Suoraan sisältöön

Kaksi kolmesta eläkeläisestä uskoo, että työelämässä jatkettaisiin pidempään, jos kokemusta arvostettaisiin enemmän

/ Uutinen

4 800 eläkeläistä vastasi Elon asiakaskyselyyn. Kaksi kolmesta katsoo, että työelämässä jatkettaisiin pidempään, jos kokemus olisi suuremmassa arvossa. ”Meillä on paljon kirittävää siinä, että kokemusta arvostettaisiin riittävästi työelämässä”, sanoo Elon yhteiskuntasuhdejohtaja Katja Veirto.

Työelämässä jatkettaisiin pidempään, jos kokemusta arvostettaisiin enemmän. 64 % eläkeläisistä ajattelee näin. Tieto käy ilmi työeläkeyhtiö Elon marras-joulukuussa teettämästä kyselystä, johon vastasi 4 800 vanhuuseläkkeen saajaa.

Elon yhteiskuntasuhdejohtaja Katja Veirto sanoo hätkähtäneensä tulosta. Samalla kun maassa on osaajapula ja eläkejärjestelmän kestävyyttä tulisi vahvistaa pidemmillä työurilla, kokee vanhempi väestönosa, ettei heidän osaamiselleen anneta arvoa. 

– Osaajapula jarruttaa tällä hetkellä kipeästi yritysten kasvua. Näemme tämän konkreettisesti asiakkaidemme tilanteista. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa jättää ihmisten työpanosta käyttämättä. Juuri nyt olisi tärkeää saada myös kokeneet työntekijät kokemaan, että heidän osaamistaan tarvitaan. Heitä tarvitaan mukaan työelämään, sanoo Veirto.

Eläketurvakeskuksen tuoreen Eläkkeellä ja työssä -selvityksen mukaan eläkeikäisten työssäkäynti on lisääntynyt selvästi kuluvina vuosikymmeninä. Yli 65-vuotiaiden työllisyysaste on noin 1,5-kertaistunut kymmenessä vuodessa. Myös 70–74-vuotiaiden työllisyysaste on noussut. Tämä muutos on tapahtunut erityisesti 2010-luvulla.

– Meillä on paljon kirittävää siinä, että kokemusta arvostettaisiin riittävästi työelämässä. Tämä on koko yhteiskunnan kannalta olennaista. Vaikka eläkeikä nouseekin, on olennaista pohtia, kuinka myös eläkkeellä olevat voivat halutessaan työskennellä ja mikä saisi heidät jatkamaan yli vanhuuseläkeiän, pohtii Veirto.

Työmarkkinoilla koetaan ikäsyrjintää 

Vuoden 2021 alussa Haaga-Helian, Silver Seniorin, Elon ja LähiTapiolan teettämä Työstä elinvoimaa -tutkimus tukee Elon tuoreen kyselytutkimuksen viestiä. Työstä elinvoimaa -tutkimuksessa selvitettiin 55–74-vuotiaiden näkemyksiä yli 55-vuotiaiden suomalaisten asemaan työmarkkinoilla. 41 prosenttia kyselyyn vastanneista katsoi, että ikäsyrjintää esiintyy työmarkkinoilla. Yli 55-vuotiaiden työntekijöiden arvostukselle vastaajat antoivat arvosanan kohtalainen.

– Ikääntymiseen liittyvillä asenteilla on merkitystä työurille. Myös kunkin oma usko osaamiseensa ja halu uuden oppimiseen on tärkeää. Samalla työpaikoilla on tunnistettava ikäennakkoluulot ja tehtävä työstä kaikenikäisille houkuttelevaa. Tutkimuksista tiedetään, että ikäjohtamisella on positiivisia vaikutuksia ikääntyvien sitoutumiselle työpaikkaan, toteaa Veirto ja jatkaa:

–Työstä elinvoimaa -selvityksessä työnantajat kertoivat arvostavan kokeneissa työntekijöissä erityisesti laaja-alaisuutta, joustavuutta, ammattitaitoa ja kerrytettyjä verkostoja. Kaikenikäiset huomioivalla johtamisella nämä ominaisuudet saadaan monipuolisesti käyttöön, hyödyntämään sekä työnantajaa että työntekijää itseään. 

Elon asiakaskyselyn vastaukset kerättiin 25.11.–17.12. sähköpostikyselyllä. Kyselyyn vastasi 4 832 Elon eläkeasiakasta, jotka olivat jääneet vanhuuseläkkeelle vuosien 2016–2021 aikana.

 

Lisätiedot:
Elon yhteiskuntasuhdejohtaja Katja Veirto, p. 050 386 3355

Elon viestinnän suunnittelupäällikkö Sara Salomaa, p. 044 5505450

Mitä haluaisit lukea?

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>