Jumplink

Ny räknare av FöPL-arbetsinkomsten hjälper att fastställa företagarens arbetsinkomst – tre fakta om räknaren

/ Nyheter

Det har fogats en ny räknare av FöPL-arbetsinkomsten till Elos FöPL-försäkringsansökan. Räknaren ger den rekommenderade arbetsinkomsten och hjälper en ny företagare att fastställa FöPL-arbetsinkomsten till rätt nivå.

Tre fakta om räknaren av FöPL-arbetsinkomsten

 1. Räknaren ger den rekommenderade arbetsinkomsten

  Den nya räknaren av FöPL-arbetsinkomsten upprätthålls av Pensionsskyddscentralen och är en gemensam tjänst för arbetspensionsbolagen. Räknaren utnyttjar Statistikcentralens uppgifter om mediallöner och omsättningen inom olika branscher. Utöver dessa uppgifter används i beräkningen av den rekommenderade arbetsinkomsten även uppgifter om företagarens egen bransch och omsättning.

 2. Arbetspensionsbolaget fastställer arbetsinkomsten utifrån företagarens individuella situation

  Den rekommenderade arbetsinkomsten som räknaren ger hjälper företagaren och arbetspensionsbolaget att fastställa arbetsinkomsten till rätt nivå. Rekommendationen fungerar även som grund för diskussionen om arbetsinkomsten mellan företagaren och arbetspensionsbolaget. Den rekommenderade arbetsinkomsten innehåller en marginal på 30 procent, inom vilken företagaren kan fastställa sin arbetsinkomst.

  Vid behov kan företagaren avvika från marginalen på 30 procent av motiverad orsak. Motiverade orsaker är till exempel säsongbetonad företagarverksamhet och lönen till den bäst betalda arbetstagaren. Arbetspensionsbolaget fastställer alltid den slutliga FöPL-arbetsinkomsten utifrån företagarens individuella situation.

 3. Definitionen av FöPL-arbetsinkomst är oförändrad

  Tidigare användes Pensionsskyddscentralens tillämpningsanvisningar, dvs. Handboken om företagarens arbetsinkomst som hjälp när företagarens FöPL-arbetsinkomst fastställdes. Handboken om företagarens arbetsinkomst har nu frångåtts och i stället används den nya tjänsten för beräkning av FöPL-arbetsinkomsten. Villkoren för fastställandet av arbetsinkomsten har således inte ändrat, utan man har endast övergått till att använda en modernare, digital tjänst vid fastställande av arbetsinkomstens rätta nivå.

FöPL-arbetsinkomsten utgör grunden för företagarens sociala trygghet

FöPL-arbetsinkomsten inverkar på företagarens hela sociala trygghet både under företagsverksamheten och efter att företagaren gått i pension. Därför är det viktigt att FöPL-arbetsinkomsten fastställs till rätt nivå genast när företagsverksamheten inleds.

Beräkningstjänsten för den rekommenderade FöPL-arbetsinkomsten erbjuder en enhetlig modell för fastställandet av arbetsinkomsten. Med hjälp av den kan FöPL-arbetsinkomsterna fastställas närmare den rätta nivån, variationen mellan pensionsbolagen minskar och företagarnas sociala trygghet bildas enligt allt enhetligare grunder.

En lag om ändring av FöPL är under behandling

En lag om ändring av lagen om pension för företagare är under behandling i riksdagen. Ett centralt ärende i ändringsförslaget är att precisera den arbetsinkomst som ligger till grund för arbetspensionsförsäkringen för företagare och att regelbundet se över arbetsinkomsten. Genom regelbunden översyn strävar man efter att säkerställa att arbetsinkomsten är på rätt nivå under hela företagarverksamheten. Enligt förslaget är företagarens egen utredning även i fortsättningen väsentlig för fastställandet av arbetsinkomsten. Denna princip kommer inte att ändras i den nya lagen.

Elos experter står till företagarens förfogande

Elos experter hjälper dig att fastställa FöPL-arbetsinkomsten till rätt nivå och även i andra ärenden i anslutning till arbetspensionsförsäkringen. Du når oss på nummer 020 694 730 vardagar kl. 8–17.

Läs mer om FöPL-försäkringen >
Teckna en FöPL-försäkring i Elo >

Sök efter artiklar och nyheter