Suoraan sisältöön

Perhe-eläkkeisiin tulee muutoksia vuodenvaihteessa – Leskiltä huolestuneita kyselyjä työeläkeyhtiöön

/ Uutinen

Perhe-eläkeuudistus tuo muutoksia lasten ja lesken työeläketurvaan vuoden 2022 alusta lukien. Jatkossa leskeneläkeoikeus on määräaikainen, avolesket saavat leskeneläkeoikeuden ja lapsille maksetaan eläkettä aiempaa pidempään. Uusien leskeneläkkeiden muuttuminen määräaikaiseksi on herättänyt huolta myös nykyisissä leskeneläkkeen saajissa. Huoli on turha, sanoo työeläkeyhtiö Elon asiantuntija.

1.1.2022 voimaanastuva perhe-eläkeuudistus on vahvistettu 19.11.2021. Jo tieto tulevasta lainmuutoksesta on saanut puhelimet soimaan työeläkeyhtiö Elon asiakaspalvelussa. 

– Olemme saaneet huolestuneita kyselyitä leskiltä, joilla on pelko oman leskeneläkkeensä päättymisestä. Pelko on ymmärrettävä, mutta turha. Lakimuutos ei tuo muutoksia nykyisiin leskeneläkkeisiin, sanoo Elon eläkeneuvontapäällikkö Satu Saulivaara.

Perhe-eläkeuudistuksen myötä vuonna 1975 tai sen jälkeen syntyneen henkilön saaman leskeneläkkeen kesto rajataan 10 vuoteen tai siihen hetkeen, kunnes nuorin lapsi täyttää 18-vuotta.

Saulivaara korostaa, että leskeneläkkeen kestoa rajataan vain niissä tapauksissa, joissa edunjättäjä menehtyy lain tultua voimaan. Lakimuutos ei siis aiheuta muutoksia nykyisiin, jo maksussa oleviin leskeneläkkeisiin. Lisäksi jatkossakaan kestonrajaus ei koske vuona 1974 ja sitä ennen syntyneitä leskiä.

Vuodenvaihteessa muuttuva laki koskee työeläkelakien mukaista perhe-eläkettä. Tämän lisäksi omaisilla saattaa olla oikeus esimerkiksi Kelan perhe-eläkkeeseen, liikenne- tai tapaturmalain mukaisiin korvauksiin tai työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen kuolemantapauskorvaukseen.

Perhe-eläkeuudistus tuo lainsäädäntöä tähän päivään

Perhe-eläkeuudistuksen taustalla on halu tuoda lainsäädäntöä tähän päivään. Muutoksen myötä ainoastaan avioliitto ei ole enää perhe-eläkkeen perusteena, vaan myös avoleskille tulee mahdollisuus eläkkeeseen. Tämän edellytyksenä on, että avopuolisoilla on yhteinen alle 18-vuotias lapsi ja avopuolisot ovat asuneet yhdessä ennen puolison kuolemaa vähintään viisi vuotta. Avolesken leskeneläke päättyy, kun nuorin lapsi täyttää 18-vuotta.

– Uuden lain myötä etuisuuksia kohdistetaan erityisesti lapsille ja lapsiperheille. Lasten eläkeoikeuden pääteikää nostetaan niin, että etuutta saa 20-vuotiaaksi saakka. Tämä on tervetullut muutos. Vanhemman tai puolison kuoleman jälkeen on tärkeää tukea perheen toimeentuloa.

Saulivaaran mukaan perhe-eläkeuudistuksen taustalla on myös työeläkejärjestelmän rahoituksen turvaaminen. 

– Eläkkeisiin tehtäviä uudistuksia on tarkasteltava kestävyyden näkökulmasta. Tämä pätee myös perhe-eläkkeisiin. Nyt uudistuksessa on otettu selkeä kanta siihen, että nykymaailmassa ei ole enää perusteltua maksaa vuosikymmenien ajan leskeneläkettä. 

Kenellä on oikeus perhe-eläkkeeseen uuden lain voimaantultua, 1.1.2022 alkaen?

1. Alle 20-vuotialla lapsella

2. Aviopuolisolla, kun puolisoiden avioliitto on solmittu ennen edunjättäjän 65-vuotispäivää ja aviopuolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi. Jos aviopuolisolla ei ole yhteistä lasta, leskellä on oikeus perhe-eläkkeeseen, jos hän on lisäksi puolison kuollessa vähintään 50-vuotias tai ollut vähintään kolme vuotta työkyvyttömyyseläkkeellä, avioliitto oli solmittu ennen kuin leski täytti 50 vuotta ja avioliitto oli jatkunut vähintään viisi vuotta.

Rekisteröity parisuhde rinnastetaan avioliittoon. Entinen puoliso voi myös saada perhe-eläkkeen, jos edunjättäjä oli velvollinen maksamaan hänelle elatusapua.

3. Avopuolisolla, jos avopuolisoilla on yhteinen alaikäinen lapsi ja avopuolisoilla on ollut yhteistalous 5 vuoden ajan välittömästi ennen edunjättäjän kuolemaa.

Tyypillinen perhe-eläkkeen saaja on tällä hetkellä naisleski

Vuonna 2020 työeläkelakien mukaista perhe-eläkettä sai 231 777 henkeä. Keskieläke oli leskelle 647 euroa ja lapselle 517 euroa kuukaudessa. 

Valtaosa perhe-eläkkeistä maksetaan leskille. 220 003 perhe-eläkkeensaajista oli leskiä. Heistä naisleskien osuus oli 88 prosenttia.

Nykyisin lapsen perhe-eläke päättyy 18-vuotiaana. Leskeneläkkeen kestoa ei ole rajattu.

Lähde: Eläketurvakeskus

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>