Suoraan sisältöön

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

Elon hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän sekä hyvää hallintotapaa koskevan ohjeistuksen pohjana ovat listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää määrittävät suositukset, joita noudatetaan joko sellaisenaan tai työeläkeyhtiölle soveltuvin osin. Elon hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän sekä hyvää hallintotapaa koskevan ohjeistuksen hyväksyy hallitus.

Selvitys Elon hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020 (pdf) >

Selvitys Elon hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 (pdf) >

Selvitys Elon hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018 (pdf) >

Selvitys Elon hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017 (pdf) > 

Selvitys Elon hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016 (pdf) >

Selvitys Elon hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 (pdf) >

Selvitys Elon hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 (pdf) >

Listayhtiöiden hallinnointikoodi >