Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Elon suorat kiinteistöt hiilineutraaleiksi vuonna 2027

/ Uutinen

Viherseinä Elon omistamassa Swinghouse-toimitilakiinteisössä

Elo on vuoteen 2027 mennessä kotimaisten suoraan omistamiensa kiinteistöjen energiankäytön osalta hiilineutraali.  Elo on keskittynyt toimintansa alusta asti kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen. Kaikki Elon ostama sähkö on jo nyt hiilineutraalia, ja yhtiö siirtyy uusiutuvaan kaukolämpöön vaiheittain lähivuosien aikana. Elo kasvattaa myös kiinteistöjensä omaa energiatuotantoa ja lisää ympäristösertifioitujen kiinteistöjen osuutta. Elon kotimaisten suorien kiinteistöjen arvo on 2,6 miljardia euroa.

Elon hallitus on hyväksynyt uudet vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja sijoitusten ilmastopolitiikan vuosille 2023–2030. Myös kotimaisille kiinteistösijoituksille on asetettu uudet vastuullisuustavoitteet vuosille 2023–2030. Kiinteistöille tyypillisen ympäristökuormituksen pienentämisen ohella Elon ohjelma huomioi entistä kattavammin sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan. 

”Kiinteistöt aiheuttavat maailmanlaajuisesti huomattavan osan eli noin 40 prosenttia kasvihuonepäästöistä. Suurena kiinteistösijoittajana Elolla on merkittävä rooli rakennuskannan päästöjen pienentämisessä. Vastuullisuusohjelmamme toimenpiteillä on myös keskeinen taloudellinen merkitys. Turvaamme kiinteistösijoitusten pitkän aikavälin nettokassavirtaa ja kiinteistövarallisuuden arvonkehitystä”, kertoo Elon kiinteistösijoitusjohtaja Kati Kniivilä

Elo osallistuu vuodesta 2024 alkaen kansainväliseen kiinteistöalan vastuullisuusvertailuun GRESBiin.

Vastuu eläkkeistä ulottuu vuosikymmenten päähän

Pitkäaikaisena eläkesijoittajana uskomme, että sijoitusprosessiin vahvasti integroitu vastuullisuus on olennaista sijoituksiin liittyvien riskien hallinnassa, hyvien sijoitustuottojen saavuttamisessa sekä yhteiskunnallisten muutoksien ja systeemiriskien tunnistamisessa.

“Päivitetyt periaatteet ohjaavat tapaamme toteuttaa vastuullista sijoittamista. Olemme tunnistaneet jokaisessa omaisuuslajissa olennaiset kestävyystekijät sekä kehitämme jatkuvasti osaamistamme ja prosessejamme vastuullisessa sijoittamisessa”, kertoo Elon vastuullisen sijoittamisen johtaja Anna Varpula.

Tavoitteena muutos reaalimaailmassa

Elo on asettanut ilmastotavoitteet vuodelle 2025 ja nyt myös vuodelle 2030. Keskeisimpänä on vähentää noteerattujen osake- ja yrityslainasijoitusten hiili-intensiteettiä -25 prosenttia vuoteen 2025 mennessä ja -60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä sekä kaksinkertaistaa suorat sijoitukset kestäviin ratkaisuihin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyen. 
Lisäksi tavoitteena on, että suurimmalla osalla suorista osakesijoituksista on tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet. Ilmastonmuutos huomioidaan myös osana vuosittaista riskiarviota ja allokaatiotyötä sekä tarkennamme toimenpiteitämme sijoituksiin fossiiliseen energiantuotantoon.

Elon sijoitusten ilmastopolitiikan keskeinen tavoite on muutokset reaalimaailmassa. Pelkät päästöihin perustuvat salkkumuutokset eivät välttämättä edistä hallittua ja sosiaalisesti oikeudenmukaista energiasiirtymää tai vähennä maailmanlaajuisia kokonaispäästöjä. Yhteiskunnallisten toimijoiden välinen yhteistyö on välttämätöntä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

”Huomioimme sijoittajana entistä enemmän ilmastonmuutoksen sosiaaliset vaikutukset. The World Benchmarking Alliancen selvityksen mukaan yritykset eivät ole tunnistaneet riittävästi vähähiilisten strategioidensa sosiaalisia vaikutuksia, mikä saattaa esimerkiksi nostaa työttömyyden riskiä tietyillä toimialoilla”, jatkaa Varpula.

Lisätietoja:
Kiinteistösijoitusjohtaja Kati Kniivilä, puh. 040 518 6931, kati.kniivila@elo.fi
Vastuullisen sijoittamisen johtaja Anna Varpula, puh. 045 804 6366, anna.varpula@elo.fi

 

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>