Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Elon vuosi- ja vastuuraportti myös selkokielisenä

/ Uutinen

kattila ja kadet vaaka

 

Julkaisimme ensimmäistä kertaa selkokielisen ja helppolukuisen version vuosi- ja vastuuraportistamme. Työeläkeyhtiön toimintaa ohjaa lainsäädäntö ja käyttämämme termistö voi olla monelle sidosryhmällemme tämän vuoksi vaikeasti ymmärrettävää.

−Meille on tärkeää, että jokainen Elosta tai yleisemmin työeläkealasta kiinnostunut voi tutustua Elon toimintaan sekä vastuullisuustekoihimme ja ymmärtää lukemansa. Elossa linjattiin jo alkuaikoina, että olemme samalla tasolla asiakkaittemme kanssa, emme julista ylhäältä alas. Selkokielinen raportti tukee hyvin tätä linjausta, toteaa Katja Veirto, Elon yhteiskuntasuhdejohtaja.

Selkokeskuksen mukaan Suomessa noin 650 000–750 000 henkilöä eli yli kymmenen prosenttia väestöstä tarvitsee selkokieltä. Selkokielen tarve on kasvanut viime vuosina. 

Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Se on suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä.

Selkokielessä huomioidaan lukijoiden kielelliset erityistarpeet esimerkiksi käyttämällä tuttuja sanoja ja helppoja rakenteita sekä karsimalla tiedon määrää. 

Selkokieltä tarvitaan, jos lukijalla on:

  • pysyvä kielellisen tuen tarve, esimerkiksi kehitysvamma, kehityksellinen kielihäiriö, lukivaikeus, ADHD
  • elinaikana syntynyt kielellisten kykyjen aleneminen, esimerkiksi muistisairaus tai afasia
  • suomen kielen oppimiseen liittyvä mahdollisesti väliaikainen selkokielen tarve, esimerkiksi maahanmuuttajat, viittomakieliset ja muiden vähemmistökielten puhujat

Selkokieli on saavutettavaa kieltä. Saavutettavuus tarkoittaa, että kaikki voivat käyttää erilaisia palveluja, vaikka heillä olisi jokin vamma tai muu rajoite. Palvelu on saavutettava, jos sitä on helppo käyttää ja ymmärtää. 

Löydät selkokielisen vuosi- ja vastuuraportin täältä: Elon tulostiedot ja vuosikertomukset 
Lisää selkokielisyydestä voit lukea täältä: Selkokeskus

 

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>