Ring oss

Vår kundservice står till tjänst i ärenden som gäller arbetspensionsförsäkring och pensionsskydd.

Vi betjänar vardagar kl. 8–16.30.

Du kan också sköta de flesta ärendena i anslutning till arbetspensionsförsäkringen och arbetspensionerna via vår webbtjänster.

Logga in på webbtjänsterna >

Telefonväxeln

tfn 020 703 50

Arbetspensionsförsäkring 

Vi betjänar vardagar kl. 8–16.30.

ArPL- och FöPL-försäkring

tfn 020 694 744
webbtjänsten: Elos webbtjänst > 

Invalidpensionsavgifter för storföretag

e-post: aktuaaritoimi(at)elo.fi *

Vi bandar samtalen med våra kunder för att säkerställa en god kundservice.

Pensionsärenden

Rådgivning om pensions- och rehabiliteringsärenden

tfn 020 694 715
webbtjänsten: Pensionstjänsten >

Rådgivning om pensionsutdrag

tfn 020 694 716
webbtjänsten: Pensionstjänsten >

Handläggning av pensionsansökningar och pensionsbeslut

Ansökan om pension (invalid-, yrkesinriktad rehabilitering, familje-, ålders- och deltidspension)
tfn 020 694 715

Pensionsavgifter

tfn 020 694 715
webbtjänsten: Pensionstjänsten >

Vi bandar samtalen med våra kunder för att säkerställa en god kundservice.

Försäljning och marknadsföring

Kundrelationer och kanaler


Försäljningsdirektör Susan Sajantila

Samarbetet med LokalTapiola
Tfn 020 703 5983

Försäljningsdirektör Tom Kurtén
Samarbetet med Fennia
Tfn 020 703 5450

Marknadsföring

Marknadsdirektör Joni Tikkanen
Tfn 020 703 5420

* Våra e-postadresser är i formen fornamn.efternamn(at)elo.fi. Du kan skicka oss filer och bilagor med skyddad förbindelse via en särskild tjänst.

Skicka skyddad e-post >

Samtalspriser

För samtal till Elos 02069-servicenummer från det fasta telefonnätet debiteras i hela Finland endast lokalnätsavgiften.

Samtal från en mobiltelefon kostar den mobilsamtalsavgift som uppringarens egen mobiltelefonoperatör debiterar.

Elos övriga 0207-nummer:

Från anslutningar i det fasta nätet i Finland:
8,35 cent/samtal + 7,02 cent/min (inkl. moms 24 %).

Från anslutningar i mobiltelefonnätet:
8,35 cent/samtal + 17,17 cent/min (inkl. moms 24 %).

För samtal från utlandet debiteras enligt taxan för det aktuella landet.

Samma avgift tas ut för kö- och samtalstid.