Jumplink

Finansinspektionen avslutar ombudsmannaövervakningen av Elo

/ Nyheter

Finansinspektionen har den 31 maj 2022 fattat beslut om att advokat, vicehäradshövding Pekka Jaatinens uppdrag som ombudsman för Elo avslutas den 30 juni 2022. Jaatinen tillsattes den 11 december 2020 för att övervaka Elos verksamhet.

− Vi har genomfört de åtgärder som Finansinspektionen förutsatte i syfte att utveckla vårt bolagsstyrningssystem. Vi genomförde de sista åtgärderna i mars 2022. Under övervakningens tredje och sista skede under våren följde ombudsmannen upp hur gjorda åtgärder fungerar och deras effekt. Samarbetet med Pekka Jaatinen har fungerat bra, berättar Elos verkställande direktör Carl Pettersson.

– I det här skedet vill jag tacka hela Elos organisation, styrelse, förvaltningsråd och ombudsmannen, med vilka vi arbetat hårt för att säkerställa att vår verksamhetsmodell är på den nivå som Finansinspektionen förutsätter, konstaterar Pettersson. – Härifrån är det bra att fortsätta i allt starkare form mot Elos nästa strategiperiod.

Närmare upplysningar: verkställande direktör Carl Pettersson, begäran om intervju kommunikationschef Hanna Saira, tfn 050 387 5742

Sök efter artiklar och nyheter