Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Elo tehosti toimintaansa kohti asiakaskeskeisyyttä ja kasvua – vuoden 2022 sijoitustuotto -3,7 %

Elon sijoitustoiminnan kokonaistuotto jäi negatiiviseksi yleisen taloustilanteen heikkenemisen myötä, vuoden viimeisellä kvartaalilla tuotto nousi positiiviseksi. Yhtiön hallintomalli uudistettiin ja toimintaa tehostettiin vastaten toimintaympäristön ja asiakaskäyttäytymisen muutoksiin. Uudistukset näkyivät kustannustehokkuuden paranemisena.

Avainluvut tammi-joulukuu 2022

  • Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin oli -1 493,2 (1 562,8) miljoonaa euroa.
  • Sijoitustoiminnan nettotuotto oli -3,7 (14,0) prosenttia. 
  • Sijoitusten markkina-arvo oli 28,2 (29,4) miljardia euroa.
  • Vakavaraisuusaste oli 121,4 (128,1) prosenttia ja vakavaraisuuspääoma oli 1,5-kertainen (1,6-kertainen) vakavaraisuusrajaan nähden.
  • Vakuutusmaksutulo oli 4,3 miljardia euroa. Eläkkeitä ja muita korvauksia maksettiin lähes saman verran, 4,1 miljardilla eurolla. 
  • Hoitokustannussuhde oli 71,1 (72,4) prosenttia ja vertailukelpoinen arvio 79 prosenttia vuodelta 2021.

Muutosten vuosi

Elossa työstettiin strategiaa vuosille 2023–2025 henkilöstön, johtoryhmän ja hallituksen kesken. Seuraavan kolmen vuoden aikana Elon tavoitteena on kasvaa toimialan vetovoimaisimmaksi yritykseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi keskitytään viiteen avaintavoitteeseen, jotka ovat asiakaskeskeisin ja kasvavin, vahva suorituskyky palveluissa, erinomainen henkilöstökokemus, työkykypalvelujen edelläkävijä ja riittävä vakavaraisuus.

– Vuonna 2022 keskityimme Elossa toiminnan selkeyttämiseen. Uudistimme yhtiön hallintomallia ja tehostimme toimintaa. Tehtyjen muutosten myötä vastaamme toimintaympäristön ja asiakaskäyttäytymisen muutoksiin, kuvaa Elon toimitusjohtaja Carl Pettersson. 

Heikentyneistä tulevaisuuden näkymistä huolimatta suomalaisten yritysten investoinnit kasvoivat

Talouskasvu hidastui vuoden loppua kohti johtuen rahoitusolosuhteiden kiristymisestä ja inflaatiota seuranneesta reaalitulojen heikentymisestä. Ruuan ja energian hinnat nousivat voimakkaasti Ukrainassa käytävän Venäjän hyökkäyssodan seurauksena.

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta Suomen talouskasvu pysyi suhteellisen hyvänä ja kulutus kasvoi palvelujen kulutuksen ansiosta. Vientiä heikensi kasvun hidastuminen päävientimaissamme ja Venäjän viennin romahtaminen. 

– Yritysten heikentyneistä tulevaisuuden odotuksista huolimatta investoinnit pysyivät kasvussa vahvan asuinrakentamisen ja pääomakannan, kuten koneiden ja laitteiden, uusimistarpeiden takia, toteaa Pettersson.

Korko- ja osakesalkut tuottivat heikosti, noteeraamattomien sijoitusten tuotot erittäin hyvällä tasolla

Talouskasvu hidastui vuoden aikana, ja voimakas inflaatio johti korkojen nousuun. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa haastoi sijoitusmarkkinoita, kun koronaviruksesta johtuvaa kriisiäkään ei ollut vielä täysin ohitettu. 

