Suoraan sisältöön

Hallintoneuvosto

Työeläkevakuutusyhtiöllä tulee työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain mukaan olla hallintoneuvosto.

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa. Muut hallintoneuvoston tehtävät on lueteltu laissa ja yhtiöjärjestyksessä.

Elon hallintoneuvostoon kuuluu 42 jäsentä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmasosa. Keskeisten palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään kolmasosa hallintoneuvoston jäsenmäärästä ja keskeisten työnantajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään kuudesosa hallintoneuvoston jäsenmäärästä.

Hallintoneuvosto valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Elon hallintoneuvoston työjärjestys >

Hallintoneuvoston jäsenet

Puheenjohtaja:
Ilkka Brotherus, hallituksen puheenjohtaja, Sinituote Oy, erovuorossa 2021

1. varapuheenjohtaja
Pekka Kampman, rakennuttamisjohtaja, Y-säätiö, erovuorossa 2020 

2. varapuheenjohtaja
Satu Yrjänen, toimitusjohtaja, Kantar TNS Oy, erovuorossa 2021

Jäsenet:
Vesa Aallosvirta, järjestöpäällikkö, Teollisuusliitto ry, erovuorossa 2020
Stefan Borgman, puheenjohtaja, METO Metsäalan Asiantuntijat ry, erovuorossa 2022
Antti Hakala, johtaja, Ammattiliitto Pro, erovuorossa 2021 
Juha Hakkarainen, metsäjohtaja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, erovuorossa 2022
Maria Hanho, omistajayrittäjä, Vaissi Oy, erovuorossa 2020
Nanna Hietala, hallituksen puheenjohtaja, MSK Group Oy, erovuorossa 2020
Ulla Hopponen, talouspäällikkö, Teollisuusliitto ry, erovuorossa 2022
Sauli Huikuri, hallituksen puheenjohtaja, Hätälä Oy, erovuorossa 2021 
Matti Huutola, järjestöjohtaja, SAK ry, erovuorossa 2022
Heidi Jaara, toimitusjohtaja, Wheslyn Group Oy, erovuorossa 2022
Tero Jussila, talousjohtaja, Maintpartner Group Oy, erovuorossa 2020
Olavi Kaukonen, toimitusjohtaja, A-klinikkasäätiö, erovuorossa 2020  
Kalle Kujanpää, talousjohtaja, Finn-Power Oy, erovuorossa 2021 
Veli-Matti Kuntonen, puheenjohtaja, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry ,erovuorossa 2021 
Lasse Laurikainen, hallituksen puheenjohtaja, Helsingin Insinöörit HI ry, erovuorossa 2021 
Mikko Leppälä, suunnittelujohtaja, Rauma Marine Constructions Oy, erovuorossa 2020 
Pekka Metsi, toimitusjohtaja, Granlund Oy, erovuorossa 2022
Harri Miettinen, toimitusjohtaja, Kymen Seudun Osuuskauppa, erovuorossa 2022
Timo Mäki-Ullakko, toimitusjohtaja, Pirkanmaan Osuuskauppa, erovuorossa 2021 
Mats Nyman, toiminnanjohtaja, Esimiehet ja Asiantuntijat ry, erovuorossa 2022
Mikael Pentikäinen, toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät, erovuorossa 2020
Terhi Penttilä, toimitusjohtaja, Länsilinjat Oy, erovuorossa 2020
Heikki Pesu, toimitusjohtaja, Are Oy, erovuorossa 2022
Marko Piirainen, puheenjohtaja, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, erovuorossa 2020
Katariina Poskiparta, toimitusjohtaja, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, erovuorossa 2022 
Antti Rantalainen, konsernijohtaja, Rantalainen-Yhtiöt Oy, erovuorossa 2021
Millariikka Rytkönen, puheenjohtaja, Tehy ry, erovuorossa 2021
Ansu Saarela, talousjohtaja, Bauhaus & Co Ky, erovuorossa 2022 
Mikko Salo, toiminnanjohtaja, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijoiden liitto Loimu ry, erovuorossa 2021
Kimmo Simberg, toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, erovuorossa 2020 
Tommi Sova, toimitusjohtaja, Intrum Oy, erovuorossa 2020
Pentti Virtanen, toimitusjohtaja, FSP Finnish Steel Painting Oy, erovuorossa 2021
Tapio Volanen, Senior Vice President, CGI Northern Europe, erovuorossa 2022 
Olli Vormisto, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Hämeenmaa, erovuorossa 2020 
Janne Ylinen, toimitusjohtaja, Kokkolan Halpa-Halli Oy, erovuorossa 2022 
Jaana Ylitalo, edunvalvontajohtaja, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, erovuorossa 2021 

Hallintoneuvoston vaalivaliokunta

Yhtiöllä on hallintoneuvoston valitsema vaalivaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella esitykset hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenvalinnoista ja palkkioista.

Vaalivaliokuntaan kuuluvat vakuutuksenottajien ehdottamina jäseninä Elon hallintoneuvostosta hallituksen puheenjohtaja llkka Brotherus, toimitusjohtaja Satu Yrjänen ja toimitusjohtaja Harri Miettinen.

Vakuutettujen ehdottamina jäseninä vaalivaliokuntaan kuuluvat Elon hallintoneuvostosta edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo, rakennuttamisjohtaja Pekka Kampman ja toiminnanjohtaja Mats Nyman. Vaalivaliokunnan puheenjohtajana toimii Ilkka Brotherus ja varapuheenjohtajana Jaana Ylitalo.