Työkykyjohtamisen valmennukset

Syksyn 2019 valmennustarjonta päivittyy vielä. Ilmoittautuminen on jo auki alla oleviin valmennuksiin. 

Valmennukset syksyllä 2019

ikoni: koulutus
10.9.2019 | Introduction to manager’s rights and responsibilities in employment | Helsinki

Objectives of the training: The participants get a general understanding of employment law and basic rights and responsibilities in employment and how they affect taking action in challenging situations.

Target group: Management, managers and HR

Topics:

 • Employment law as a foundation for managerial work – ’basics in place’
  • Introduction to employment law and its principles in Finland
  • Basic rights and responsibilities in employment – how to use the employer’s right to direct and supervise the performance of work?
  • What does equal treatment and non-discrimination require from employer? When is it allowed to treat your employees differently?
  • Employment agreement and principal terms of work – how to change the terms and conditions of employment?
 • Legal framework for intervention
  • When and how to take action in challenging situations? How to recognize performance issues? What to do if the employee’s working capacity is at risk?    
 • Case rehearsals    

Contents: Introduction to the basics of employment law by an employment lawyer and case rehearsals

Trainer: Senior Advisor, LL.M. Anna-Maria Wassman, HR Legal Services Oy. Anna-Maria works as a Senior Advisor in HR Legal Services Oy and has over 10 years of experience in the field of HR and employment law. 

Schedule:
8:30 Check-in and breakfast
9:00 Program begins
12:00 Summary and closing

This training is for Elo's customers only and it will be held in English.

Sign up

11.9.2019 | Työstä kykyä! | Oulu

Valmennuksen tavoite: Osallistujalla on valmennuksen jälkeen entistä enemmän ymmärrystä ja valmiuksia hyödyntää muutosta työhyvinvointiin ja työssä jatkamiseen liittyvissä haasteissa.

Kohderyhmä: Johto, esimiehet ja työkykyjohtamisen kehittämisestä vastaavat henkilöt

Teemat:

 • Mistä työkyky/työkyvyttömyys rakentuu?
 • Miten muutokset työssä vaikuttavat työhyvinvointiin?
 • Työkuormitus ja työssä jaksaminen
 • Saako sairaana olla töissä?
 • Sairausläsnäolo (presenteismi) työpaikan ilmiönä

Valmennus sisältää: Asiantuntijaluentoa, ryhmäpohdintaa ja keskustelua

Valmentaja: Asiantuntijalääkäri Kari-Pekka Martimo, Työeläkeyhtiö Elo
 
Aikataulu:
8:30 Ilmoittautuminen ja aamupala
9:00 Valmennus alkaa
12:00 Valmennus päättyy
 
Huom! Valmennus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille.

Ilmoittaudu valmennukseen

17.9.2019 | Tunteiden johtaminen | Turku
Tänä päivänä voimme vielä ohittaa tunteet “vaaleanpunaisena höttönä”, mutta tunteiden ymmärtäminen ja johtaminen tulevat olemaan välttämättömiä taitoja tulevaisuudessa. Tekoäly ja robotisaatio tulevat tekemään osan tietotyöstä, mutta suurin osa ihmisille jäävästä työstä vaatii kuitenkin korkeaa tunneälyä.
Valmennuksen jälkeen tiedät vastauksen seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä tunteet ovat?
 • Miksi tunteet ovat välttämätön työelämän taito varsinkin tekoälyn aikakaudella?
 • Mikä estää tänä päivänä tunteiden kohtaamisen ja mitä sille voisimme tehdä?
 • Mitkä ovat parhaat työkalut omien tunteiden johtamiseen?
 • Mitkä ovat parhaat työkalut luotettavan ilmapiirin luomiseksi?

Valmennuksen tavoite: Valmennuksessa opit, kuinka pystyt tunteita paremmin ymmärtämällä ja aktiivisesti johtamalla parantamaan kohtaamisia niin itsesi kuin asiakkaittesi ja kollegoittesi kanssa.
 
Kohderyhmä: Kaikki itsensäjohtamisesta ja kohtaamisten parantamisesta kiinnostuneet.
 
