Jumplink

Arbetspensionsindexen för 2023 har fastställts – stor förhöjning i pensionerna

/ Nyheter

Arbetspensionsindexet är nästa år 2874. Det innebär att de löpande arbetspensionerna stiger med ungefär 6,8 procent från ingången av nästa år jämfört med 2022. Du får indexhöjningen om din pension har börjat senast 1.12.2022. Indexjusteringen görs automatiskt i januari. Det behövs ingen särskild ansökan om indexförhöjning, utan Elo gör indexjusteringen utan ansökan.

Lönekoefficienten fastställdes till 1,558. Med lönekoefficienten höjs de inkomster som ligger till grund för arbetspensionerna i samband med att pensionen beräknas. Lönekoefficienten stiger med cirka 3,8 procent jämfört med år 2022.

Vad avses med en indexjustering av arbetspensionerna?

Pensionerna indexjusteras varje år. Beroende på situation inverkar två olika index på arbetspensionerna: arbetspensionsindexet och lönekoefficienten.

Då arbetspensionsindexet beräknas har förändringen i prisnivån en vikt på 80 procent och förändringen i löntagarnas inkomstnivå en vikt på 20 procent. Arbetspensionsindexet säkrar att de löpande pensionerna bibehåller sin köpkraft.

Med lönekoefficienten justeras den pensionstillväxt som ännu inte utbetalas och dess avsikt är att slutligen justera de inkomster som intjänats under olika år till pensioneringsårets nivå. I lönekoefficienterna är viktningen den omvända: förändringen i inkomstnivån har en vikt på 80 procent och förändringen i prisnivån en vikt på 20 procent. 

Sök efter artiklar och nyheter