Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Elon sijoitukset kasvattivat eläkevarallisuutta 2,4 miljardia euroa

/ Uutinen

Elon sijoitukset tuottivat tammi-syyskuussa 9,4 prosenttia eli 2,4 miljardia euroa. Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 28,3 miljardia euroa. Vakavaraisuusaste oli 126,9 prosenttia ja vakavaraisuuspääoma oli 1,6-kertainen vakavaraisuusrajaan nähden.

– Talousympäristöämme on leimannut aikaisempaa selvästi nopeampi inflaatio ja vahva talouksien elpyminen. Myös Suomen talous on lähtenyt elpymään suhteellisen nopeasti koronan aiheuttamasta taantumasta, mikä on näkynyt asiakkaidemme ilmoittamien palkkasummien kasvuna, toteaa Elon toimitusjohtajana 7.10. aloittanut Carl Pettersson.

– On ilo lähteä kehittämään yhtiötä vakaalta pohjalta. Elon sijoitukset ovat tuottaneet hyvin, vakavaraisuus on vahvistunut ja asiakastyytyväisyys on erinomaista. Finanssivalvonnan tarkastelussa oleva Elon hallinnon kehittäminen sekä johtamisjärjestelmän ja riskienhallinnan selkeyttäminen etenevät suunnitellusti ja aikataulussa, jatkaa Pettersson.

Pääomasijoitukset tuottivat erinomaisesti

Talouskasvun hidastuminen yhdistettynä kiihtyneeseen inflaatioon on luonut haasteita sekä yritysten toimintaympäristöön että sijoitusmarkkinoille.

Osakemarkkinat kehittyivät vahvasti alkuvuonna, mutta osakemarkkinoiden heilunta on lisääntynyt kesästä lähtien ja alueelliset tuotot ovat eriytyneet, kertoo sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

Suomessa talous elpyi ripeästi kesän aikana rakennusinvestointien ja yksityisen kulutuksen ansiosta. Globaalin teollisuussuhdanteen ja erityisesti Euroopan elpyminen ovat vauhdittaneet kotimaan teollisuuden ja viennin toipumista. Teollisuuden tuotantomäärä on palautunut kesän aikana koronaa edeltäneelle tasolle.

Syyskuun lopussa Elon sijoitusten kymmenen vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 6,7 prosenttia ja vastaava reaalituotto oli 5,6 prosenttia. Viiden vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 6,6 prosenttia ja vastaava reaalituotto 5,5 prosenttia. Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin oli 999,7 (–798,0) miljoonaa euroa. Katsauskaudella parhaiten tuottivat pääomasijoitukset 30,7 (2,4) prosenttia sekä noteeraamattomat 16,6 (6,5) ja noteeratut osakkeet 14,1 (-6,6) prosenttia.

Pääomasijoituksissa vuosi on jatkunut erityisen vahvana. Hyvä osakekurssikehitys on lisännyt yrityskauppa-aktiviteettia ja rahastoissa olevien yritysten tuloskehitys on ollut nousujohteista viime vuoteen verrattuna, kommentoi Hiidenpalo.

Kiinteistösijoitusmarkkinat ovat aktivoituneet. Kiinteistöinvestointien pääpaino oli käynnissä olevissa toimitila- ja asuntorakennushankkeissa. Katsauskaudella valmistui 95 uudisasuntoa ja rakenteilla tai peruskorjauksessa on noin 300 asuntoa.

Kehittyneissä länsimaissa korkomarkkinat tasaantuivat alkuvuoden voimakkaan heilahtelun jälkeen. Yrityslainasijoitukset tuottivat positiivisesti johtuen yritysten vähäisistä konkurssimääristä globaalisti sekä lainamarginaalien kaventumisesta etenkin korkeamman riskiluokan yrityslainoissa. Hedge-rahastosalkku tuotti kolmannella vuosineljänneksellä kohtuullisesti, mutta selvästi alkuvuotta maltillisemmin.

