Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Joka kolmannen yrittäjän YEL-vakuutus ei turvaa eläkeaikaa eikä työttömyyttä

YEL-työtulon merkitys tunnetaan huonosti. Joka kolmas yrittäjä on määritellyt työtulonsa niin alhaiseksi, että se ei anna todellista turvaa vanhuutta tai esimerkiksi työttömyyttä varten. Yrittäjän eläke kertyy sen perusteella, millaisen työtulon he ovat itselleen määritelleet.

Elo on Suomen suurin yrittäjiä vakuuttava työeläkeyhtiö ja se vakuuttaa noin 85 000 yrittäjää. Näistä yrittäjistä kolmannes on määritellyt työtulonsa niin alhaiseksi, että se ei oikeuta työttömyysturvaan. Työtulon tulee olla vähintään 12 564 euroa vuodessa, jotta yrittäjällä on mahdollisuus työttömyysturvaan. Tätä moni yrittäjä ei tule välttämättä ajatelleeksi työtulonsa tasoa määritellessään.

Yrittäjä määrittelee itse työtulonsa ja siten myös sosiaaliturvansa tason. Yrittäjän YEL-työtulo vaikuttaa työeläkkeen lisäksi sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan ja on pohjana äitiys- ja vanhempainrahaan sekä työkyvyttömyyseläkkeeseen.

– Yrittäjä määrittää työtulonsa itseään varten. Yrittäjän eläkemaksut ovat sijoitus tulevaisuuteen. Osalla yrittäjistä yritystoiminta on niin pientä, että tulotkin jäävät pieniksi ja työtulon oikea taso on matala. Merkittävä osa yrittäjistä pitää kuitenkin liiketoimintansa kasvaessakin työtulonsa tietoisesti matalana työpanoksensa arvoon nähden, toteaa Elon kehitysjohtaja Eero Sallasmaa.

Elon yrittäjien keskimääräinen työtulo oli 21 921 euroa vuonna 2016 ja se on pienentynyt vuodesta 2014 kaksi prosenttia. Yli 30 prosentilla yrittäjistä työtulo on liian alhainen antamaan turvaa työttömyyden varalle. Tätä kehitystä selittää aloittavien yrittäjien keskityötulon määrän lasku.

– Ilmiö huolestuttaa minua. Tunnettu tosiasia on, että kun tulovirta ei ole suuren suuri, ei haluta maksaa taakkana koettuja työeläkevakuutusmaksuja pakollista enempää. Tällöin esimerkiksi työttömyyden tai työkyvyttömyyden kohdatessa yrittäjä jää oman onnensa nojaan, sanoo Sallasmaa.

– Käsitykseni mukaan YEL-työtulon merkitys yrittäjän sosiaaliturvan perustana tunnetaan erittäin huonosti. Käytännössä tämä heijastuu myös luottamukseen työeläkejärjestelmää kohtaan. Yrittäjät tekevät todella arvokasta työtä. Toivoisin, että yrittäjän työpanoksen todellinen arvo näkyisi myös työtulossa. On hyvä muistaa, että YEL-vakuutus turvaa yrittäjää kahdella tavalla: mitä jos minulle sattuu jotakin eli se antaa turvaa työuran ajaksi. Toisaalta, mitä jos elänkin pitkään eli se antaa turvaa eläkkeellä. Kun työtulo on oikein mitoitettu, se tuo turvaa niin sairauden, työttömyyden kuin pitkän iänkin varalle, korostaa Sallasmaa.

Aloittavat yrittäjät ovat tyypillisesti 30–40-vuotiaita

Elon tilastojen mukaan nyt yritystoiminnan käynnistävä tyypillinen aloittava yrittäjä on 30–40-vuotias. Tässä ikäluokassa yrittäjien keskimääräiset vuosittaiset työtulot ovat 15 482 euroa.

– Aloittavat yrittäjät, kolmi-nelikymppiset, elävät nyt ruuhkavuosiaan. Heidän on hyvä muistaa, että YEL-työtulo antaa turvaa sairastumisen varalle ja antaa tuen perheen perustamiseen, sillä vanhempainrahakin määritellään työtulon mukaan, muistuttaa Sallasmaa.

– Moni yrittäjä havahtuukin oman YEL-työtulonsa alhaiseen tasoon valitettavasti vasta silloin, kun tulot romahtavat vanhempainvapaan tai sairauden takia.

