Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Tjänster för kartläggning av risker

Elos kartläggningstjänster underlättar ledningen av arbetsförmågan i ditt företag. Då riskerna för arbetsförmågan har kartlagts i ditt företag och då åtgärderna riktas rätt ger åtgärderna effekt.

Riskindikator för ledning av arbetsförmågan

General / Default image alt attribute
Riskindikatorn för ledningen av arbetsförmågan kartlägger riskerna som hänför sig till företagets personal och tillvägagångssätten. Då du svarat på frågorna får du en rapport som respons på företagets nuvarande situation samt individualiserade utvecklingsförslag för ledningen av arbetsförmågan och hanteringen av riskerna för arbetsoförmåga. Med verktygets hjälp kan du proaktivt rikta åtgärderna där de behövs som mest. Kartläggningen är avsedd för företagets ledning eller HR-ansvariga och det räcker bara cirka 10 minuter att fylla i enkäten.

Kartläggning av ledningen av arbetsförmågan i nuläget

General / Default image alt attribute
Kartläggningen av nuläget ger en överblick av tillvägagångssätten som inverkar på riskerna för arbetsoförmåga i ditt företag och möjligheten att jämföra poängantalet med andra företag av samma storlek. Dessutom hjälper det att rikta företagets projekt i ledning av arbetsförmågan i främst till frågor som kräver förbättring och på så sätt öka effekten.

I kartläggningen bedöms bl.a. företagets samarbete, roller och ansvarsområden samt verksamhetsmodellerna för ledningen av arbetsförmågan. Målsättningen är att företagets interna tillvägagångssätt är systematiska och att alla parter känner till dem så att personalens arbetsförmåga leds målinriktat. Kartläggningen finns i Elos e-tjänst.

Utveckla kompetensen i Elos utbildningar

Våra utbildningar erbjuder användbar och aktuell information om de olika delområdena inom ledningen av arbetsförmågan ur såväl HR:S som ur chefernas synvinkel. Ökad kompetens i organisationen garanterar att frågor upptäcks i tid och att man även har förmåga att ta tag i dessa.

Utbildningarna är tillgängliga runt om i Finland på de största orterna. Anmäla dig!

Verktygen i Elos e-tjänst

I vår e-tjänst hittar du företagets arbetspensionsförsäkringar, rehabiliterings- och pensionsärenden samt verktyg för ledningen av arbetsförmågan. Med hjälp av våra verktyg kan du målinriktat och metodiskt leda arbetsförmågan i ditt företag. Verktygen i e-tjänsten hjälper ditt företag att definiera utvecklingsbehoven och bygga upp och genomföra projektplanerna.

Kartläggning av ledningen av arbetsförmågan i nuläget

General / Default image alt attribute
Kartläggningen av nuläget ger en överblick av tillvägagångssätten som inverkar på riskerna för arbetsoförmåga i ditt företag och möjligheten att jämföra poängantalet med andra företag av samma storlek. Dessutom hjälper det att rikta företagets projekt i ledning av arbetsförmågan i främst till frågor som kräver förbättring och på så sätt öka effekten.

I kartläggningen bedöms bl.a. företagets samarbete, roller och ansvarsområden samt verksamhetsmodellerna för ledningen av arbetsförmågan. Målsättningen är att företagets interna tillvägagångssätt är systematiska och att alla parter känner till dem så att personalens arbetsförmåga leds målinriktat. Kartläggningen finns i Elos e-tjänst.

Projektplan för företaget

General / Default image alt attribute
Projektplanen hjälper planeringen och uppföljningen av målsättningarna för utvecklingsarbetet av ledningen av arbetsförmågan. Med dess hjälp riktas företagets utvecklingsåtgärder till de viktigaste utvecklingsbehoven som framkommer i kartläggningen av ledningen av arbetsförmågan. I projektplanen lönar det sig att skriva in åtgärder, målsättningar och indikatorer, ansvarspersoner, närmare tidtabell och kostnader för valda utvecklingsobjekt. Även konstaterat behov, dvs. risken bakom projektet, är bra att skriva in i projektplanen.

Projektplanen hjälper också att bedöma effekten av de genomförda projekten med hjälp av frågorna i projektplanen. Anteckna centrala resultat och fundera samtidigt hur de syns i de överenskomna indikatorerna. Som en egen punkt kan du bedöma vilken effekt det genomförda projektet har på ledningen av arbetsförmågan och dess kostnader. Även här får du hjälp av Elos experter i ledning av arbetsförmågan. Projektplanen finns i Elos e-tjänst.

Information som stöd för ledningen

Information om pensioner och rehabilitering

Viktig information som stöd för ledning av arbetsförmågan finns även under delen Pensioner och rehabilitering i Elos e-tjänst. Där finns bl.a. information om ditt företags invalidpensions- och rehabiliteringsfall jämte kostnadseffekter. Där kan du även bedöma invalidpensionernas inverkan på företagets avgiftsklass.

Praktiska guider och broschyrer

I handboken för ledning av arbetsförmågan har man sammanställt verktyg för det dagliga ledarskapet samt verksamhetsmodeller för mer utmanande situationer.
Den evidensbaserade guiden om att stöda personer med depression på arbetsplatsen hjälper arbetsplatsens olika parter att stöda arbetstagaren som insjuknat i depression.
Guiderna kan laddas ner från Elos e-tjänst på finska, svenska och engelska.

Rapporter om nyckeltal

I rapport-delen ser du viktiga nyckeltal som inverkar på ledningen av arbetsförmågan, bl.a. en figur över personalens åldersstruktur och en diagnosfördelning för beviljade förmåner vid arbetsoförmåga i det egna företaget och inom den egna branschen. Du kan även följa årskostnaderna och investeringarna för ledningen av arbetsförmågan samt bedöma åtgärdernas effekt.