Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Lagen stadfäst: Bolagsspecifik omkostnadsavgift i kraft 1.1.2023

Arbetspensionsbolagen tar i bruk en bolagsspecifik ArPL-omkostnadsdel 1.1.2023. En lagändring om detta trädde i kraft 1.6.2022 och SHM har fastställt de nya bolagsspecifika beräkningsgrunderna 6.6.2022.

Omkostnadsdelen, dvs. omkostnadsavgiften, fastställs i fortsättningen separat för varje bolag. Omkostnadsavgiften har hittills fastställts på samma sätt i alla arbetspensionsbolag. År 2022 är den genomsnittliga omkostnadsavgiften 0,51 % av lönesumman.

Omkostnadsdelens nivå påverkas av hur stora kostnader försäkringsbolaget har för att sköta försäkringarna. Ändringen sporrar bolagen att sköta sin uppgift så effektivt som möjligt. Detta syns direkt som en faktor som sänker den försäkringsavgift som kunden betalar.

Avgiftens nivå fastställs per kundgrupp enligt hur stora kostnader arbetspensionsbolaget har för att sköta försäkringarna för respektive kundgrupp. Avgiften fastställs jämlikt för alla kunder.

De bolagsspecifika omkostnadsavgifterna påverkar ArPL-avgiften för första gången 2023. Ändringen gäller inte FöPL-försäkringar eller tillfälliga arbetsgivare, vilkas avgifter är desamma i alla bolag.

Sök efter artiklar och nyheter