Suoraan sisältöön

Osittainen vanhuuseläke nyt ennätyssuosiossa – kannustaa jatkamaan työelämässä

/ Uutinen

Poikkeuksellisen suuren indeksikorotuksen myötä osittaista vanhuuseläkettä haettiin ennätysmäärä viime vuonna. Eläkkeen ottaneista valtaosa jatkaa työskentelyä eläkkeen ohella ja heistä reilusti yli puolet kokee eläkkeen kannustavan jatkamaan työelämässä pidempään, selviää työeläkeyhtiö Elon tekemästä kyselystä.

Osittainen vanhuuseläke on joustava eläkemuoto, jossa voi ottaa osan kertyneestä eläkkeestä etukäteen maksuun. Siihen on oikeus 61 vuotta täyttäneillä riippumatta työskentelystatuksesta, mutta valtaosa jatkaa työskentelyä osittaisen vanhuuseläkkeellä. Elon kyselyyn vastanneista 68 % ilmoitti jatkavansa työskentelyä eläkkeen aikana. 

– Osittainen vanhuuseläke mahdollistaa työskentelyn keventämisen, joka puolestaan voi auttaa ikääntyneempiä jaksamaan työelämässä pidempään ja Ikääntyneempien pysyminen työelämässä nykyistä pidempään hyödyttää henkilöä itseään, työnantajaa ja koko yhteiskuntaa sanoo Elon eläkejohtaja Saija Sundén.

Kyselyyn vastanneista valtaosa eli 64 % kokee eläkkeen kannustavan työskentelemään pidempään. 25 % ilmoitti aikovansa jatkaa työelämässä niin kauan kuin pystyy, 33 % alimpaan eläkeikään ja 22 % tavoite-eläkeikään saakka.

– Työelämän rattaissa pysyminen vaikuttaa positiivisesti moneen asiaan, kuten ihmisen sosiaalisiin suhteisiin ja toimeentuloon. Eläke turvaa toimeentuloa, mutta pääsääntöisesti ansiot ovat eläkettä suuremmat. Lisäksi mitä pidempään työelämässä on, sitä suuremman eläkkeen myös itselleen kerryttää, huomauttaa Elon eläkeneuvontapäällikkö Satu Sandell.

Eläkeindeksin superkorotuksen vaikutus: työelämässä on nyt ennätysmäärä osittaisella vanhuuseläkkeellä olevia 

Ennätysmäärä haki viime vuonna osittaista vanhuuseläkettä. Eläketurvakeskuksen tilastoista ilmenee, että lähes 25 000 suomalaista haki pelkästään syys-joulukuussa osittaista vanhuuseläkettä, kun vuotta aiemmin loppuvuoden hakemusmäärä oli reilut 4 000.

– Sama ilmiö näkyi myös meillä Elossa: osittaisen vanhuuseläkkeen hakemusmäärä moninkertaistui edeltävään vuoteen verrattuna. Työelämässä on nyt valtava määrä ihmisiä, jotka nauttivat samaan aikaan sekä palkasta että eläkkeestä, kertoo Sundén.

24 % kyselyyn vastanneista ilmoitti hakeneensa viime vuoden loppupuolella osittaista vanhuuseläkettä, jotta pääsi hyötymään historiallisen suuresta indeksikorotuksesta. 18 % haki, koska ilman keskustelua ei olisi tiennyt koko eläkevaihtoehdosta. Vain 10 % hakijoista koki, että indeksikorotuksella ei ollut mitään vaikutusta eläkkeen hakemiseen. Loput olisivat hakeneet joka tapauksessa, mutta kokivat indeksikorotuksen hyvänä lisänä tai aikaistivat eläkkeen hakemista indeksin vuoksi. 

– Indeksikeskustelu oli viime syksynä hyvin kiivasta. Moni ymmärrettävästi halusi hyödyntää poikkeuksellisen indeksikorotuksen. Eläkettä harkittaessa kannattaa kuitenkin aina puntaroida asioita laajasti omasta elämäntilanteesta käsin, sanoo Sandell.

Sundén jatkaa:

– Jopa neljännes kyselyyn vastanneista koki yllättävänä, että osittaisen vanhuuseläkkeen aikana voi työskennellä joustavasti. Hakijat kokivat eläkkeen hakemisen myös yllättävän helpoksi ja olivat tyytyväisiä, kuinka nopeasti meiltä sai eläkepäätöksen. Ainostaan kohtuullisen kireä verotus sai aikaan joitakin soraääniä.

Lisätietoja kyselystä:
Kyselyyn vastasi 2 137 Elon eläkeasiakasta, joille myönnettiin osittainen vanhuuseläke vuonna 2022. Kysely toteutettiin 2.2. – 10.2.2023 välisenä aikana sähköpostikyselynä.

 

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>