Työtapa: Oppimisessa on mukana tiedettä, luentoa, keskusteluja ja lukuisia käytännön vinkkejä ja kirjasuosituksia. 
 
Valmentaja: Camilla Tuominen, Emotion Tracker (F8 Helsinki Oy)
 
Aikataulu:
8:30 Ilmoittautuminen ja aamupala
9:00 Valmennus alkaa
12:00 Valmennus päättyy
 
Huom! Valmennus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille.

Ilmoittaudu valmennukseen

2.10.2019 | Itseohjautuvan kulttuurin mahdollistaminen organisaatiossa | Turku
Valmennuksen tavoite:
 • Saada käsitys itseohjautuvuudesta käsitteenä.
 • Hahmottaa, mitä itseohjautuvuuden lisääminen organisaation kulttuurissa vaatii toiminnalta yleisesti.
 • Ymmärtää yksilön näkökulmasta minkälaisia vaatimuksia itseohjautuvuus asettaa.
 • Saada ensimmäiset työkalut itseohjautuvuuden kulttuurin kehittämiseksi ja tukemiseksi.
Kohderyhmä: Johto, esimiehet ja organisaation kehittämisestä vastaavat henkilöt
 
Työtapa: Asiantuntijaluentoa, ryhmätehtäviä ja -keskustelua
 
Teemat:
 • Mitä itseohjautuvuus on? Itseohjautuvuuden määrittely.
 • Miksi itseohjautuvuus on pinnalla juuri nyt? Itseohjautuvuuden hyödyt.
 • Mitä kulttuuri on? Miten kulttuuria voi kehittää? Miten itseohjautuvuus ja kulttuuri liittyvät toisiinsa.
 • Itseohjautuvuuden vaatimukset organisaation toiminnalle. Millaisia haasteita tähän voi liittyä.
 • Itseohjautuvuuden johtaminen:
  • Itseohjautuvuuden ja johtajuuden vaatimukset ihmiskäsitykselle.
  • Vallan siirto ja päätöksenteon edellytykset
  • Itseohjautuvuuden vaatimukset yksilölle ja tiimeille. Mitä tehdä toisin?
 • Miten lähteä lisäämään itseohjautuvuutta organisaatiossa? Miten tukea yksilöitä muutoksessa?

Valmentaja: Nina Rinne, Sitomo Oy:n organisaatioiden kehittäjä
 
Aikataulu:

8:30 Ilmoittautuminen ja aamupala
9:00 Valmennus alkaa
12:00 Valmennus päättyy
 
Huom! Valmennus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille.

Ilmoittaudu valmennukseen

12.11.2019 | Henkilöstötuottavuuden johtaminen - perusteet haltuun | Tampere

Valmennuksen tavoite: Osallistujalla on valmennuksen jälkeen selkeä näkemys, miten henkilöstötuottavuutta kehitetään heidän toimialansa luomien liiketoiminnan vaatimusten mukaan. Valmennus antaa eväitä henkilöstötuottavuuden suunnitteluun, toteuttamiseen ja mittaamiseen.
 
Kohderyhmä:
Johto, esimiehet ja organisaation kehittämisestä vastaavat henkilöt
 
Työtapa:
Ennakkokysely, asiantuntijaluento, oman yrityksen ratkaisujen ohjattua pohdintaa
 
Teemat:

 • Henkilöstötuottavuuden johtamisen (HTJ) yhteys yrityksen liiketoimintaan
 • Johdon päätökset ja prosessit HTJ:ssa
 • Henkilöstön kehittämisprosessit HTJ:ssa
 • HTJ:n taloudelliset hyödyt – henkilöstötuottavuuden ja käyttökatteen kestävä kasvu
 • HTJ:n suunnitelman askeleet vaiheittain

Valmentaja: Valmentajana toimii FT Ossi Aura, joka on tutkinut ja kehittänyt henkilöstötuottavuutta ja sen osa-alueita jo lähes 30 vuoden ajan.
 
