Jumplink

Elos kunder får möjlighet att betala försäkringsavgifter flexibelt vid behov

På begäran av arbetspensionsbolagen har social- och hälsovårdsministeriet fastställt en undantagsregel i ArPL- och FöPL-försäkringsvillkoren som ger arbetspensionsbolagen möjlighet att bevilja sina kunder en 3 månader längre betalningstid utan dröjsmålsränta.

Meddelandet uppdaterat 31.3.2020 kl. 12.46.

Allmän kundinformation om coronaläget >

Elos företags- och företagarkunder kan få förlängd betalningstid utan dröjsmålsränta för arbetspensionsavgifter (FöPL- och ArPL-försäkringar) som förfaller till betalning under tiden 20.3.2020–30.6.2020. Vid beräkningen av arbetspensionsavgiften beaktas alltid försäkringsavgiftsräntan (2 %), som är en del av arbetspensionsavgiften. Betalningstiden kommer inte automatiskt till fakturorna, utan betalningstid måste begäras skillt. Be om mera betalningstid bara vid behov.
 
Exempelvis skulle ArLP-avgifterna för löner som betalats i februari normalt förfalla till betalning den 31 mars 2020, men i och med ändringen kan ytterligare 4 månader betalningstid utan dröjsmålsränta beviljas så att fakturans förfallodag blir den 31 juli 2020.
 
För FöPL-avgifter kan betalningen av en faktura med förfallodag den 20 mars 2020 på motsvarande sätt flyttas fram till den 22 juni 2020.

Be on betalningstid i Elos webbtjänst

Du kan be om betalningstid i Elos webbtjänst till dina ArPL- och FöPL-fakturor.

Om coronavirusläget lett till förändringar i din företagsverksamhet eller om uppdragen minskat kan du ändra din FöPL-arbetsinkomst eller vid behov avsluta din FöPL-försäkring. Även dessa ändringar gör du enklast i Elos webbtjänst.
 
Gå till webbtjänsten >

 
Vid problem kan du kontakta Elos kundtjänst på tfn 020 694 744 vardagar kl. 8−16.30. Observera att coronavirusläget belastar vår kundtjänst, och att det därför är enklast att sköta ärenden i Elos webbtjänst.

Betalningstid till Palkka.fi-faktuor

Om du använder tjänsten Palkka.fi för löneräkningen i ditt företag kan du välja en faktura från Elo som betalningssätt för ArPL-fakturor. Du väljer betalningssätt i tjänsten Palkka.fi i menyn Arbetsgivare > Försäkringsuppgifter.
Därefter får du en faktura från Elo och kan be om förlängd betalningstid direkt i Elos webbtjänst.

Om du ännu inte börjat använda Elos webbtjänst kan du göra det här >