Postin lakko hidastaa postin kulkua. Verkkopalvelussa voit hoitaa vaivattomasti vakuutus- ja eläkeasiasi niin lakon aikana kuin sen jälkeenkin.

Lisätietoja uutisessa >

Työkykyjohtamisen valmennukset


Valmennukset syksyllä 2019

ikoni: koulutus
30.10.2019 | Työkykyjohtaminen esimiesten arjessa | Helsinki

Valmennuksen tavoite: Lisätä osallistujien ymmärrystä ja taitoja työkykyjohtamisen toteuttamiseen arjen esimiestyössä. Valmennus antaa käytännön työkaluja tunnistaa työn kuormitustekijöitä ja keinoja ennaltaehkäistä työkyvyn alentumista.

Kohderyhmä: Erityisesti uudet esimiehet ja HR-roolissa toimivat

Työtapa: Asiantuntijaluentoa, ryhmäpohdintaa ja oman työyhteisön arviointia

Teemat:

 • Mitä työkyky ja työkykyjohtaminen ovat?
 • Perehdyttämisen merkitys työkyvyn tukena
 • Työn sujuvuuden varmistaminen
 • Työkyvyttömyyden syyt ja seuraukset
 • Esimiehen oma jaksaminen

Valmentajat: Työkykyjohtamisen kehittämispäälliköt Pia Aulaskoski ja Anneli Holmberg, Työeläkeyhtiö Elo
 
Aikataulu:
8:30 Ilmoittautuminen ja aamupala
9:00 Valmennus alkaa
12:00 Valmennus päättyy
 
Huom! Valmennus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille.

Ilmoittaudu valmennukseen

5.11.2019 | Mielenterveyden tukeminen työpaikalla | Jyväskylä

Valmennuksen tavoite: Löytää esimiestyön ja HR:n käytännön keinoja edistää mielenterveyttä työpaikalla ja tukea oireilevia työntekijöitä.
 
Kohderyhmä:
Johto, esimiehet ja työkykyjohtamisen kehittämisestä vastaavat henkilöt
 
Työtapa:
Keskusteleva luennointi ja työpajamainen työskentely
 
Teemat:

 • Mielenterveys ja työelämä 
 • Mielen hyvinvointia edistävät johtamisen käytännöt
 • Kuormittuneiden, oireilevien ja mielenterveyden häiriöitä sairastavien työntekijöiden tukeminen työpaikalla

Valmentaja: Pauliina Mattila-Holappa, PsT, erityisasiantuntija, työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi, Työterveyslaitos
 
Aikataulu:
8:30 Ilmoittautuminen ja aamupala
9:00 Valmennus alkaa
12:00 Valmennus päättyy
 
Huom! Valmennus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille.

Ilmoittaudu valmennukseen

5.11.2019 | Välitä ja ennakoi - sanoista tekoihin | Helsinki

Valmennuksen tavoite: Valmennuksen tavoitteena on varhaisen tuen mallin käytännön toiminnan tarkastelu. Jos teet asiat aina samalla tavalla, miksi odotat erilaista lopputulosta?
 
Kohderyhmä:
Johto, esimiehet ja työkykyjohtamisen kehittämisestä vastaavat henkilöt, jotka käyvät varhaisen tuen puheeksiottoja ja kehittävät prosessia.
 
Työtapa:
Asiantuntijaluentoa, ryhmätehtäviä ja -keskustelua
 
Teemat:

 • Miten saada konkretiaa ja sisältöä varhaisen tuen keskusteluihin?
 • Mikä on seuraava askel keskustelun jälkeen?
 • Millä tavalla esimies voi edesauttaa keskustelun luottamuksellista ilmapiiriä?
 • Signaalien ja hälytysmerkkien tunnistaminen.

Valmentajat: Työkykyjohtamisen kehittämispäälliköt Antti Keskitalo ja Päivi Pärkkä, Työeläkeyhtiö Elo
 
Aikataulu:
8:30 Ilmoittautuminen ja aamupala
9:00 Valmennus alkaa
12:00 Valmennus päättyy
 
Huom! Valmennus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille.

Ilmoittaudu valmennukseen

12.11.2019 | Henkilöstötuottavuuden johtaminen - perusteet haltuun | Tampere

Valmennuksen tavoite: Osallistujalla on valmennuksen jälkeen selkeä näkemys, miten henkilöstötuottavuutta kehitetään heidän toimialansa luomien liiketoiminnan vaatimusten mukaan. Valmennus antaa eväitä henkilöstötuottavuuden suunnitteluun, toteuttamiseen ja mittaamiseen.
 