– Elon sijoitusten vuoden 2022 kokonaistuotto jäi negatiiviseksi, kun useimpien noteerattujen  omaisuusluokkien tuotot olivat heikot. Vuoden viimeisellä kvartaalilla saavutimme jo positiivisen tuoton. Sijoitustuottoa paransi hajauttaminen kiinteistö-, reaali- sekä infrasijoituksiin, joiden tuotto oli positiivinen, kommentoi Elon varatoimitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

Osakesijoitusten tuotto oli -6,9 (26,6) prosenttia. Noteeraamattomat osakesijoitukset tuottivat 20,2 (24,6) prosenttia lieventäen edelleen osakesijoitusten negatiivista tulosta. Korkosijoitukset tuottivat -2,8 (1,7) prosenttia vuoden alusta. Korkosuojausten ansiosta voimakkaasti nousseiden markkinakorkojen negatiivinen tulosvaikutus jäi edelleen maltilliseksi.

Taloustilanteen muutos hiljensi kiinteistömarkkinoiden kaupankäyntiä loppuvuonna, ja kiinteistöjen tuottovaatimukset nousivat. Kiinteistösijoitusten tuotto oli 5,3 (7,5) prosenttia. Sijoittajien kiinnostus on siirtynyt turvallisemmiksi koettuihin sektoreihin, kuten asuntoihin ja yhteiskuntakiinteistöihin.

Elon ilmastopolitiikka varmistaa, että sijoitustuotot ovat kestävällä pohjalla

Elon näkemys on, että vain kestävällä liiketoiminnalla yritykset voivat pitkällä aikavälillä luoda kestävää tulosta ja vastuullinen sijoittaja kestäviä tuottoja. Sijoitusprosessiin vahvasti integroitu vastuullisuus on olennaista sijoituksiin liittyvien riskien hallinnassa sekä hyvien ja kestävien sijoitustuottojen saavuttamisessa.

– Olemme systemaattisesti kehittäneet vastuullisen sijoittamisen toimintatapojamme ja jatkamme määrätietoisesti niiden kehittämistä jatkossakin. Vuonna 2022 työstimme kotimaisten kiinteistöjen vastuullisuusohjelman ja -tavoitteet. Lisäksi päivitimme ilmastopolitiikan, joka sisältää ilmastotiekartan vuoteen 2030 saakka, sanoo Hiidenpalo.

Keskuspankit nostavat korkoja ja Euroopan kasvunäkymää varjostaa energiakriisi

Talouden kasvu- ja inflaationäkymät ovat epävarmat vuoden 2023 alussa ja kasvun ennakoidaan olevan niukkaa. Yhdysvaltojen ja euroalueen rahapolitiikan kiristymisen vaikutukset näkyvät taloudessa vasta viiveellä ja odotukset ovat jakaantuneet taantuman ja lisääntyvän ylikuumenemisen välillä. Tällainen ympäristö ylläpitää heiluntaa sijoitustuotoissa. 

Keskuspankit nostavat korkoja vielä alkuvuonna, kunnes työmarkkinoiden ylikuumenemisen uhka on väistynyt. Sota Ukrainassa ja siihen liittyvä energiakriisi varjostavat Euroopan kasvunäkymää erityisesti talven aikana. Lisäksi euroalueen vientikysyntä on kärsinyt Kiinan ja koko Aasian heikosta kasvuvireestä.

Kasvuennusteiden mukaan Suomen talous ajautuu lyhytaikaiseen taantumaan vuonna 2023 kuluttajien ostovoiman laskun ja sen tuoman luottamuksen heikentymisen vuoksi. Positiivista ennusteissa on se, että taantuman odotetaan olevan lyhytaikainen ja lievä.

Suluissa olevat vertailuluvut ovat 31.12.2021 lukuja.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Carl Pettersson, haastattelupyynnöt viestinnän suunnittelupäällikkö Sara Salomaa, puh. 044 550 5450
Varatoimitusjohtaja, sijoitukset Hanna Hiidenpalo, puh. 020 703 5668
Talousjohtaja Sarianne Kirvesmäki, puh. 020 703 5134

 

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>