Jumplink

Elos telefonnummer

Vår kundtjänst hjälper dig gärna i ärenden som gäller arbetspensionsförsäkring och pensionsskydd. Vi betjänar vardagar kl. 8–17.

Vi spelar in kundsamtal för att säkerställa kvaliteten på kundtjänsten.

Du kan också sköta de flesta ärendena i anslutning till arbetspensionsförsäkringen och arbetspensionerna via vår webbtjänster. Logga in på webbtjänsterna på adressen www.elo.fi/logga-in

Arbetspensionsförsäkring

ArPL- och FöPL-försäkringarnas kundtjänst tfn 020 694 744

Elos indrivning tfn 020 703 5400

Pensionsärenden

Rådgivning om pensions- och rehabiliteringsärenden tfn 020 694 715.

Pensionsutdrag

Rådgivning om pensionsutdrag tfn 020 694 716.

Försäljning och marknadsföring

Kundrelationer och kanaler

Säljtjänst
tfn 020 703 5515 (kl. 8–15)

Försäljningsdirektör Susan Sajantila
Samarbetet med LokalTapiola
tfn 020 703 5983

Försäljningsdirektör Tom Kurtén
Samarbetet med Fennia
tfn 020 703 5450

Marknadsföring

Marknadsdirektör Joni Tikkanen
tfn 020 703 5420

Telefonväxeln

tfn 020 703 50

Samtalspriser

För samtal till Elos 02069-servicenummer från det fasta telefonnätet debiteras i hela Finland endast lokalnätsavgiften.

Samtal från en mobiltelefon kostar den mobilsamtalsavgift som uppringarens egen mobiltelefonoperatör debiterar.

Elos övriga 0207-nummer:

Från anslutningar i det fasta nätet i Finland:
8,35 cent/samtal + 7,02 cent/min (inkl. moms 24 %).

Från anslutningar i mobiltelefonnätet:
8,35 cent/samtal + 17,17 cent/min (inkl. moms 24 %).

För samtal från utlandet debiteras enligt taxan för det aktuella landet.

Samma avgift tas ut för kö- och samtalstid.