Jumplink

I Elos verktygslåda hittar du tre delområden:

General / Default image alt attribute
Kartlägg situationen
I verktygslådan kan du kartlägga riskerna för arbetsoförmåga bland företagets personal.

Prestationsledning
I den här delen kan du utveckla dina responsfärdigheter.

Ta tag i utmaningarna
Du får stöd för att identifiera arbetsbelastning. Dessutom kan du utveckla färdigheterna för tidig omsorg och att föra saker på tal.

Nyhetsbrev för ledning av arbetsförmågan

General / Default image alt attribute
Nyhetsbrevet om ledning av arbetsförmågan delar information och praktiska tips för hanteringen av risken för arbetsoförmåga och utvecklingen av ledning av arbetsförmågan. Vi berättar om våra kunders erfarenheter och aktuella tjänster för ledningen av arbetsförmågan.

Nyhetsbrevet på finska utkommer cirka varannan månad.