Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Elon osavuosiraportti 1.1.−31.3.2024: Sijoitukset tuottivat 1 miljardia euroa eli 3,3 prosenttia

/ Uutinen / Ajankohtaista Elosta

Elon sijoitukset tuottivat hyvin alkuvuonna. Noteeratut osakesijoitukset ja hedge-rahastosijoitukset tuottivat parhaiten. Osakemarkkinatuottoja tukivat odotukset rahapolitiikan keventymisestä ja teknologiayhtiöiden tuloskasvuodotusten vahvistuminen. Elon vakavaraisuusaste nousi ja liikekulut alenivat.

Suluissa olevat vertailuluvut ovat 31.3.2023 lukuja, ellei toisin ole mainittu.

Avainluvut tammi-maaliskuu 2024

  • Kokonaistulos oli 413,5 (34,4) miljoonaa euroa. 
  • Sijoitustoiminnan nettotuotto oli 3,3 (1,6) prosenttia eli 1,0 miljardia euroa. Sijoitusten markkina-arvo oli 30,9 (30,0 vuoden 2023 lopussa) miljardia euroa. Sijoitusten kymmenen vuoden keskituotto oli 5,7 prosenttia. Tämä vastaa 3,6 prosentin reaalituottoa. 
  • Hoitokustannustulolla katettavat liikekulut olivat 19,1 (19,8) miljoonaa euroa. 
  • Vakuutusmaksutulo oli 1,1 (1,1) miljardia euroa. Eläkkeitä ja muita korvauksia maksettiin 1,2 (1,1) miljardia euroa. 
  • Vakavaraisuusaste oli 122,5 (121,3 vuoden 2023 lopussa) prosenttia ja vakavaraisuuspääoma oli 1,4-kertainen (1,5-kertainen vuoden 2023 lopussa) vakavaraisuusrajaan nähden.  

Parhaiten tuottivat noteeratut osakesijoitukset, kiinteistösijoitukset nollan tuntumassa

- Elon vuosi käynnistyi vahvasti hyvillä sijoitustuotoilla osakesijoitusten vetämänä. Kun lisäämme tähän ensiluokkaisen asiakaspalvelumme, kilpailukykyisen hoitomaksun sekä jatkuvasti kehittyvät työkykyjohtamisen palvelut, voimme olla vuoden alkuun tyytyväisiä, kuvaa Elon toimitusjohtaja Carl Pettersson.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä osakemarkkinoiden tuotot olivat Yhdysvaltojen ja Euroopan päämarkkinoilla vahvat. Teknologiayhtiöt jatkoivat AI-teemalla nousijoiden kärjessä. Muutokset ohjauskoron laskuodotuksissa nostivat markkinakorkoja ja joukkovelkakirjamarkkinoiden tuotot painuivat negatiiviseksi.

Elon osakesijoitusten tuotto oli 5,1 (2,6) prosenttia. Parhaiten tuottivat noteeratut osakesijoitukset, joiden tuotto oli 7,0 (4,6) prosenttia. Osakemarkkinatuottoja tukivat odotukset rahapolitiikan keventymisestä ja etenkin Yhdysvalloissa teknologiayhtiöiden tuloskasvuodotusten merkittävä vahvistuminen. Osakemarkkinoiden tuottokehitys eriytyi maantieteellisesti. Euroopan, Japanin ja Yhdysvaltojen markkinat tuottivat erinomaisesti, kun Kiinan osalta tuotot puolestaan olivat vaatimattomat ja Suomessa päädyttiin negatiiviseen tuottoon. Elon pääomasijoitukset tuottivat 2,3 (-0,5) prosenttia.

Markkinakorot nousivat viime vuoden lopusta, kun sijoittajat uudelleen hinnoittelivat ohjauskoron laskuodotuksia. Inflaation sitkeys ja talousdatan vahvuus siirsivät koronlaskujen odotettua alkamisajankohtaa ja määrää. Tämä näkyi joukkovelkakirjamarkkinoiden negatiivisina tuottoina. Elon korkosijoitukset tuottivat 0,7 (1,3) prosenttia. 

