Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Yrittäjien huoli leimasi alkuvuotta - korona hallitsi sijoitusmarkkinoita

Työeläkeyhtiö Elon osavuosiraportti 1.1.−31.3.2020:

Vuoden ensimmäinen neljännes oli poikkeusoloihin sopeutumisen kvartaali. Koronapandemiasta tuli alkuvuonna lukuisia vaikutuksia työeläkealaan ja sen sääntelyyn. Useat asiakkaat tarttuivat tarjottuihin maksujoustoihin. Eläkkeiden hakemusmäärät osoittivat nousun merkkejä. Asiakasyhteydenotot ja asiakastyytyväisyys nousivat. Sijoitusmarkkinat putosivat koronashokin seurauksena alkuvuoden nousun jälkeen.

– Koronapandemia on mullistanut elämämme ja tästä koko maailman yhteisestä huolesta on tullut meidän jokaisen arjessa lähes ainoa puheenaihe. Suomessa työeläkealalla yhteisesti sovituilla poikkeustoimenpiteillä pyrimme parantamaan niin työeläkeyhtiöiden kuin asiakkaiden toiminnan edellytyksiä kriisin aikana ja sen jälkeen. Me keskitymme nyt siihen, että voimme palvella asiakkaitamme poikkeustilanteen keskellä mahdollisimman hyvin ja yhdessä kulkea matkaa esteiden yli kohti normaalia arkea, toteaa Elon toimitusjohtaja Satu Huber.

Monet Elon yrittäjä- ja työnantaja-asiakkaat miettivät nyt keinoja selviytyä taloudellisesti haastavina aikoina. Myös ikääntyneet ovat heränneet miettimään eläketurvan tuomia vaihtoehtoja ja esimerkiksi osittain varhennetun vanhuuseläkkeen hakemisessa on havaittavissa viitteitä noususta.

– Työeläkemaksujen ja toimitilojen vuokrien maksujoustot sekä lainojen lyhennysten siirrot ovat keinoja, joita olemme kriisin aikana asiakkaillemme pystyneet mahdollistamaan. Palvelumme ovat toimineet pääosin entiseen tapaan, mutta suurelta osin etätyönä. Olen erityisen ylpeä siitä, että asiakaspalvelumme on saanut vaikeana aikana kiitosta asiakkailtamme. Se kertoo myös siitä, että olemme tässä poikkeustilanteessa yhdessä. Nyt on aika, jolloin vastuulliset toimintatavat ja perustehtävämme sujuva hoitaminen korostuvat, Huber jatkaa.

Elon sijoitusten tuotto oli -9,5 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Koronaviruksen helmikuussa aiheuttama lasku osakemarkkinoilla oli poikkeuksellinen. Hyvät aiemmat sijoitusvuodet ja vuosikymmenet ovat antaneet puskuria tuottojen laskuihin.

– Pandemian saaminen hallintaan maailmanlaajuisesti on nyt avainasemassa maailman talouden ja sijoitusmarkkinoiden toiminnan normalisoitumisessa. Pitkäaikaisen eläkesijoittajan on pystyttävä katsomaan eteenpäin, sanoo Huber.

Pitkän aikavälin sijoitusstrategia korostuu kriisin aikana

Elon sijoitusten tuotto tammi-maaliskuussa oli -9,5 (5,2) prosenttia. Vakavaraisuusaste oli 116,6 prosenttia ja vakavaraisuuspääoma oli 1,2-kertainen vakavaraisuusrajaan nähden.

– Osakkeiden alkuvuoden positiivinen kehitys kääntyi laskuun helmikuun puolivälin jälkeen ja tätä seurasi noin kuukauden kestänyt poikkeuksellisen voimakas osakemarkkinoiden lasku. Maaliskuun viimeinen viikko käänsi markkinakehityksen positiiviseksi, kertoo sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

Katsauskaudella parhaiten tuottivat pääomasijoitukset, noteeraamattomat osakkeet ja suorat kiinteistösijoitukset. Pandemian aiheuttamat markkinahintojen muutokset kohdistuvat listattuihin arvopapereihin. Listaamattomien sijoitusten arvoissa ei vielä näkynyt muutoksia. Markkinahintojen liikkeet ovat katsauskaudella olleet voimakkaita, mutta vielä ei ole näkyvyyttä, miten voimakkaasti pandemia vaikuttaa yritysten toimintaan ja tuloksentekokykyyn pitkällä aikavälillä.

– Nykytilanteessa sijoitusstrategian pitkäjänteisyys ja sopiva riskitaso pidemmällä aikavälillä korostuvat. Sijoitusstrategian on oltava tuottava pitkällä aikavälillä, huolimatta osakemarkkinoiden voimakkaista heilahteluista lyhyen aikavälin tuotoissa, kertoo Hiidenpalo.

Elon sijoitusten kymmenen vuoden keskimääräinen nimellistuotto maaliskuun lopussa oli 4,5 prosenttia ja vastaava reaalituotto oli 3,2 prosenttia. Kymmenen vuoden keskimääräinen reaalituotto ylittää edelleen Eläketurvakeskuksen laskelmissa käytettävän tuotto-oletuksen.

