Jumplink

Information för mottagare av en rehabiliteringsförmån

Utbetalningen av förmån

Rehabiliteringspenning utbetalas den 1:a dagen i månaden som bankerna har öppet. Om månadens första dag är en lördag eller en helgdag, görs inbetalningen på ditt konto följande vardag.  

Dagar då Elo betalar ut rehabiliteringspenning 2023

 2 januari    2 maj     1 september
 1 februari     1 juni  2 oktober
 1 mars   3 juli   1 november
 3 april   1 augusti   1 december 

Beskattningen av en förmån

Beskattning av rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsunderstöd

Om du har beviljats rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsunderstöd, behöver vi ett skattekort för förmånen.

Om vi vid betalning ännu inte har det skattekort som skattemyndigheterna utfärdat, verkställs förskottsinnehållningen enligt skattelagstiftningen. Förskottsinnehållningsprocenten fastställs enligt beloppet av rehabiliteringspenning eller -understöd (se tabellen):

Rehabiliteringspenning eller -understöd €/mån.
Förskottsinnehållnings-%
5,10 - 780,00 20
780,01 - 1 230,00 25
1 230,01 - 1 680,00 30
1 680,01 - 2 340,00 35
2 340,01 - 2 760,00 40
2 760,01 - 3 690,00 45
3 690,01 - 50

 

Vi återbetalar skatt som innehållits för mycket på ditt konto inom cirka två veckor efter att vi fått skattekortet från skattemyndigheterna.

Beskattning av rehabiliteringstillägg

Om du har beviljats rehabiliteringstillägg, behöver vi ett skattekort för pension.
Om vi vid betalning ännu inte har det skattekort som skattemyndigheterna utfärdat, verkställs förskottsinnehållningen enligt den allmänna skatteprocenten (40 %) som skattemyndigheterna fastställt. Vi återbetalar skatt som innehållits för mycket på ditt konto inom cirka två veckor efter att vi fått skattekortet från skattemyndigheterna.

Allmänt om att söka skattekort

Beställ ett skattekort från skattemyndigheterna. Skattemyndigheterna meddelar den nya skatteprocenten både till dig och direkt till Elo. Då du beställer ett skattekort behöver du uppgifter om rehabiliteringsförmånens belopp samt redogörelser om andra inkomster och förskottsinnehållningar. Du kan ringa skattemyndigheternas riksomfattande telefonnummer 029 497 001, besöka skattebyrån personligen eller beställa ett skattekort på nätet