Odotukset kiinteistösijoitusmarkkinan elpymisestä ovat siirtyneet loppuvuoteen. Elon kiinteistösalkun riskit ovat hyvin hajautettu ja pitkän aikavälin näkymät ovat hyvät. Kiinteistösijoitusten tuotto oli 0,0 (-0,3) prosenttia. Muut sijoitukset tuottivat 6,4 (0,4) prosenttia. Muut sijoitukset koostuivat pääosin hedge-rahastosijoituksista, joiden tuotto oli erinomaisesti 6,5 (0,6) prosenttia.  

Yrittäjien työtulojen tarkistaminen koskee alle 25 000 euron työtuloja vuonna 2024

Elossa jatketaan viime vuoden tapaan yrittäjien työtulojen tarkistamista. Tänä vuonna tarkistukset koskevat alle 25 000 euron työtuloja, joita ei ole muutettu tai tarkistettu kolmeen vuoteen. Viime vuonna asiakkaiden yhteydenotot lisääntyivät jonkin verran ja palautteen perusteella tarkistusprosessimme koettiin selkeäksi. Huomioimme prosessista saamamme palautteen ja kehitämme edelleen toimintaamme. 

Maaliskuuhun päättynyt siirtokierros oli Elon osalta kaksijakoinen. YEL-siirtojen tulos oli hyvä, kun taas TyEL-siirtojen osalta jäätiin tavoitteesta. Seuraavissa siirtokierroksissa Elon myyntiaktiviteetti pidetään edelleen korkeana.

Suomen taloustilanne on edelleen heikko. Yritysten haastava taloudellinen tilanne on jatkunut viime vuoden loppupuolelta. Koronan jälkeen koettu inflaation nousu ja samaan aikaan tapahtunut kysynnän hiipuminen ovat heikentäneet yritysten taloutta. Elossa TyEL-luottotappioiden määrä nousi hieman edellisvuodesta, mutta olivat edelleen maltillisella tasolla.

Eläkepäätösten määrät nousivat alkuvuonna 

Elossa annettiin edellisvuotta enemmän eläkepäätöksiä. Etenkin vanhuuseläkkeen ja osittaisen vanhuuseläkkeen päätösten määrät nousivat alkuvuonna. Eläkepäätösten nousua selittää vuoden 2022 indeksikorotus. Korotuksen vuoksi moni haki eläkettä jo vuoden 2022 puolella, jonka seurauksena alkuvuonna 2023 vanhuuseläkepäätöksiä annettiin normaalia vähemmän. Myös ammatillisen kuntoutuksen päätösten lukumäärä kasvoi 22 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Lähiajan näkymät

Euroopan ja Suomen kasvulle on tärkeää rahapolitiikan keventämisen ajankohta ja korkotason laskun nopeus. Euroopan keskuspankki leikannee korkoa kesällä ja lyhyiden korkojen odotetaan laskevan noin 1,5 prosenttiyksikköä vuoden loppuun mennessä. Euroalueen talouskasvu on heikkoa ja Suomi on taantumassa. Kotitalouksien reaalitulojen noususta huolimatta, kuluttaminen on edelleen varovaista. Euroopassa on mahdollisuus kulutuksen kasvuyllätykselle, mikäli korot laskevat reilusti ja globaali teollinen suhdanne voimistuu. 

Elo jatkaa työeläkejärjestelmän tehokasta toimeenpanoa ja haluaa strategian mukaisesti kasvattaa markkinaosuutta TyEL-vakuutuksissa sekä säilyttää asemansa YEL-vakuutusten markkinajohtajana. Elossa panostetaan edelleen työkykypalveluiden kehittämiseen ja asiakkaiden työkykyriskien alentamiseen. Strategian mukaan Elo varmistaa riittävän vakavaraisuuden kaikissa markkinatilanteissa. 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Carl Pettersson, haastattelupyynnöt viestinnän suunnittelupäällikkö Miia Pullinen, puh. 040 588 3637

Elon osavuosiraportti 1.1. - 31.3.2024 (pdf) >
Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2024 (diaesitys, pdf) >

 

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>