Suoraan sisältöön

Elon ammatillisella kuntoutuksella opiskeleva – helmi- ja elokuussa on aika toimittaa dokumentit opintojen etenemisestä

/ Uutinen

 

Elon ammatillisella kuntoutuksella opiskelevien tulee ilmoittaa opintojensa etenemisestä Eloon. Tämä tapahtuu joka lukuvuoden alussa, eli helmikuun ja elokuun aikana.

Ilmoittaminen opintojen etenemisestä tapahtuu käytännössä siten, että opiskelija toimittaa Eloon todistuksen opintojen etenemisestä ja oman opintosuoritusotteensa. Todistus opintojen etenemisestä kertoo, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi koulutukseen. Opintosuoritusote on todistus siihen mennessä suoritetuista opinnoista.

Tiedot on helpointa toimittaa sähköisesti. Tarkemmat ohjeet tähän löytyvät osoitteesta www.elo.fi/opiskelijalle.
 

Ole yhteydessä Eloon, jos opinnot eivät etene suunnitellusti

Tietoja opintojen etenemistä tarvitaan, jotta Elosta voidaan jatkaa opintojen tukemista. Jos opinnot eivät etene suunnitellusti, ne keskeytyvät tai opintoihin tulee muutoksia, tulee opiskelijan olla yhteydessä Elon ammatillisen kuntoutuksen asiantuntijoihin. Tällaisissa tapauksissa opiskelijan kanssa mietitään yhdessä ratkaisuja tilanteeseen.
 

Kuntoutusetuuden aikana voi työskennellä – ole yhteydessä etukäteen Eloon, jos ansioraja uhkaa ylittyä

Opiskelija voi kuntoutusetuuden rinnalla olla ansiotyössä tai harjoittaa yritystoimintaa.  Opiskelujen tulee kuitenkin olla päätoimisia, vaikka opiskelija työskentelisi opintojen ohessa. Opintojen alkaessa opiskelijalle kerrotaan päätöksellä ansioraja ja opiskelijan tulee seurata ansioitaan. Jos opiskelija arvioi, että ansioraja tulee ylittymään, tulee hänen olla yhteydessä Eloon etukäteen.


Mitä haluaisit lukea?

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>