Kohderyhmä:
Johto, esimiehet ja organisaation kehittämisestä vastaavat henkilöt
 
Työtapa:
Ennakkokysely, asiantuntijaluento, oman yrityksen ratkaisujen ohjattua pohdintaa
 
Teemat:

 • Henkilöstötuottavuuden johtamisen (HTJ) yhteys yrityksen liiketoimintaan
 • Johdon päätökset ja prosessit HTJ:ssa
 • Henkilöstön kehittämisprosessit HTJ:ssa
 • HTJ:n taloudelliset hyödyt – henkilöstötuottavuuden ja käyttökatteen kestävä kasvu
 • HTJ:n suunnitelman askeleet vaiheittain

Valmentaja: Valmentajana toimii FT Ossi Aura, joka on tutkinut ja kehittänyt henkilöstötuottavuutta ja sen osa-alueita jo lähes 30 vuoden ajan.
 
Aikataulu:
8:30 Ilmoittautuminen ja aamupala
9:00 Valmennus alkaa
12:00 Valmennus päättyy
 
Huom! Valmennus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille.

Ilmoittaudu valmennukseen

13.11.2019 | Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt | Turku
Valmennuksen tavoite: Valmennuksen tavoitteena on auttaa osallistujia tarkentamaan omaa käsitystään henkilöstöjohtamisen ja erityisesti keskeisten henkilöstökäytäntöjen yhteydestä yrityksen suorituskykyyn ja tuloksellisuuteen. Valmennuksessa käydään uusimman tutkimuksen valossa läpi tekijöitä, jotka tekevät yrityksen henkilöstöjohtamisesta arvoa tuottavan prosessin yritykselle.
 
Kohderyhmä: Yritysten henkilöstöjohtamisen kehittämisestä vastaavat henkilöt. Valmennus on suunnattu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten henkilöstöjohtamisesta vastaaville.
 
Teemat:
 • Mitkä ovat henkilöstöjohtamisen tämän hetken haasteet ja trendit?
 • Mitä ovat tutkimusten nostamat kehityshaasteet henkilöstöjohtamisessa?
 • Millainen on henkilöstöjohtamisen arvoprosessi?
 • Miten henkilöstöjohtaminen saadaan strategisemmaksi?
 • Miten henkilöstökäytännöt heijastuvat henkilöstön työhyvinvointiin ja tuloksellisuuteen?
 • Mitä ovat ovat ketterien henkilöstökäytäntöjen kulmakivet?
   

Valmennus sisältää: Asiantuntijaluentoa ja keskustelua
 
Valmentaja:
Professori Riitta Viitala, Vaasan yliopisto
 
Aikataulu:
 8.30 Ilmoittautuminen ja aamupala
 9:00 Valmennus alkaa
12:00 Valmennus päättyy
 
Huom! Valmennus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille.

Ilmoittaudu valmennukseen

13.11.2019 | Menesty yrittäjänä! | Vaasa
Valmennuksen tavoite: Osallistujalla on valmennuksen jälkeen pakillinen työkaluja työkykyjohtamisen kehittämiseen sekä laajempi ymmärrys eri tekijöistä pk-yrityksen menestyksen takana. Valmennuksen teemat pohjautuvat Elon Menesty yrittäjänä -tutkimukseen.
 
Kohderyhmä: Pk-yritysten ja kasvuyritysten edustajat
 
Teemat:
 • Työkykyjohtaminen pk-yrityksessä
 • Elon palvelut kehittämisen tueksi
 • Mikä merkitys johtamisosaamisella on pk-yrityksen menestykseen
 • Miten ammatillisella verkostoitumisella luodaan menestystä
 • Mitkä voimavaratekijät tukevat yrittäjää
 • Kolme yritys-casea menestyksen avaimista
   

Työtapa: Asiantuntijaluentoa, ryhmäpohdintaa ja verkostoitumista 
 
Valmentajat:
Työkykyjohtamisen kehittämispäälliköt Katja Ekman ja Noora Poussu, Työeläkeyhtiö Elo
 
Aikataulu:
 8.30 Ilmoittautuminen ja aamupala
 9:00 Valmennus alkaa
11:30 Valmennus päättyy
 
Huom! Valmennus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille.

