Jumplink

Elo byter verkställande direktör

Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elos verkställande direktör Satu Huber har sagt upp sig från sitt uppdrag som verkställande direktör för bolaget. Elos styrelse har utsett Hanna Hiidenpalo, direktör med ansvar för Elos placeringar, till tillfällig verkställande direktör för bolaget från och med 16.3.2021. Hon handhar uppdraget vid sidan av sin egen befattning. Bolagets styrelse har inlett processen för att utse en ny verkställande direktör.

”Satu Huber har arbetat som verkställande direktör för Elo sedan juni 2015. Jag vill på hela styrelsens vägnar tacka Satu för dessa år och för hennes engagerade arbete för Elo och dess kunder", konstaterar Antti Aho, styrelseordförande för Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo.

”Elo bildades när två pensionsbolag, LokalTapiola och Pensions-Fennia gick samman. Vi har tillsammans kunnat bygga upp ett starkt bolag och jag upplever att det nu är rätt tid för Elo att anta nya utmaningar. Hanna Hiidenpalo är en utmärkt person för att lotsa bolaget tills en ny verkställande direktör utnämns. Jag vill framföra ett stort tack till Elos ledning och bolagets hela personal för ett utmärkt samarbete och ett omutligt engagemang för Elos och dess kunders bästa", säger Satu Huber.

Sök efter artiklar och nyheter