Jumplink

Våra fakturor får en ny layout

Vi kommer att ändra fakturornas layout i syfte att göra dem modernare och tydligare. Layouten förnyas stegvis, vilket innebär att du kan få fakturor med både ett bekant och ett nytt utseende under 2020.

Först kommer vi att förnya gottgörelsefakturornas layout. Förutom layouten kommer vi även att förbättra vår service så att de kunder som valt nätfaktura i fortsättningen även får eventuella gottgörelsefakturor i elektronisk form.

Läsa anvisningar om hur du får fakturor elektroniskt >

Sök efter artiklar och nyheter