes kaikki omaisuusluokat tuottivat positiivisesti, lukuun ottamatta osakesijoituksia, jotka nekin ovat elpyneet huomattavasti maaliskuun pohjilta. Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin oli -798,0 (860,5) miljoonaa euroa.

− Osakemarkkinat ovat toipuneet nopeasti koronakriisin aiheuttamasta jyrkästä laskusta, joskin palautuminen vaihtelee toimialasta ja maantieteellisestä alueesta riippuen, kertoo Hiidenpalo.

Elon luottoriskisijoitukset ovat menestyneet hyvin suhteessa yleiseen markkinakehitykseen. Elon luottoriskisalkussa suurin paino on ollut hyvän luottoluokituksen yrityksissä ja salkussa on ollut suhteellisen vähän pandemian rajoituksista eniten kärsineitä yhtiöitä.

Myös kiinteistömarkkinat ovat kehittyneet positiivisesti alkusyksyn aikana. Toimitilojen vuokraustoiminta on hieman vilkastunut ja kauppakeskusten kävijämäärät ovat palautuneet lähemmäksi normaalia tasoa. Myös investointimarkkinassa on elpymisen merkkejä kesän jälkeen.

Hedge-rahastostrategia on toiminut hyvin haastavassa sijoitusympäristössä ja rahastosalkku on laajasti hajautettu. Tuottoa on saatu erityisesti onnistuneen rahastovalinnan ansiosta.
Elon sijoitusten kymmenen vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli syyskuun lopussa 5,0 prosenttia ja vastaava reaalituotto oli 3,8 prosenttia. Viiden vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 5,0 prosenttia ja vastaava reaalituotto 4,2 prosenttia.

− Yhdysvaltain vaalitulos ja seuraavan hallinnon talouspoliittinen elvytyslinja vaikuttavat loppuvuoden markkinakehitykseen. Kiinan talouden kasvu käynnistyi jo vuoden toisella neljänneksellä.

Maailmantalouden kasvu voi saada tästä kaivattua tukea loppuvuoden aikana. Talousennusteet ennakoivat niin maailmantalouden kuin Suomen kasvavan vuonna 2021, toteaa Hiidenpalo.
Euroopassa ja Suomessa koronatilanne on huonontunut alkusyksyn aikana ja keskeisenä riskinä on uusi talouden heikentymisen jakso. Kotitalouksien kulutus ja yritysten investointihalukkuus on varovaista. Kysyntä pysynee normaalia heikompana, kun resurssit ovat edelleen vajaakäytössä. Työmarkkinat elpyvät hitaasti ja inflaatiopaineet pysyvät vaimeina. Suomi vientivetoisena taloutena kärsii, mikäli Euroopan tilanne ei kohennu.

Koronapandemian vaikutus vakuutusliiketoimintaan tasaantui

Yrittäjien tekemien YEL-työtulomuutosten määrä palasi vuoden 2019 tasolle. Sosiaali- ja terveysministeriön keväällä vahvistama poikkeussääntö YEL- ja TyEL-vakuutusehtoihin, joka antoi työeläkeyhtiöille mahdollisuuden myöntää asiakkailleen kolme kuukautta pidemmän viivästyskorottoman maksuajan, päättyi. Elon työnantaja-asiakkaat ovat saaneet maksettua siirrettyjä TyEL-vakuutusmaksuja hyvin, mutta yrittäjäasiakkailla on ollut enemmän haasteita siirrettyjen YEL-vakuutusmaksujen kanssa.

Syyskuun lopussa Elon hoidossa oli 47 800 työntekijöiden TyEL-vakuutusta ja 83 000 yrittäjien YEL-vakuutusta. Elossa vakuutettujen työntekijöiden ja yrittäjien kokonaismäärä oli kaikkiaan 484 900.

Eläkepäätökset sujuvasti myös poikkeustilanteessa

Vahva panostus automaation kehittämiseen ja proaktiiviseen asiakaspalveluun näkyy erinomaisena tuloksena eläkekäsittelyssä. Elon asiakkaat ovat saaneet esimerkiksi osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen päätöksen keskimäärin päivässä, kun muiden työeläkeyhtiöiden keskiarvo on ollut noin kolme päivää.

Syyskuun lopussa Elolla oli 242 900 eläkkeensaajaa. Eläkkeitä maksettiin raportointikaudella yhteensä 2 658,1 miljoonaa euroa. Elo antoi yhteensä 19 350 eläkepäätöstä.

Hallinto

Elo sai 30.9.2020 Finanssivalvonnalta kuulemiskirjeen, joka liittyy kevään 2020 poikkeukselliseen talouskriisiin ja tuolloin Elon vakavaraisuusasemaa koskeneeseen tilanteeseen. Finanssivalvonta haluaa selvityksen Elon toimista ja päätösperusteista koronakevään haasteellisessa talousympäristössä. Elon hallitus ja johto perehtyvät kuulemiskirjeeseen ja vastaavat siihen määräaikaan 30.10.2020 mennessä. Vastauksessaan Elo ottaa kantaa myös Fivan kuulemiskirjeessään esittämään harkintaan Elolle mahdollisesti asetettavasta asiamiehestä.

Vakuutusten siirtojen volyymissa näkyi koronan vaikutus

Vuoden kolmannen siirtokierroksen kokonaisvaihdossa oli nähtävissä edelleen koronapandemian vaikutus. Siirtokierros oli viime vuoden vastaavaa kierrosta hiljaisempi. Asiakkuuksien määrän kasvu jatkui edelleen suotuisana.

Päättyneellä siirtokierroksella TyEL-asiakkuuksien määrä kasvoi nettomääräisesti 149 työnantaja-asiakkaalla ja yrittäjäasiakkaiden määrä kasvoi 271 asiakkaalla. Asiakaspysyvyys kasvoi aktiivisen asiakkuudenhoidon ansiosta.

Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020 esitys >
Elon osavuosiraportti 1.1.-30.9.2020 >

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Satu Huber, puh. 020 703 5811
Sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo, puh. 020 703 5668
Talousjohtaja Sarianne Kirvesmäki, puh. 020 703 5134

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>