Jumplink

Arbetspensionsbolaget Elo inleder omställningsförhandlingar

/ Nyheter


Arbetspensionsbolaget Elo har den 15 augusti gett en förhandlingsframställning i enlighet med samarbetslagen för inledande av omställningsförhandlingar. Omställningsförhandlingarna kan leda till att högst 50 arbetsuppgifter upphör.

Målet med omställningsförhandlingarna är att svara mot förändringar i Elos verksamhetsmiljö och kundbeteendet. Förhandlingarna har även som mål att förtydliga och effektivera Elos organisation.

– Pensionsbranschen har de senaste åren aktivt satsat på att effektivera verksamheten. Samtidigt använder kunderna våra tjänster annorlunda än tidigare i och med den ökade digitaliseringen. Vi måste anpassa oss till trenderna inom branschen för att kunna betjäna våra kunder på bästa möjliga sätt. För oss är det en hederssak att ha den bästa kundtillfredsställelsen bland pensionsbolagen även framöver, säger Elos verkställande direktör Carl Pettersson.

Närmare upplysningar:

Carl Pettersson, Elos verkställande direktör (begäran om intervju, planeringschef för kommunikationen Sara Salomaa tfn 044 550 5450)

Sök efter artiklar och nyheter