Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Elon sijoitustuotto oli -4,5 prosenttia, asiamiesvalvonta päättyi kesäkuussa

/ Uutinen

Talouskasvu hidastui ja sijoitusmarkkinat laskivat alkuvuonna. Elon sijoitukset tuottivat tammi-kesäkuussa -4,5 (7,8) prosenttia. Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 28,0 (27,8) miljardia euroa ja tulos käyvin arvoin oli -1 141,3 (883,0) miljoonaa euroa. Vakavaraisuusaste oli 123,6 (126,6) prosenttia ja vakavaraisuuspääoma oli 1,5-kertainen (1,6-kertainen) vakavaraisuusrajaan nähden.

Talouskasvun laantumiseen vaikuttivat inflaation kiihtyminen, kiristyvä rahapolitiikka ja korkojen nousu. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja Kiinan koronasulut heikensivät näkymiä entisestään. Suomessa inflaatio oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla maltillisempaa, mutta talouskasvu hitaampaa kuin Euroopassa keskimäärin.

Keskuspankit tiukensivat rahapolitiikkaansa inflaation torjumiseksi. Yhdysvaltain keskuspankki nosti kesäkuussa merkittävästi ohjauskorkoaan. Euroalueella huoli talouskasvun ja sijoitusmarkkinan eriytymisestä kasvoi ja erityisesti velkaantuneiden euromaiden korot nousivat.

– Tunnelma taloudessa synkkeni, kun taantuman riski Euroopassa kasvoi. Talouden yleistä toimintaympäristöä leimaa edelleen epävarmuus liiketoiminnan kasvun mahdollisuuksista ja huoli kustannusten noususta, näiltä osin lähitulevaisuus on vaikeasti ennustettavissa, toteaa Elon toimitusjohtaja Carl Pettersson.

– Elon asiamiesvalvonta päättyi kesäkuussa. Tehtyjen muutosten myötä olemme yhtiönä entistä toimivampi. Uusi strategiamme on myös valmistumassa syksyllä ja elokuussa käynnistettyjen muutosneuvotteluiden tavoitteena on tehdä Elosta organisaatio, joka pystyy ketterästi toteuttamaan uuden strategian mukaiset toimenpiteet, kertoo Pettersson.

Omaisuusluokkien tuotoissa suuria eroja

Alkuvuoden sijoitusympäristö oli poikkeuksellinen, kun pitkät markkinakorot nousivat tuntuvasti. Tämän seurauksena sijoittajat joutuivat myös arvioimaan osakemarkkinoiden hinnoittelua uudessa korkoympäristössä.

– Elon sijoitusten tuotot olivat negatiiviset useimmissa listatuissa omaisuusluokissa. Osa sijoituksista, kuten pääoma- ja kiinteistösijoitukset, tuottivat edelleen positiivisesti, kommentoi Elon sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo alkuvuotta.

Myös valuutoissa ja raaka-aineiden hinnoissa nähtiin merkittäviä hintaliikkeitä. Yhdysvaltain dollari vahvistui alkuvuonna, kun Yhdysvaltain rahapolitiikka kiristyi ja sijoittajien riskinottohalukkuus heikentyi.

Noteerattujen osakkeiden tuotot jäivät tappiollisiksi kaikilla päämarkkinoilla. Elon osakesijoitusten tuotto oli −8,2 (15,2) prosenttia. Osakesijoitusten negatiivista tulosta lievensi pääomasijoitusten  positiivinen tuotto.

Elon korkosijoitukset tuottivat −3,5 (0,6) prosenttia ja sijoitusten korkoherkkyyden pienentämistä jatkettiin alkuvuonna. Korkosuojausten ansiosta poikkeuksellisen voimakkaasti nousseiden markkinakorkojen negatiivinen tulosvaikutus jäi maltilliseksi.

Kiinteistösijoitusmarkkinoilla kaupankäynti jatkui aktiivisena. Kiinteistösijoitusten alkuvuoden tuotto oli 3,4 (2,0) prosenttia.

