Suoraan sisältöön

Joka viides eläkkeensaaja olisi jatkanut työelämässä pidempään, jos tarjolla olisi joustoa, kuten osa-aikatyötä

/ Uutinen

 

Joka viides (22 %) eläkkeensaaja olisi jatkanut työelämässä pidempään, jos tarjolla olisi ollut joustoa työnteossa, kuten mahdollisuus osa-aikatyöhön. Tieto käy ilmi työeläkeyhtiö Elon marras-joulukuussa 2021 teettämästä kyselystä, johon vastasi 4 800 vanhuuseläkkeen saajaa. 32 prosenttia vastaajista sanoo, että olisi jatkanut työelämässä pidempään, mikäli oma taloudellinen tilanne olisi vaatinut sitä.

Elon työkykyjohtamisen kehittämispäällikkö Marjo Wallin pitää tulosta ymmärrettävänä.

– Mahdollisuus tehdä puolittaista päivää ja lyhyempää työviikkoa tulisi olla paljon nykyistä laajemmin käytössä. Meillä olisi paljon opittavaa Ruotsista, missä työaikojen joustavuus on ihan eri tasolla kuin meillä, toteaa Marjo Wallin.

Joustot tulisi Wallinin mukaan nähdä osana pehmeää laskua eläkepäiville. 

– Siirtyminen hiljalleen pois työelämästä voi edistää hyvinvointia, onnellisuutta ja terveyttä. Se, että uuteen elämänvaiheeseen siirrytään pienin askelin, loiventaa muutosta. Loiva eläköityminen tulisi nähdä myös työnantajan etuna, kun työntekijän osaamista saadaan vähitellen siirrettyä seuraajille. Joskus kuulee, että konkarityöntekijän eläkkeelle siirtymiseen ei oltu varauduttu ajoissa, sanoo Wallin. 

Merkityksellisyyden tunne saa jatkamaan työelämässä myös eläkkeellä 

Joka kolmas (33 %) Elon kyselyyn vastanneista oli jatkanut työntekoa myös eläkkeelle jäämisen jälkeen. Yleisin syy työnteon jatkamiseen oli työn tuoma merkityksellisyys (23 %) sekä halu ansaita eläkkeen rinnalla palkkaa (22 %). 18 prosenttia vastanneista sanoi syyksi työnantajan pyynnön jatkaa työelämässä.

– Työpaikan ilmapiiri vaikuttaa merkittävästi siihen, miten töissä jatketaan myös eläköitymisen jälkeen. Kun työpaikalla osoitetaan, että kokemusta ja osaamista arvostetaan, on kimmoke jatkaa töissä suurempi. Töissä jatkamisesta olisi tärkeää puhua työpaikalla, sanoo Elon eläkeneuvontapäällikkö Satu Saulivaara.

Merkittävin syy sille, että työskentelyä ei jatkettu eläkkeellä oli halu nauttia vapaa-ajasta. Tämän syyn mainitsi 45 prosenttia vastaajista. 19 prosenttia mainitsi hyvän taloudellisen tilanteen ja sen, ettei kaipaa palkkaa eläkkeen lisäksi syyksi, miksei jatkanut työskentelyä eläkkeellä.

Alin eläkeikä on suomalaisille vahva indikaattori, milloin on aika jäädä eläkkeelle

Peräti puolet (51 %) Elon kyselyyn vastanneista sanoo, että alimman eläkeiän täyttyminen vaikutti eniten eläkkeelle jäämisen ajankohtaan. 39 % vastanneista sanoi, että ajankohtaan vaikutti tunne, että on valmis jäämään pois työelämästä.

–  Alimmasta eläkeiästä näyttää tulleen suomalaisille deadline, johon mennessä työelämä on taputeltu. Samalla meillä on entistä parempikuntoisia ja edelleen töistä motivoituneita eläkeikäisiä. Ajankohta eläkkeelle jäämiseen tulisi olla yksilöllinen. Kun motivoiva tekeminen ja uuden oppiminen kiinnostaa, on yksittäisen työntekijän kohdalla luontevaa siirtää horisonttia eteenpäin. Mitä pidempään työelämässä jatkaa, sitä isomman eläkkeen itselleen kerryttää, toteaa Saulivaara.

Elon asiakaskyselyn vastaukset kerättiin 25.11.–17.12.2021 sähköpostikyselyllä. Kyselyyn vastasi 4 832 Elon eläkeasiakasta, jotka olivat jääneet vanhuuseläkkeelle vuosien 2016–2021 aikana.

Lisätiedot:

Satu Saulivaara, eläkeneuvontapäällikkö, p. 040 7258935

Marjo Wallin, työkykyjohtamisen kehittämispäällikkö, p. 040 7688008

Sara Salomaa, viestinnän sisältöpäällikkö, p. 044 5505450

Mitä haluaisit lukea?

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>