Suoraan sisältöön

Vastuullisesti asiakkaan eläkeasialla

Vastuullisuus sisältyy Elon perustehtävään. Me huolehdimme siitä, että asiakkaat saavat ansaitsemansa eläkkeet. Vaikutamme yhteiskuntaan ja asiakkaidemme arkeen hoitamalla oman lakisääteisen työeläketurvan toimeenpanotehtävämme tehokkaasti ja huolehtimalla asiakkaistamme kestävästi asiakaskokemusta kehittäen.

Me olemme omalta osaltamme luomassa edellytyksiä sille, että ihmiset pysyvät muuttuvassa maailmassa mukana työelämässä. Työeläkeyhtiön keinoina tähän ovat muun muassa työkykyjohtaminen ja työeläkekuntoutus. Pitkät ja ehjät työurat ovat niin yksilön kuin yhteiskunnankin etu.

Vastuullinen sijoitustoimintamme turvaa eläkkeet ja luo pohjaa kestävälle tulevaisuudelle yli sukupolvien.

Olemme asiakkaidemme arjessa mukana työuran alusta elämän loppuun.


Elon vuosi ja vastuuraportti 2019 

Vuonna 2019 muun muassa uudistimme vastuullisen sijoittamisen ja omistajaohjauksen periaatteemme, käynnistimme yhdenvertaisuus- ja monimuotoisuusohjelman sekä uudistimme sähkönhankintastrategiamme ja siirryimme tuulivoiman käyttöön.

Käytimme vastuullisuusraportoinnissa viitteellisesti Global Reporting Initiative (GRI) -viitekehystä nyt kolmatta kertaa. Vuosi- ja vastuuraportti 2019 sisältää TCFD:n mukaisen raportin ilmastonmuutokseen liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista. Raportti sisältää arvion ilmastoasioiden huomioimisesta Elon hallinnossa, strategiassa ja riskienhallinnassa sekä ilmastoasioihin liittyvät tavoitteet ja mittarit.

Lue lisää Elon vuosi- ja vastuuraportista >


Noudatamme sijoittamisessa vastuullisen sijoittamisen- ja omistajaohjauksen periaatteita sekä ilmastostrategiaamme. Lue lisää Elon vastuullisesta sijoittamisesta >


Elon eettiset liiketoimintaperiaatteet (Code of Conduct) määrittävät, miten Elo toimii erilaisissa tilanteissa. Ne perustuvat Elon yrityskulttuurin kulmakiviin eli arvoihin ja toimintamalleihin, ja niissä kuvataan minkälaiseen toimintaan Elo ja elolaiset sitoutuvat, sekä miten toimimme päivittäin.