Suoraan sisältöön

Mitä täytyy tietää työsuhdepyörä-, matkalippu- ja autoedun vakuuttamisesta ja verotuksesta?

/ Uutinen

Perinteisen autoedun rinnalle kirii vauhdilla paitsi matkalippuetu myös polkupyöräetu. Nämä edut vaikuttavat sekä verotukseen että eläketurvaan.

Pääsääntöisesti kaikki veronalaiset ansiot ovat myös TyEL-vakuutettavia ansioita. TyELin alaiset ansiot ovat aina vastiketta tehdystä työstä. Ansiot, mistä työnantaja ja työntekijä maksavat TyEL-maksua, oikeuttavat myös eläkkeeseen.

Olemme koonneet tähän tärkeimmät asiat työsuhdepyörä-, matkalippu- ja autoedun vakuuttamisesta ja verotuksesta. 

Onko polkupyöräetu TyELin alaista ansiota?

Työpaikan käytännöistä riippuen polkupyöräetu voi olla rahapalkan lisäksi annettava etu tai sovittu osaksi rahapalkkaa. Edun verovapaa osuus on enintään 100 euroa kuukaudessa eli vuotuiseksi laskettuna 1 200 euroa.

Kun työnantaja antaa työntekijälle polkupyöräedun palkanlisänä, ainoastaan edun verovapaan tulon ylittävä määrä lisätään bruttopalkkaan veronalaisena luontoisetuna. Tällöin TyEL-ansion määrä vastaa veronalaisen ansion määrää. 

Esimerkki: Jos työntekijän palkka on 3 500 euroa kuukaudessa ja hän saa palkanlisänä 150 euron arvoisen polkupyöräedun, on veronalaisen ja TyELin alaisen ansion määrä 3 550 euroa kuukaudessa. 

Jos polkupyöräetu on sovittu annettavaksi palkanosana eli sisältyy henkilön bruttopalkkaan, katsotaan etu vastikkeeksi työstä ja se luetaan mukaan TyEL-ansioon huolimatta siitä, että etu on verotuksessa kokonaan tai osin verovapaata. Tässä tilanteessa siis TyEL-ansion määrä muodostuu korkeammaksi kuin verotettavan ansion määrä. 

Esimerkki: Jos työntekijän palkka on 3 500 euroa kuukaudessa ja hän saa palkanosana 150 euron arvoisen polkupyöräedun, on veronalaisen ansion määrä 3 400 euroa kuukaudessa, mutta TyEL-ansiot ovat 3 500 euroa kuukaudessa. 

Poikkeavatko polkupyöräedun ja työsuhdematkalippuedun vakuuttaminen toisistaan?

Kyllä ja ei. Vakuuttamisen periaatteet ovat siis täysin samat sekä polkupyörä- että työmatkalippueduissa. Ero tulee sitä kautta, että työsuhdematkalipun veroton enimmäismäärä on 3 400 euroa vuodessa – muutoin kuvio kulkee aivan samoin. Huomaathan, että jos työntekijä saa molempia etuja, on niiden yhteenlaskettu enimmäismäärä 3 400 euroa vuodessa.

Entä sitten autoetu?

Autoetu on edellisten etujen tapaan luontoisetu, joka on myös eläkkeen perusteena olevaa työansiota. Riippumatta siitä, annetaanko se rahapalkan lisäksi vai sen osana, on koko autoetu TyEL-vakuutettavaa ansiota. Autoetu arvioidaan rahaksi aina verohallituksen vahvistamien perusteiden mukaan.

 

Lisätietoa aiheesta

Tarkista ansiot, jotka kuuluvat TyEL-palkkaan.

Arvioi palkkaamisen liittyvät kustannukset Elon palkkalaskurilla.

Lue luontoisetujen ja kustannusten korvausten ilmoittamisesta tulorekisteriin.

 

Mitä haluaisit lukea?

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>