Jumplink

Information för mottagare av en rehabiliteringsförmån

Utbetalningen av förmån

Rehabiliteringspenning utbetalas den 1:a dagen i månaden som bankerna har öppet. Om månadens första dag är en lördag eller en helgdag, görs inbetalningen på ditt konto följande vardag.  

Dagar då Elo betalar ut rehabiliteringspenning 2021

 4 januari    3 maj     1 september
 1 februari     1 juni  1 oktober
 1 mars   1 juli   1 november
 1 april   2 augusti   1 december 

Beskattningen av en förmån

Då du fått ett rehabiliteringsbeslut, ska du be skattemyndigheterna att räkna ut din förskottsinnehållningsprocent för den rehabiliteringsförmån som utbetalas till dig. Rehabiliteringspenning och rehabiliteringsunderstöd beskattas som en förmån, rehabiliteringstillägget som pensionsinkomst. För uträkning av skatteprocenten behövs utöver ett beslut även uppgifter om dina övriga inkomster och den förskottsinnehållning som verkställts på dem. Beställ ett skattekort från skattemyndigheterna. Skattemyndigheterna skickar skattekortet direkt till Elo.

Om din skatteprocent inte finns tillhanda före den första utbetalningen uppbärs 40 procent i skatt på din förmån. Skatt som uppburits för mycket återbetalas/betalas på ditt konto (inom en vecka) från det att skattemyndigheternas skattekort har anlänt till Elo. Vi kan emellertid endast återbetala skatt för förmåner som betalats innevarande år.

Kostnadsersättningar, t.ex. ersättningar för rese- och boendekostnader är skattefria och de beaktas inte i beskattningen.