Suoraan sisältöön

Indeksitarkistus toteutuu Kelan maksamiin etuuksiin 1.8.2022 alkaen

Hallituksen esitys kansaneläkeindeksiin 1.8.2022 tehtävästä korotuksesta on hyväksytty. Korotuksella turvataan kaikkein pienituloisimpien maksukyvyn säilyminen hintatason noustessa. Korotus koskee esimerkiksi kansaneläkkeitä, perhe-eläkkeitä ja takuueläkkeitä ja korotuksen suuruus on noin 3,5 %. Koska etuuksilla on vaikutusta myös toisiinsa, lopullisen korotuksen määrä on tapauskohtainen ja riippuvainen myös maksussa olevista muista etuuksista.

Nyt tehtävällä kansaneläkeindeksin tarkistuksella ei ole vaikutusta työeläkkeen määrään. Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti työeläkkeitä tarkistetaan vuosittain työeläkeindeksillä 1.1. alkaen. Kansaneläkeindeksin korotus voi kuitenkin vaikuttaa Elon eläkkeensaajien toimeentuloon, jos maksussa on työeläkkeen lisäksi Kelan maksamia etuuksia, kuten kansaneläke.

Korotuksella on vaikutusta myös pelkkää työeläkettä saavien nettotuloon, sillä eläkkeensaajille tehtävä eläketulovähennys suurenee täyden kansaneläkkeen korotusta vastaavasti. Tällöin työeläkettä saavan nettotulo kasvaa. Lopullinen vaikutus henkilökohtaiseen verotukseen selviää vuoden 2022 verotuksen yhteydessä.

Kansaneläkeindeksin korotuksella 1.8.2022 alkaen on vaikutusta myös työkyvyttömyyseläkkeensaajien minimiansiorajaan. Minimiansioraja nousee 1.8.2022 alkaen, koska se on sidottu takuueläkkeen määrään. Uusi minimiansioraja 1.8.2022 alkaen on 885,63 euroa/kk. Sen verran jokaisella työkyvyttömyyseläkkeensaajalla on oikeus ansaita työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla 1.8.2022 alkaen.

Mitä haluaisit lukea?

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>