Työn murros käynnissä - pienet YEL-työtulot, pieni eläke

Yrittäjien eläke kertyy sen perusteella, millaisen työtulon he ovat itselleen määritelleet. Lain mukaan työtulon tulee vastata sellaista palkkaa, joka olisi kohtuudella maksettava, jos yrittäjän tilalle palkattaisiin yhtä ammattitaitoinen työntekijä. Näin kaikki yrittäjät eivät kuitenkaan tee, vaan määrittelevät työtulonsa työnsä todellista arvoa alhaisemmaksi. Se näkyy myös yrittäjille maksettavien eläkkeiden tasossa.

– On hyvä kiinnittää huomiota siihen, että tällä hetkellä yrittäjien eläketurva tavallisimmin muodostuu kahdesta komponentista: työntekijänä ansaitusta eläkkeestä ja yrittäjän eläkkeestä. Harva on ollut yrittäjänä koko työuraansa. Työn murros ja itsensä työllistämisen suosion kasvu tulevat todennäköisesti näkymään yrittäjien entistä suurempana vastuuna omasta työeläkkeestään.

– Tilastojemme valossa voi todeta, että mitä suurempi osa työeläkkeestä on yrittäjänä ansaittua, sitä pienempi keskimääräinen eläke on. Jos eläkettä on karttunut myös TyEL-vakuutettuna työntekijänä, on eläke keskimäärin suurempi.

Aloittavien yrittäjien keskimääräinen työtulo Elossa vuonna 2016 oli 16 687 euroa. Samana vuonna yritystoiminnan päättäneiden keskimääräinen työtulo oli 18 256 euroa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työtuloa korotetaan yleensä vain vuosittaisella palkkakertoimella eli työtuloa korotetaan vain harvoin sen mukaan, miten yrittäjän työpanoksen todellinen arvo kasvaa.

– Yrittäjän aikanaan saaman eläkkeen taso muodostuu hänen maksamansa työtulon perusteella. Jos YEL-työtulo on oikealla tasolla, karttuva eläke vastaa jokseenkin palkansaajan saamaa eläkettä. Usein YEL-eläkemaksuja pidetään kalliina, mutta tosiasiassa YEL on hyvä sijoitus, kun elämme keskimäärin yhä pidempään. Näin yrittäjä saa maksetut YEL-maksut tuplana takaisin eläkkeen muodossa. Havaintojemme mukaan yrittäjän elinajanodote ei poikkea palkansaajan elinajan odotteesta, sanoo Sallasmaa.

Vaikka yrityksen liiketoiminta kehittyy, niin työtuloa ei useinkaan koroteta vuosien mittaan, vaan se jää usein sille tasolle, millä se on ollut yrityksen alkaessa.

– Haasteena on usein se, että yritystoiminnan alkaessa kaikki energia menee liiketoiminnan käynnistämiseen ja siinä vaiheessa YEL-maksut koetaan rasitteena. Houkutus minimoida kulut on suuri ja YEL-maksut saattavat näin unohtua minimitasolle.

– On varsin inhimillistä, että ihmiset arvostavat keskimäärin nykyistä kulutusta tulevaisuuden kustannuksella. Pieneksi määritellystä työtulosta tulee lopulta pieni eläke. Jotta yrittäjä kartuttaisi itselleen eläkkeen, joka vastaa hänen työnsä arvoa ja tuo riittävän turvan elämän kaikkiin vaiheisiin, on tärkeää tuntea YEL-vakuutuksen ominaisuudet.

Uudet yrittäjät saavat maksuista alennusta

Ensimmäisen kerran yrittäjätoiminnan aloittavat yrittäjät saavat 22 prosentin alennuksen ensimmäisen 48 kuukauden ajalta. Jos ensimmäinen YEL-vakuutus on alkanut 1.1.2001 jälkeen ja jäljellä on vielä alennuskuukausia, saa jäljellä olevan alennuksen myös toiseen YEL-vakuutukseen.

YEL-vakuutusmaksut ovat 100-prosenttisesti vähennyskelpoisia verotuksessa. Koska vähennys on perhekohtainen, myös yrittäjän puoliso voi tehdä vähennyksen omasta ansiotulostaan. Jos yritys on maksanut vakuutusmaksut, vähennys tehdään yrityksen verotettavasta tulosta.

Liitemateriaali: Yrittäjän eläketurva - tuoko riittävän turvan? (pdf) >

Lisätietoja: Kehitysjohtaja Eero Sallasmaa, eero.sallasmaa@elo.fi, puh. 020 703 5221


Yhteyshenkilöt
Viestintäpäällikkö Hanna Saira
puh. 020 703 5671

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>