Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Tillfällig rabatt på arbetsgivarens ArPL-försäkringsavgifter: 2,6 procentenheter fr.o.m. 1.5.2020

Rabatten på ArPL-avgifter gäller försäkringsavgifter för löner som betalats under perioden 1.5–31.12.2020.

Rabatten på 2,6 procentenheter gäller endast arbetsgivarens andel av försäkringsavgiften och rabatten påverkar alltså inte arbetstagarens andel av försäkringsavgiften. De första ArPL-avgifterna med nedsatt avgiftsprocent förfaller till betalning i slutet av juni.

Man behöver inte kontakta Elo särskilt med anledning av avgiftsrabatten. Den tillfälliga avgiftsrabatten beaktas automatiskt i ArPL-avgifterna.

Arbetspensionssystemets utjämningsansvar används för sänkningen av avgiften. Utjämningsansvaret ökas på nytt genom att arbetsgivarens avgift under åren 2022–2025 höjs så att den tillfälliga rabattens inverkan helt kompenseras.

Under den tid som avgiftsrabatten är i kraft inflyter inga återbäringar till kunderna och kundåterbäringen är därför en tredjedel av det normala år 2021. Kundåterbäringarna för år 2020 betalas eller har betalats normalt.

Läs vårt infopaket om coronavirussituationen >

Sök efter artiklar och nyheter