Jumplink

Elos delårsrapport 1.1−31.3.2017: Stark början på året för Elo – placeringsintäkterna 2,9 %

Den positiva stämningen på aktiemarknaden bidrog till ett utmärkt placeringsresultat för Elo. Placeringarna avkastade 2,9 procent, dvs. 627,6 miljoner euro under början av året.

Placeringarnas marknadsvärde steg i början av året med nästan en miljard och uppgick i slutet av mars till 22,4 miljarder euro. Solvensen var på en god nivå. Solvensnivån, dvs. pensionstillgångarna i förhållande till ansvarsskulden var 125,7 procent. Solvensställningen, dvs. solvenskapitalet i förhållande till solvensgränsen var 1,7.

– Jag är nöjd med vårt resultat under början av året. Vi lyckades mycket bra med våra placeringar och överföringstrafiken av försäkringar mellan arbetspensionsförsäkringsbolagen var för vår del positiv. På så sätt stärkte vi vår ställning som Finlands populäraste arbetspensionsbolag, berättar Elos verkställande direktör Satu Huber.

Under de två första överföringsperioderna 2017 ökade Elos premieinkomst med sammanlagt 7,8 miljoner euro.

Antalet nya pensionsbeslut uppgick i början av året till 7 486, vilket är 17,6 procent mer än år 2016.

- Det nya pensionsslaget, partiell förtida ålderspension, väckte särskilt stort intresse och antalet beviljade pensioner var 956 under början av året. Antalet är stort då man jämför med antalet deltidspensioner, som inte längre beviljas efter reformen och som uppgick till 600 under hela förra året, fortsätter Huber.  

De noterade aktierna avkastade 6,8 procent

Elos placeringar avkastade 2,9 procent och 627,6 miljoner euro under årets tre första månader tack vare den starka aktiemarknaden. Den positiva avkastningsutvecklingen fortsatte i alla tillgångsklasser. Av kapitaltillgångarna avkastade aktierna 5,8 procent, ränteplaceringarna 0,9 procent och fastighetsplaceringarna 1,2 procent.

Avkastningen på noterade aktier var 6,8 procent. Särskilt god avkastning gav aktierna på tillväxtmarknaden. Avkastningen på de europeiska och amerikanska marknaderna var emellertid något sämre.

- Den geografiska fördelningen på vår portfölj var väldiversifierad med tanke på marknadssituation, berättar Elos placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo.

Av ränteplaceringarna var avkastningen på masskuldebrevslån drygt en procent. De där placeringarna är spridda på flera olika marknader. Avkastningen på statslån utanför euroområdet var god, då räntorna sjönk under årets första kvartal. Även ränteplaceringarna i tillväxtekonomier, särskilt masslån noterade i lokala valutor, gav en utmärkt avkastning under det första kvartalet. 

Ljusare ekonomisk tillväxt i sikte

Den ekonomiska tillväxten har ökat under början av året. Det finns flera faktorer bakom den positiva utvecklingen. Den kraftiga stimuleringen i Kina förra året förbättrade den ekonomiska aktiviteten. Samtidigt har den fortsatt mycket stimulerande penningpolitiken inom OECD-området stött tillväxten.  Marknadsoptimismen som president Trump medförde har ytterligare stärkt förväntningarna på de ekonomiska utsikterna i USA.  Tvärtemot de högre förväntningarna kommer den ekonomiska tillväxten i USA emellertid att bli mycket låg under årets första kvartal, eventuellt t.o.m. under en procent. 

- Den uppiggade tillväxten i euroområdet, som enligt preliminära uppgifter har varit t.o.m. runt två procent, har överraskat. Även i Finland har ekonomin förbättrats tack vare det internationella lyftet, då både investeringarna och konsumtionsefterfrågan har piggnat till, berättar Hiidenpalo.

Trots förbättrade tillväxtutsikter har inflationsförväntningarna hållits på måttfull nivå under början av året.

- De fortsatt låga inflationsförväntningarna kommer, som det nu ser ut, att bidra till en exceptionellt stimulerande penningpolitik åtminstone i Europa och Japan. Den amerikanska centralbanken har höjt sin styrränta ett par gånger, men även i USA verkar räntorna stiga mycket långsamt, säger Hiidenpalo.

Utsikterna för den ekonomiska utvecklingen inom den närmaste framtiden är tämligen goda enligt förtroendeenkäter bland konsumenter och företag.  Den goda början på året och de positiva stämningarna på marknaden bygger nu i hög grad på förväntningarna.

- För att placeringsintäkterna ska öka krävs nu att ekonomiernas utfall motsvarar de goda förväntningarna och även en relativt stimulerande penningpolitik, säger Hiidenpalo.

 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elos delårsrapport 1.1–31.3.2017 (pdf) >

Mer information:

Verkställande direktör Satu Huber, tfn 020 703 5811
Placeringdirektör Hanna Hiidenpalo, tfn 020 703 5668
Ekonomidirektör Sarianne Kirvesmäki, tfn 020 703 5134

Article Tile List / Heading