Epävarmuus taloudessa ei ole poistumassa lähitulevaisuudessa

Keskuspankeilla on jatkossakin suuri rooli inflaation torjunnassa. Haasteena on taltuttaa inflaatio ilman, että korkojen nousu pysäyttää talouskasvun. Taantuman riski onkin kasvanut erityisesti Euroopassa. Tästä huolimatta Euroopan keskuspankki käynnisti koronnostot heinäkuussa.

Talouskasvun haasteet, energianhinnan nousu ja inflaatio jarruttavat maailmantalouden kasvua ja kasvuksi ennustetaan noin 3 prosenttia tälle vuodelle.

Suomen talouskasvu on maailmantalouden kasvua hitaampaa, alle 2 prosenttia tänä vuonna. Kotimaisten yhtiöiden tuloskausi on ollut hyvä ennusteisiin nähden, mutta nähtävissä on kuitenkin epävarmuus tulevasta ja yhtiöiden kuluvan vuoden tulosennusteita on jo laskettu. Yhtiöiden tulokset voivat laskea entisestään kustannusten nousun ja heikkenevän talousympäristön takia.

Asiamiesvalvonta päättyi, strategiatyö käynnissä

Elon vakuutusmaksutulo oli katsauskaudella 2 110,3 miljoonaa euroa. Kesäkuun lopussa Elon hoidossa oli 438 700 (418 300) TyEL-vakuutettua ja 84 500 (83 600) yrittäjien YEL-vakuutusta. Elossa vakuutettujen työntekijöiden ja yrittäjien kokonaismäärä oli yli puoli miljoonaa henkilöä. Elo huolehti noin 245 600 (244 000) eläkkeensaajasta, joille maksettiin alkuvuoden aikana eläkkeitä 1 895,7 (1 817,3) miljoonaa euroa. Palvelutaso oli katsauskaudella erinomaisella tasolla.

Elo valmistautui mahdollisiin yrittäjän eläkelainsäädäntöä koskeviin muutoksiin. On tunnistettu, että yrittäjät tarvitsevat jatkossakin palvelua ja neuvontaa YEL-vakuuttamiseen sekä mahdollisuutta dialogiin työeläkeyhtiön kanssa.

Finanssivalvonta teki 31.5.2022 päätöksen, jonka mukaan asiamiesvalvonta Elossa päättyi 30.6.2022. Muutostarve koski hallintoa, johtamisjärjestelmää ja riskienvalvontaa. Elon johtoryhmärakennetta on yksinkertaistettu ja ohjausjärjestelmää selkeytetty. Myös sisäistä valvontaa on terävöitetty ja vahvistettu lisäresursoinneilla. Tehtyjen muutosten myötä Elo on yhtiönä entistä toimivampi ja vahvempi. Elossa on käynnissä strategiatyö ja uusi strategia valmistuu syksyllä.

Elo antoi katsauskauden jälkeen 15.8. yhteistoimintalain mukaisen neuvotteluesityksen muutosneuvottelujen käynnistämiseksi. Muutosneuvotteluiden tavoitteena on vastata toimintaympäristön ja asiakaskäyttäytymisen muutokseen. Neuvottelut voivat johtaa enimmillään 50 työtehtävän lakkaamiseen. Osana muutosneuvotteluja syntyy myös uusia työtehtäviä. Neuvotteluilla pyritään entisestään selkeyttämään Elon organisaatiota ja yhtenäistämään toiminta- ja johtamiskulttuuria.

Suluissa olevat vertailuluvut ovat 30.6.2021 lukuja.

Elon osavuosiraportti 1.1.–30.6.2022 (pdf) >
Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2022 (pdf) >

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Carl Pettersson, haastattelupyynnöt viestinnän suunnittelupäällikkö Sara Salomaa, puh. 044 550 5450
Varatoimitusjohtaja, sijoitukset Hanna Hiidenpalo, puh. 020 703 5668
Talousjohtaja Sarianne Kirvesmäki, puh. 020 703 5134

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>