Ilmoittaudu valmennukseen

19.11.2019 | Tunteiden johtaminen | Oulu
Tänä päivänä voimme vielä ohittaa tunteet “vaaleanpunaisena höttönä”, mutta tunteiden ymmärtäminen ja johtaminen tulevat olemaan välttämättömiä taitoja tulevaisuudessa. Tekoäly ja robotisaatio tulevat tekemään osan tietotyöstä, mutta suurin osa ihmisille jäävästä työstä vaatii kuitenkin korkeaa tunneälyä.
Valmennuksen jälkeen tiedät vastauksen seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä tunteet ovat?
 • Miksi tunteet ovat välttämätön työelämän taito varsinkin tekoälyn aikakaudella?
 • Mikä estää tänä päivänä tunteiden kohtaamisen ja mitä sille voisimme tehdä?
 • Mitkä ovat parhaat työkalut omien tunteiden johtamiseen?
 • Mitkä ovat parhaat työkalut luotettavan ilmapiirin luomiseksi?

Valmennuksen tavoite: Valmennuksessa opit, kuinka pystyt tunteita paremmin ymmärtämällä ja aktiivisesti johtamalla parantamaan kohtaamisia niin itsesi kuin asiakkaittesi ja kollegoittesi kanssa.
 
Kohderyhmä: Kaikki itsensäjohtamisesta ja kohtaamisten parantamisesta kiinnostuneet.
 
Työtapa: Oppimisessa on mukana tiedettä, luentoa, keskusteluja ja lukuisia käytännön vinkkejä ja kirjasuosituksia. 
 
Valmentaja: Camilla Tuominen, Emotion Tracker (F8 Helsinki Oy)
 
Aikataulu:
8:30 Ilmoittautuminen ja aamupala
9:00 Valmennus alkaa
12:00 Valmennus päättyy
 
Huom! Valmennus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille.

Ilmoittaudu valmennukseen

26.11.2019 | Work fit! | Helsinki

Objectives: The training will provide the participants with enhanced insight and skills to deal with challenges related to well-being at work.

Target group: Management, supervisors and persons responsible for work ability management

Topics:

 • What is work ability/incapacity for work comprised of?
 • How do changes at work affect well-being at work?
 • Workload and coping at work
 • Should I work when I’m sick?
 • Presenteeism in the workplace 

Training includes: Expert lectures and discussions

Trainer: Tiina Alahautala, Master of Health Science, HR Legal Services Oy

Schedule:
8:30 Check-in and breakfast
9:00 Program begins
12:00 Summary and closing

This training is for Elo's customers only and it will be held in English.

Sign up

3.12.2019 | Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet haastavissa tilanteissa | Tampere

Valmennuksen tavoite: Osallistujalla on valmennuksen jälkeen ymmärrys työlainsäädännön kokonaisuudesta sekä esimiehen ja työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista. Esimiehet saavat käytännön työkaluja erilaisiin haastaviin tilanteisiin.  

Kohderyhmä: Johto, esimiehet ja HR 

Teemat:

 • Johdatus päivän teemaan työlainsäädännön kokonaisuutta avaten; mitä esimiehen on hyvä tietää kokonaisuudesta?
 • Esimiehen ja työntekijän lakisääteiset velvollisuudet ja oikeudet 
 • Direktio-oikeus ja sen käyttäminen
 • Alisuoriutumiseen puuttumisen prosessi ja toimintamallit
 • Työkyvyn alentuminen ja toimintavelvollisuudet
 • Keskustelua, käytännön tapausharjoitukset, esimerkkejä

Valmennus sisältää: Asiantuntijaluentoa, ryhmäpohdintaa käytännön tapausharjoituksien avulla ja keskustelua

Valmentaja: OTM, VT Minna Salli, HR Legal Services Oy
 
Aikataulu:
8:30 Ilmoittautuminen ja aamupala
9:00 Valmennus alkaa
12:00 Valmennus päättyy
 
Huom! Valmennus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille.

Ilmoittaudu valmennukseen

11.12.2019 | Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt | Helsinki
Valmennuksen tavoite: Valmennuksen tavoitteena on auttaa osallistujia tarkentamaan omaa käsitystään henkilöstöjohtamisen ja erityisesti keskeisten henkilöstökäytäntöjen yhteydestä yrityksen suorituskykyyn ja tuloksellisuuteen. Valmennuksessa käydään uusimman tutkimuksen valossa läpi tekijöitä, jotka tekevät yrityksen henkilöstöjohtamisesta arvoa tuottavan prosessin yritykselle.
 
Kohderyhmä: Yritysten henkilöstöjohtamisen kehittämisestä vastaavat henkilöt. Valmennus on suunnattu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten henkilöstöjohtamisesta vastaaville.
 
