Suoraan sisältöön

Elon ammatillisella kuntoutuksella opiskeleva: muista toimittaa tiedot opintojen etenemisestä helmikuun aikana

/ Uutinen

Elon ammatillisella kuntoutuksella opiskelevien tulee ilmoittaa opintojensa etenemisestä Eloon. Tämä tapahtuu säännöllisesti joka lukuvuoden alussa eli elokuun ja helmikuun aikana.

Näin ilmoitat opintojen etenemisestä

Ilmoittaminen opintojen etenemisestä tapahtuu käytännössä siten, että opiskelija toimittaa Eloon

  • todistuksen opintojen etenemisestä ja
  • opintosuoritusotteen.

Todistus opintojen etenemisestä kertoo, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi koulutukseen. Opintosuoritusote on todistus siihen mennessä suoritetuista opinnoista.

Tiedot on helpointa toimittaa sähköisesti. Tarkemmat ohjeet tähän löytyvät osoitteesta www.elo.fi/opiskelijalle.

Olethan yhteydessä Eloon, jos opintosi eivät etene suunnitellusti tai ansiorajasi uhkaa ylittyä

Tietoja opintojen etenemistä tarvitaan, jotta Elosta voidaan jatkaa opintojen tukemista. Jos opinnot eivät etene suunnitellusti, ne keskeytyvät tai opintoihin tulee muutoksia, tulee opiskelijan olla yhteydessä Elon ammatillisen kuntoutuksen asiantuntijoihin. Tällaisissa tapauksissa ratkaisuja tilanteeseen mietitään opiskelijan kanssa yhdessä.

Opiskelija voi kuntoutusetuuden aikana olla ansiotyössä tai harjoittaa yritystoimintaa. Opiskelun tulee kuitenkin olla päätoimista, vaikka opiskelija työskentelisi opintojen ohessa. Opintojen alkaessa opiskelijalle kerrotaan päätöksellä ansioraja ja opiskelijan tulee seurata ansioitaan. Jos opiskelija arvioi, että ansioraja tulee ylittymään, tulee hänen olla yhteydessä Eloon etukäteen.

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>