Jumplink

Arbetspensionsbolaget Elos omställningsförhandlingar leder till att 44 arbetsuppgifter upphör

/ Nyheter

Arbetspensionsbolaget Elo har nu slutfört de omställningsförhandlingar som inleddes den 15 augusti. Syftet med omställningsförhandlingarna var att göra organisationen tydligare och effektivare. Målet med förhandlingarna var att svara mot förändringar i Elos verksamhetsmiljö och kundbeteendet. 
Utifrån omställningsförhandlingarna görs ändringar i organisationens struktur, arbetsuppgifter och befattningsbeskrivningar och 44 arbetsuppgifter upphör. Dessutom kommer en betydande del av befattningsbeskrivningarna att ändras.

En del av dem som sägs upp kan erbjudas nya uppgifter inom bolaget. Personalminskningarna fördelar sig över olika enheter. När förhandlingarna inleddes uppskattade Elo att högst 50 personer kommer att sägas upp.

– Uppsägningarna är en svår sak för oss. Vi kommer efter bästa förmåga att hjälpa de uppsagda att få ett nytt arbete och i övrigt stöda dem, säger Elos verkställande direktör Carl Pettersson.

Petterson berättar att förhandlingarna fördes i en exceptionellt öppen och konstruktiv anda.

– Efter denna process ser vi med tillförsikt på framtiden. Genom de här åtgärderna säkerställer vi att vi kan svara på våra kunders behov och förändringar i omvärlden, konstaterar Pettersson. 

Närmare information:
Carl Pettersson, Elos verkställande direktör (begäran om intervju, planeringschef för kommunikationen Sara Salomaa tfn 044 550 5450)

 

Sök efter artiklar och nyheter