Jumplink

E-tjänster

General / Default image alt attribute

Du kan sköta de flesta ärenden i anslutning till arbetspensionsförsäkring och arbetspensioner behändigt i Elos webbtjänst.

Webbtjänst för privatkunder

Du kan sköta ditt pensions- och försäkringsärende på nätet: i pensionstjänsten får du information om ditt arbetspensionsskydd och kan söka pension eller en förmån. Elos pensionstagare och de som deltar i yrkesinriktad rehabilitering kan sköta sina pensions- och förmånsärenden i tjänsten. De som valt den papperslösa tjänsten får dokumenten direkt till tjänsten.

Webbtjänst för företagskunder

Webbtjänsten innehåller allt som du behöver för att sköta dina arbetspensionsförsäkringar oberoende av om du är företagare, arbetstagare eller representerar en bokföringsbyrå. I samma webbtjänst hittar du också rehabiliterings- och pensionsuppgifter. Verktygen för HR i storföretag, som hjälper till att hantera riskerna förarbetsoförmåga i företaget och kostnaderna för dem.