Toimintaympäristö ja tulevaisuudennäkymät

Talousnäkymiin liittyy loppuvuoden osalta merkittävä epävarmuus niin maailmalla kuin Suomessakin. Talouskasvun elpyminen vuoden 2009 finanssikriisin jälkeen oli nopeaa. Luottamuksen palautuminen tämänkin kriisin jälkeen tarjoaa lähtökohdat kasvulle, kun vapaana olevat tuotannolliset resurssit otetaan uudelleen käyttöön.

– Maailmanlaajuisesti valtiot sekä keskuspankit ovat käynnistäneet yhtäaikaisesti poikkeuksellisen laajat elvytystoimet. Tartuntatilanteen ja siihen liittyvien rajoitusten pitkittyminen ovat keskeisiä talouskasvuun ja sijoitusmarkkinoihin vaikuttavia asioita, kommentoi Hiidenpalo.

Taloudellinen turvattomuus lisännee eläkehakemusmääriä

Eläkkeensaajia oli raportointikaudella noin 240 400 (238 000). Eläkkeitä maksettiin 880,2 (845,8) miljoonaa euroa tammi-maaliskuussa. Eläkepäätöksiä annettiin hakemuksesta yhteensä 7 305 (7 240) kappaletta. Vanhuuseläkepäätöksiä annettiin 2 188 (2 274) kappaletta ja osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen päätöksiä 619 (701) kappaletta.

Alkaneella toisella kvartaalilla on viitteitä siitä, että koronavirustilanteen aiheuttama taloudellinen turvattomuus alkaa näkyä vanhuus- sekä osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakemusmäärien kasvuna. Elon asiakaspalveluun on kasvamassa määrin tullut yhteydenottoja, joissa asiakkaat selvittävät eläkevaihtoehtojen tuomia mahdollisuuksia omaan muuttuneeseen elämäntilanteeseensa.

Työkyvyttömyyseläkkeet kasvussa, mielenterveys yleisin syy

Muutama vuosi sitten alkanut kasvu niin hakemusten kuin uusien myönnettävien työkyvyttömyyseläkkeiden määrissä jatkui. Uusia työkyvyttömyyseläkkeitä annettiin 1 704 (1 606) kappaletta, mikä on kuusi prosenttia enemmän verrattuna vastaavaan aikaan edellisenä vuotena. Vuonna 2019 mielenterveyden sairaudet olivat ensimmäistä kertaa Elon olemassaolon aikana yleisin syy uusiin työkyvyttömyyseläkkeisiin. Vuoden 2020 ensimmäisellä kvartaalilla sama kehitys jatkui ja uusissa työkyvyttömyyseläkepäätöksissä mielenterveyden sairauksien osuus oli 36,3 prosenttia ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien osuus 28,6 prosenttia.

Asiakaspalvelu eläke- ja kuntoutusasioissa on pidetty erinomaisella tasolla huolimatta koronatilanteen tuomasta yhteydenottojen kasvusta. Asiakkaiden antama suositteluarvosana NPS oli puhelinpalvelulle 73 (72). Laajensimme palvelujamme vakuutettujen ja eläkkeensaajien verkkopalvelussa ottamalla käyttöön muun muassa kuntoutussuunnitelman hakemisen. Eläke- ja kuntoutusasioiden verkkopalvelun NPS oli 63 (58).

Alkuvuonna 2020 annoimme eläkepäätökset keskimäärin noin 15 prosenttia muiden työeläkeyhtiöiden keskiarvoa nopeammin. Eläke- tai kuntoutuspäätöksen saaneista asiakkaistamme 89,7 (88,7) prosenttia antoi kiitettävän arvosanan saamastaan palvelusta eläkkeen tai kuntoutuksen hakemisen yhteydestä.

Elo kasvatti markkinaosuuttaan

Vuoden 2020 ensimmäinen siirtokierros oli Elolle suotuisa. Se oli kaikilla mittareilla positiivinen; TyEL-asiakkuuksien kasvu oli nettomääräisenä 135 työnantaja-asiakasta ja noin 6,2 miljoonaa euroa maksutuloa. YEL-asiakkuuksissa kasvu oli 336 yrittäjäasiakasta. Myös uusien yrittäjien vakuuttamisessa Elo kasvatti markkinaosuuttaan vuoden ensimmäisellä kvartaalilla verrattuna edelliseen vuoteen. Elo on markkinajohtaja YEL-vakuutuksissa ja työnantajayrityksistä joka kolmas vakuuttaa työntekijänsä Elossa.

Elon hoidossa oli 46 700 työntekijöiden TyEL-vakuutusta ja 82 900 yrittäjien YEL-vakuutusta. Vakuutettujen työntekijöiden ja yrittäjien kokonaismäärä oli kaudella kaikkiaan yli puoli miljoonaa henkilöä.

Elon osavuosiraportti 31.3.2020 >
Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020 >


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Satu Huber, puh. 020 703 5811
Sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo, puh. 020 703 5668
Talousjohtaja Sarianne Kirvesmäki, puh. 020 703 5134

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>