Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Stark placeringsmarknad i början av året bidrog till en placeringsavkastning på 5,3 procent

Elos delårsrapport 1.1–31.3.2015

  • Intäkterna av Elos placeringsverksamhet för årets tre första månader var 5,3 procent.
  • Vid utgången av mars uppgick värdet på Elos placeringar till 20,9 miljarder euro.
  • Solvensen fortsatte att bli allt starkare. Solvensnivån var 29,6 procent av ansvarsskulden och solvenskapitalet var 2,5-faldigt i förhållande till solvensgränsen.

Året började starkt på aktiemarknaden

 – Bäst av tillgångsklasserna i Elos portfölj avkastade aktieplaceringarna, på vilka avkastningen nådde upp till 13,2 procent. Bäst avkastade placeringarna i Finland och det övriga Europa. Avkastningen på de direkta inhemska aktieplaceringarna nådde upp till 20,1 procent och på de direkta europeiska aktierna till 17,0 procent, uppger Elos placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo.

Under årets första kvartal var Elos aktieavkastning till stor del beroende av placeringarnas geografiska viktning. Europeiska centralbankens program för köp av statslån bidrog till att höja avkastningen på de europeiska aktieplaceringarna till en utmärkt nivå. De europeiska aktierna steg nästan 17 procent och kurserna på den finländska aktiemarknaden med drygt 18 procent. Aktiemarknaden i tillväxtländerna gav också en god avkastning på drygt 15 procent. Det amerikanska S&P 500-indexet steg endast med en knapp procent, även om avkastningen i euro var nästan 14 procent.

Även den försvagade dollarn gentemot euron hade en betydande inverkan på avkastningarna. Den ökade avkastningen på aktiemarknaden berodde speciellt på den höjda prissättningen och på den positiva inverkan då euron försvagades mot främmande valuta.

– Värderingen av aktiemarknaden har delvis redan stigit till en hög nivå. Utvecklingen av realekonomin och placeringsmarknaden verkar ha gått i sär, bedömer Hanna Hiidenpalo.

Positiv avkastning på ränteplaceringarna

Under det första kvartalet sänktes styrräntan över tjugo gånger på centralbankernas initiativ runt om i världen. Programmet för köp av europeiska statslån, som Europeiska centralbanken inledde i mars, har i betydlig grad sänkt räntenivån inom euroområdet.

I fråga om ränteplaceringarna fortsatte Elo att sprida sin portfölj utanför euroområdet. Ränteplaceringarna avkastade 1,1 procent oberoende av att räntenivån var nära noll eller till och med negativ. Europeiska centralbankens åtgärder stödde avkastningen på placeringar i såväl statslån som företagslån och avkastningen var större än förväntad.

Elos fastighetsplaceringar avkastade 1,8 procent. Bäst avkastade fastighetsplaceringsfonderna, 3,8 procent. Elos placeringar i hedgefonder gav en avkastning på 2,7 procent.

– Den utmärkta utvecklingen av placeringsintäkterna bidrar till att avsevärt stärka solvensen. Solvensnivån steg till 29,6 procent av ansvarsskulden, då den vid årsskiftet var 25,8 procent, berättar Elos verkställande direktör Lasse Heiniö.

Solvenskapitalet var 2,5-faldigt i förhållande till solvensgränsen.

Trög global ekonomisk tillväxt

 Den globala ekonomiska tillväxten var svagare än väntad under det första kvartalet 2015. I USA verkar den ekonomiska tillväxten stanna på en nivå på cirka 1,5 procent, då förväntningarna ännu i slutet av förra året låg runt 3 procent.

– Den svaga tillväxten i USA verkar närmast bero på en avtagande tillväxt inom oljeindustrin, den stärkta dollarn och den svaga globala ekonomiska tillväxten samt eventuellt även på det krävande läget under förvintern, bedömer Elos placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo.

– Situationen har vänt till det bättre i Europa. Prissänkningen på olja, den försvagade dollarn och Europeiska centralbankens massiva stimuleringsåtgärder har medverkat till ekonomisk tillväxt. Tillväxten som redan länge legat nära noll i euroområdet har stigit till nästan 1 procent på årsnivå.

Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elos delårsrapport 1.1−31.3.2015, diaserie (pdf) >

Närmare information:
Verkställande direktör Lasse Heiniö, tfn 020 703 5101
Placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo, tfn 020 703 5668

Sök efter artiklar och nyheter