Aikataulu:
8:30 Ilmoittautuminen ja aamupala
9:00 Valmennus alkaa
12:00 Valmennus päättyy
 
Huom! Valmennus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille.

Ilmoittaudu valmennukseen

13.11.2019 | Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt | Turku
Valmennuksen tavoite: Valmennuksen tavoitteena on auttaa osallistujia tarkentamaan omaa käsitystään henkilöstöjohtamisen ja erityisesti keskeisten henkilöstökäytäntöjen yhteydestä yrityksen suorituskykyyn ja tuloksellisuuteen. Valmennuksessa käydään uusimman tutkimuksen valossa läpi tekijöitä, jotka tekevät yrityksen henkilöstöjohtamisesta arvoa tuottavan prosessin yritykselle.
 
Kohderyhmä: Yritysten henkilöstöjohtamisen kehittämisestä vastaavat henkilöt. Valmennus on suunnattu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten henkilöstöjohtamisesta vastaaville.
 
Teemat:
 • Mitkä ovat henkilöstöjohtamisen tämän hetken haasteet ja trendit?
 • Mitä ovat tutkimusten nostamat kehityshaasteet henkilöstöjohtamisessa?
 • Millainen on henkilöstöjohtamisen arvoprosessi?
 • Miten henkilöstöjohtaminen saadaan strategisemmaksi?
 • Miten henkilöstökäytännöt heijastuvat henkilöstön työhyvinvointiin ja tuloksellisuuteen?
 • Mitä ovat ovat ketterien henkilöstökäytäntöjen kulmakivet?
   

Valmennus sisältää: Asiantuntijaluentoa ja keskustelua
 
Valmentaja:
Professori Riitta Viitala, Vaasan yliopisto
 
Aikataulu:
 8.30 Ilmoittautuminen ja aamupala
 9:00 Valmennus alkaa
12:00 Valmennus päättyy
 
Huom! Valmennus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille.

Ilmoittaudu valmennukseen

19.11.2019 | Tunteiden johtaminen | Oulu
Tänä päivänä voimme vielä ohittaa tunteet “vaaleanpunaisena höttönä”, mutta tunteiden ymmärtäminen ja johtaminen tulevat olemaan välttämättömiä taitoja tulevaisuudessa. Tekoäly ja robotisaatio tulevat tekemään osan tietotyöstä, mutta suurin osa ihmisille jäävästä työstä vaatii kuitenkin korkeaa tunneälyä.
Valmennuksen jälkeen tiedät vastauksen seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä tunteet ovat?
 • Miksi tunteet ovat välttämätön työelämän taito varsinkin tekoälyn aikakaudella?
 • Mikä estää tänä päivänä tunteiden kohtaamisen ja mitä sille voisimme tehdä?
 • Mitkä ovat parhaat työkalut omien tunteiden johtamiseen?
 • Mitkä ovat parhaat työkalut luotettavan ilmapiirin luomiseksi?

Valmennuksen tavoite: Valmennuksessa opit, kuinka pystyt tunteita paremmin ymmärtämällä ja aktiivisesti johtamalla parantamaan kohtaamisia niin itsesi kuin asiakkaittesi ja kollegoittesi kanssa.
 
Kohderyhmä: Kaikki itsensäjohtamisesta ja kohtaamisten parantamisesta kiinnostuneet.
 
Työtapa: Oppimisessa on mukana tiedettä, luentoa, keskusteluja ja lukuisia käytännön vinkkejä ja kirjasuosituksia. 
 
Valmentaja: Camilla Tuominen, Emotion Tracker (F8 Helsinki Oy)
 
Aikataulu:
8:30 Ilmoittautuminen ja aamupala
9:00 Valmennus alkaa
12:00 Valmennus päättyy
 
Huom! Valmennus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille.

Ilmoittaudu valmennukseen

26.11.2019 | Work fit! | Helsinki

Objectives: The training will provide the participants with enhanced insight and skills to deal with challenges related to well-being at work.

