Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Elos placeringar gav utmärkt avkastning under årets första hälft

Intäkterna av Elos placeringsverksamhet var i januari–juni 4,4 procent (1,0 procent 1.1–30.6.2016). Placeringarnas marknadsvärde uppgick till 22,6 miljarder euro (20,8 miljarder euro 30.6.2016).

 Elos första halvår var framgångsrikt. Solvensen stärktes och solvensnivån var 126,1 procent. Totalresultatet uppgick till 436,6 miljoner euro.

- Våra placeringar gav utmärkt avkastning. Handläggningen av pensionsbesluten fortsatte att vara bland de effektivaste inom branschen och Elo stärkte sin marknadsställning, summerar Elos verkställande direktör Satu Huber den gångna halvårsperioden.

I början av året utfärdade Elo på ansökan cirka 14 300 pensionsbeslut. En särskilt populär pensionsform var partiell förtida ålderspension, som introducerades i början av året. Under det första halvåret beviljades pensionen till 1 536 kunder.

- Den nya partiella förtida ålderspensionens volym var större än antaget, men Elos genomsnittliga pensionshandläggningstid var fortfarande snabbast inom branschen. Enligt en undersökning som Elo gjort bland dem som får partiell ålderspension är pensionstagarna medvetna om på vilket sätt det nya pensionsslaget inverkar på det slutliga ålderspensionsbeloppet, berättar Huber.

Mätt i antalet försäkringar var Elo marknadsledare både i fråga om ArPL- och FöPL-försäkringar. Överföringsresultatet år 2017 har hittills varit det bästa genom tiderna i Elo. Överföringarna ökade ArPL-premieinkomsten med 12,2 (5,3) miljoner euro.

De noterade aktierna avkastade 8,9 procent

Under det första halvåret var avkastningen på Elos placeringar 4,4 (1,0) procent. Vid utgången av juni uppgick placeringarnas värde till 22 607 (20 827) miljoner euro. Från årets början avkastade de noterade aktierna 8,9 (-4,0) procent, ränteplaceringarna -1,0 (3,0) procent och fastighetsplaceringarna 3,1 (3,7) procent. Då det gäller Elos aktieplaceringar lyckades bolaget särskilt bra på tillväxtmarknaden och i Europa. I en låg ränteavkastningsmiljö uppnåddes även en stabil avkastning på realplaceringar.

- Beaktansvärt under början av året var att den amerikanska dollarn försvagades med nästan 10 procent mot euron på valutamarknaden. Andelen placeringar med öppen valutarisk av placeringarna hölls inom Elo emellertid på måttlig nivå under det första halvåret, berättar Elos placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo.

Under de senaste 12 månaderna har placeringsavkastningen varit 9,2 procent. Den genomsnittliga realavkastningen på Elos placeringar har under fem år varit 6,1 procent och den genomsnittliga realavkastningen under tio år 3,0 procent.

- Den globala placeringsmarknaden, särskilt aktiemarknaden, har gett mycket god avkastning sedan mars 2009. Detta har varit den näst längsta perioden med goda placeringsavkastningar sedan andra världskriget. Under årets första hälft utvecklades placeringsmarknaden åter positivt, säger Hiidenpalo från Elo.

Framtidsutsikter

De ekonomiska utsikterna för slutet av året var optimistiska på samma sätt som i början av året. De ekonomiska utsikterna i Finland är äntligen något ljusare tack vare en piggare inhemsk efterfrågan och export. För att tillväxten ska fortsätta och stärkas krävs att tillväxten inom euroområdet och tillväxtekonomierna hålls på en tillräckligt god nivå.

Den globala ekonomiska utvecklingen och placeringsmiljön är fortfarande också till stor del beroende av centralbankernas åtgärder och förväntningarna på dessa. Riskfaktorer utgör de politiska osäkerheterna inom alla stora ekonomiområden. Utöver detta har många placeringsobjekts värderingsnivåer ökat ytterligare och centralbankernas strävan efter att börja neutralisera sin penningpolitik kan orsaka nervositet på placeringsmarknaden. Räntorna på statslån var ännu i juni klart stigande, då bedömningarna om att centralbankerna kommer att strama åt sin penningpolitik blivit allt starkare på marknaden.

Elos delårsrapport 1.1.-30.6.2017 (pdf) >

Elos delårsrapport presentation 1.1.-30.6.2017 (pdf) >

Mer information:
Verkställande direktör Satu Huber, tfn 020 703 5811
Placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo, tfn 020 703 5668
Ekonomidirektör Sarianne Kirvesmäki, tfn 020 703 5134

Sök efter artiklar och nyheter