Jumplink

Elo

Innehållsbild
Vi är Elo, ett stort finländskt arbetspensionsbolag. Vi sköter om att våra kunder får den pension som de tjänat in. Vi hjälper våra kundföretag att nå framgång och att svara på de föränderliga utmaningarna i arbetslivet. Vi sköter våra kunders pensionstillgångar på ett inkomstbringande, betryggande och ansvarsfullt sätt. Placeringstillgångarna är välspridda både internationellt och i olika tillgångsklasser. De tryggar pensionerna och skapar en grund för en hållbar avkastning i decennier framåt.

Marknadsvärdet på placeringstillgångarna är cirka 26 miljarder euro. Cirka 477 000 arbetstagare och företagare är försäkrade i Elo. Antalet pensionstagare är cirka 240 000.

Elo sysselsätter cirka 500 yrkesutbildade inom arbetspensionsförsäkringsbranschen.

Elo bildades genom en fusion mellan LokalTapiola Pensionsbolag och Pensions-Fennia den 1 januari 2014.

Strategi

Innehållsbild

Elos styrelse har godkänt Elos strategi fram till år 2022. Vår strategi utgår från vår grundläggande uppgift. Vår verksamhetsidé är: ”Vi sköter pensionerna ansvarsfullt för kundernas bästa” och vår vision är: ”Smidigast och trovärdigast – passionerat med i din vardag.”

Vi har valt tre strategiska teman, som styr vår verksamhet. Temana är att vara ”Hållbart konkurrenskraftig”, att göra ”Kundupplevelsen till en konkurrensfördel” och satsa på ”Kontinuerlig kompetensutveckling”. I det decentraliserade arbetspensionssystemet berättigas vår existens av att vi fortlöpande utvecklar vår sakkunskap, vår solvens och effektiviteten i vår verksamhet.