Target group: Management, supervisors and persons responsible for work ability management

Topics:

 • What is work ability/incapacity for work comprised of?
 • How do changes at work affect well-being at work?
 • Workload and coping at work
 • Should I work when I’m sick?
 • Presenteeism in the workplace 

Training includes: Expert lectures and discussions

Trainer: Kari-Pekka Martimo, Medical Expert, Elo Mutual Pension Insurance Company

Schedule:
8:30 Check-in and breakfast
9:00 Program begins
12:00 Summary and closing

This training is for Elo's customers only and it will be held in English.

Sign up

3.12.2019 | Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet haastavissa tilanteissa | Tampere

Valmennuksen tavoite: Osallistujalla on valmennuksen jälkeen ymmärrys työlainsäädännön kokonaisuudesta sekä esimiehen ja työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista. Esimiehet saavat käytännön työkaluja erilaisiin haastaviin tilanteisiin.  

Kohderyhmä: Johto, esimiehet ja HR 

Teemat:

 • Johdatus päivän teemaan työlainsäädännön kokonaisuutta avaten; mitä esimiehen on hyvä tietää kokonaisuudesta?
 • Esimiehen ja työntekijän lakisääteiset velvollisuudet ja oikeudet 
 • Direktio-oikeus ja sen käyttäminen
 • Alisuoriutumiseen puuttumisen prosessi ja toimintamallit
 • Työkyvyn alentuminen ja toimintavelvollisuudet
 • Keskustelua, käytännön tapausharjoitukset, esimerkkejä

Valmennus sisältää: Asiantuntijaluentoa, ryhmäpohdintaa käytännön tapausharjoituksien avulla ja keskustelua

Valmentaja: OTM, VT Minna Salli, HR Legal Services Oy
 
Aikataulu:
8:30 Ilmoittautuminen ja aamupala
9:00 Valmennus alkaa
12:00 Valmennus päättyy
 
Huom! Valmennus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille.

Ilmoittaudu valmennukseen

11.12.2019 | Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt | Helsinki
Valmennuksen tavoite: Valmennuksen tavoitteena on auttaa osallistujia tarkentamaan omaa käsitystään henkilöstöjohtamisen ja erityisesti keskeisten henkilöstökäytäntöjen yhteydestä yrityksen suorituskykyyn ja tuloksellisuuteen. Valmennuksessa käydään uusimman tutkimuksen valossa läpi tekijöitä, jotka tekevät yrityksen henkilöstöjohtamisesta arvoa tuottavan prosessin yritykselle.
 
Kohderyhmä: Yritysten henkilöstöjohtamisen kehittämisestä vastaavat henkilöt. Valmennus on suunnattu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten henkilöstöjohtamisesta vastaaville.
 
Teemat:
 • Mitkä ovat henkilöstöjohtamisen tämän hetken haasteet ja trendit?
 • Mitä ovat tutkimusten nostamat kehityshaasteet henkilöstöjohtamisessa?
 • Millainen on henkilöstöjohtamisen arvoprosessi?
 • Miten henkilöstöjohtaminen saadaan strategisemmaksi?
 • Miten henkilöstökäytännöt heijastuvat henkilöstön työhyvinvointiin ja tuloksellisuuteen?
 • Mitä ovat ovat ketterien henkilöstökäytäntöjen kulmakivet?
   

Valmennus sisältää: Asiantuntijaluentoa ja keskustelua
 
Valmentaja:
Professori Riitta Viitala, Vaasan yliopisto
 
Aikataulu:
 8.30 Ilmoittautuminen ja aamupala
 9:00 Valmennus alkaa
12:00 Valmennus päättyy
 
Huom! Valmennus on tarkoitettu vain Elon asiakkaille.

Ilmoittaudu valmennukseen

Kiinnostuitko?

Lataa tuorein valmennuskalenteri (PDF) >

Haluatko saada uusimmat valmennusuutiset suoraan sähköpostiisi? Tilaa työkykyjohtamisen uutiskirje, niin pysyt ajan tasalla tarjonnastamme.

Ikoni: tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme 

Voit tilata itsellesi

 • asiakkaiden uutiskirjeen
 • työhyvinvoinnin uutiskirjeen
 • tilitoimistojen uutiskirjeen.

   

Lue lisää ja tilaa >