Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Begäran om rättelse av uppgifter om sociala förmåner

Om det finns flera uppgifter som behöver rättas på ditt pensionsutdrag, ska du göra en skild begäran för varje rättelse.

Skicka eventuella bilagor separat via skyddad e-post efter att du skickat den här blanketten. Du får anvisningar om hur man skickar bilagor efter att du skickat blanketten.

Fälten som märkts med en stjärna är obligatoriska.

Blanketten är SSL-krypterad.

Behandling av personuppgifter >

Personuppgifter

Social förmån som saknas eller behöver rättas

Förmån saknas
Antalet förmånsdagar är fel
De förmånsgrundande inkomsterna innehåller ett fel
Annat. Ge en utredning i punkten tilläggsuppgifter.
Ja
Nej