Koronapandemian väistyminen näkyy vakuutusliiketoiminnassa

Koronavirustilanteen helpottuminen näkyi edelleen heinä-syyskuussa positiivisesti asiakasyritysten maksaman palkkasumman kehityksessä. Kokonaisuudessaan ajalla 1.1.–30.9.2021 TyEL-palkkasumma oli 5,1 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

TyEL-luottotappiot ovat pysyneet tammi-syyskuussa alhaisemmalla tasolla kuin viime vuonna ja aiempina vuosina. Asiakkaiden kanssa on tehty edelleen maksusuunnitelmia. Koska koronasta johtuva epävarmuus on väistymässä, luottotappioiden määrän ei odoteta nousevan merkittävästi alkuvuoden tasosta.

Elon työnantaja-asiakasmäärä kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Syyskuun lopussa Elon hoidossa oli 51 000 (47 800) työntekijöiden TyEL-vakuutusta. Kokonaisuudessaan maksutulo oli 3,0 (2,7) miljardia euroa ja se oli jo koronaa edeltävällä tasolla. Vuoden kolmas siirtokierros oli kaksijakoinen: maksutulolla mitattuna kierros oli negatiivinen, mutta kappaleissa mitattuna positiivinen.

Uusia YEL-vakuutuksia saatiin kaudella 7 832 kappaletta. Elolla oli hoidossa kauden lopussa 83 900 (83 000) yrittäjien YEL-vakuutusta. Elossa vakuutettujen työntekijöiden ja yrittäjien kokonaismäärä oli kaikkiaan 500 700 (484 900). Elo on markkinajohtaja YEL-vakuutuksissa, ja työnantajayrityksistä joka kolmas vakuuttaa työntekijänsä Elossa.

Työeläkeasiointi asiakkaalle sujuvaa

Vakuutus- ja eläkepalvelujen asiakastyytyväisyys kehittyi edelleen myönteisesti NPS-lukujen valossa. Elo sai katsauskauden jälkeen hopeasijan Asiakkaan ääni -kilpailusta vakuutusasiakkaidemme puhelinpalvelusta.

 

Eläkekäsittely on pysynyt myös koronapandemian aikana sujuvana. Esimerkiksi vanhuuseläkepäätöksen sai keskimäärin kahdessa päivässä. Päätösten nopeus ja laadukkuus on keskeinen tavoite, jotta asiakkaidemme toimeentulon jatkuvuus turvataan siirryttäessä työelämästä eläkkeelle. Syyskuun lopussa Elolla oli 245 800 (242 900) eläkkeensaajaa. Eläkkeitä ja muita korvauksia maksettiin raportointikaudella yhteensä 3,0 (2,9) miljardia euroa. Elo antoi yhteensä 19 500 (19 350) eläke- ja kuntoutuspäätöstä.

Hallinto

 

Carl Pettersson aloitti Elon toimitusjohtajana katsauskauden jälkeen 7.10.2021. Pettersson on aiemmin toiminut Veritas Eläkevakuutuksen toimitusjohtajana vuodesta 2017 kevääseen 2021 sekä ennen sitä muun muassa Aktiassa. Väliaikaisena toimitusjohtajana toiminut Elon sijoituksista vastaava johtaja Hanna Hiidenpalo nimitettiin toimitusjohtajan sijaiseksi 7.10.2021 alkaen.

 

Finanssivalvonta asetti 11.12.2020 asianajaja, varatuomari Pekka Jaatisen asiamieheksi valvomaan yhtiön toimintaa. Finanssivalvonta tarkastelee asiamiehen tarpeellisuutta uudelleen viimeistään huhtikuussa 2022. Yhtiössä on tehty viimeisen vuoden aikana useita toimia hallinnon, johtamisjärjestelmän ja riskienhallinnan kehittämiseksi. Kehittämistyö etenee suunnitellusti ja aikataulussa.

 

Elon osavuosiraportti 1.1.–30.9.2021 (pdf) >

Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021 esitysmateriaali (pdf) >

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Carl Pettersson, haastattelupyynnöt viestintäpäällikkö Hanna Saira, puh. 050 387 5742

Toimitusjohtajan sijainen, sijoitukset Hanna Hiidenpalo, puh. 020 703 5668

Talousjohtaja Sarianne Kirvesmäki, puh. 020 703 5134

 

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>