Teemat:
 • Mitkä ovat henkilöstöjohtamisen tämän hetken haasteet ja trendit?
 • Mitä ovat tutkimusten nostamat kehityshaasteet henkilöstöjohtamisessa?
 • Millainen on henkilöstöjohtamisen arvoprosessi?
 • Miten henkilöstöjohtaminen saadaan strategisemmaksi?
 • Miten henkilöstökäytännöt heijastuvat henkilöstön työhyvinvointiin ja tuloksellisuuteen?
 • Mitä ovat ovat ketterien henkilöstökäytäntöjen kulmakivet?
   

Valmennus sisältää: Asiantuntijaluentoa ja keskustelua
 
Valmentaja:
Professori Riitta Viitala, Vaasan yliopisto
 
Aikataulu:
 8.30 Ilmoittautuminen ja aamupala
 9:00 Valmennus alkaa
12:00 Valmennus päättyy
 
Huom! Valmennus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille.

Ilmoittaudu valmennukseen

Työhyvinvointikortti-koulutukset

ikoni: koulutus
3.12.2019 Espoo

Elon työkykyjohtamisen palvelut toivottaa sinut tervetulleeksi Työhyvinvointikortti-koulutukseen!
 
Elon pääkonttori, Espoo, 3.12.2019
 
Kouluttajat: Työeläkeyhtiö Elon työkykyjohtamisen kehittämispäälliköt Marja Konttila ja Marjut Pukarinen

 
Työeläkeyhtiö Elo tarjoaa kehittämisen apuvälineeksi työhyvinvointikorttikoulutuksen. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen työpaikalla käynnistyy työhyvinvointia edistäviä prosesseja ja yhteistyö työhyvinvoinnin kehittämisessä lisääntyy. Koulutuksessa käydään läpi työhyvinvoinnin perusasioita ja selkiytetään rooleja sekä vastuita työhyvinvointityössä. Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka toimit asiakasyrityksessämme työyhteisön kehittäjänä, esimiehenä tai työsuojeluorganisaatiossa.
 

Koulutuksen ohjelma ja aikataulu:


8.30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen
 
9.00 Työhyvinvoinnin kokonaisuus
 • Mistä työhyvinvointi koostuu?
 • Kehittäminen, roolit ja vastuut
 • Säädösperusta
 • Tuottavuus ja työhyvinvointi
Johtamalla työhyvinvointia
 • Esimiestyö ja työhyvinvointi
 • Itsensä johtaminen
 • Ammattitaito ja osaaminen
 • Työkyvyn edistäminen
11.30 Lounas
 

12.30 Edellinen aihe jatkuu
 
Toimiva työyhteisö
 • Yhteistyö ja hyvä työkäyttäytyminen
 • Häiriötilateet ja toimintamallit häiriötilanteissa
 • Ilmapiirin ja työyhteisötaitojen kehittäminen

Mitä teemme seuraavaksi?
 
Tentti
 
16.00 Koulutuksen päätös

 
Koulutukseen sisältyy ennen koulutusta toteutettava oman työpaikan työhyvinvoinnin arviointitehtävä. Se auttaa arviomaan, mitkä työhyvinvoinnin osa-alueet työpaikalla ovat hyvin ja mitkä tarvitsevat kehittämistä. Koulutuspäivä päättyy tenttiin, jonka hyväksytysti suorittamisesta myönnetään Työturvallisuuskeskuksen Työhyvinvointikortti.

Ilmoittaudu koulutukseen

Työkykyjohtamisen taitaja -valmennus

Pilotoimme uutta palvelua syksyllä 2019!

 

Valmennuksen tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä työkykyyn vaikuttavista tekijöistä sekä tarjota perustietoa ja käytännön työkaluja, joiden avulla osallistuja pystyy kehittämään työkykyjohtamista omassa organisaatiossaan.

Verkko-opiskeluna toteutettavan oppimisohjelman kokonaiskesto on n. 3 kuukautta. Opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta. Ohjelma koostuu parin viikon välein avautuvista ohjatuista oppimismoduuleista sekä monipuolisista vuorovaikutteisista oppimistehtävistä. Valmennus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille ja on heille maksuton. 

Syksyn pilottiryhmä on täynnä. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan alkuvuoden 2020 ryhmään, ota yhteyttä tyokykyjohtaminen@elo.fi.

Kiinnostuitko?

Lataa tuorein valmennuskalenteri (PDF) >

Haluatko saada uusimmat valmennusuutiset suoraan sähköpostiisi? Tilaa työkykyjohtamisen uutiskirje, niin pysyt ajan tasalla tarjonnastamme.

Ikoni: tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme 

Voit tilata itsellesi

 • asiakkaiden uutiskirjeen
 • työkykyjohtamisen uutiskirjeen
 • tilitoimistojen uutiskirjeen.

   

Lue lisää ja tilaa >