Suoraan sisältöön

Kelan sairaus- ja vanhempainpäivärahojen määräytyminen muuttuu 1.1.2020

YEL-työtulon pitäminen jatkuvasti oikealla, todellista työpanosta vastaavalla tasolla on uudistuksen jälkeen entistäkin tärkeämpää. Vuodenvaihteen jälkeen sairauspäivärahan perusteena ei voi enää käyttää päivärahakautta edeltävien kuuden kuukauden tuloja, vaikka ne olisivat yli 20 % korkeammat kuin edellisessä verotuksessa todetut tulot.

Kelan päivärahaetuuksiin tulee muutoksia 1.1.2020 lähtien. Muutos koskee sekä yrittäjiä että palkansaajia. Sen merkitys kuitenkin korostuu yrittäjillä, sillä he määrittävät itse YEL-työtulonsa ja sitä kautta sekä eläkevakuutusmaksujensa että päivärahojensa tason. Esimerkiksi sairauslomalle jäävän yrittäjän päivärahan laskennassa käytetään jatkossa vuosituloa. Vuositulo lasketaan niiltä 12 kalenterikuukaudelta, jotka ovat edeltäneet etuusoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta.

Yrittäjällä vuositulon laskennan pohjana käytetään YEL-työtuloa. Jos YEL-työtulon määrä on muuttunut tarkasteltavan 12 kuukauden aikana, huomioidaan keskimääräinen työtulo. Jos yrittäjä on palkkatyössä yrittäjätoimintansa ohella, huomioidaan vuositulossa sekä palkkatulo että YEL-työtulo. Vuosituloon ei lasketa mukaan palkkatuloa omasta yrityksestä eikä elinkeinotoiminnan ansiotuloa.

Aiemmin yrittäjien päivärahat ovat määräytyneet edeltävänä vuonna toimitetussa verotuksessa todetun YEL-työtulon perusteella. Vuonna 2019 käytetään siis vuoden 2017 verotustietoja. Uudistuksen jälkeen päivärahan määräytymisjakso kuvaa paremmin tilannetta juuri ennen päivärahalle siirtymistä. Samalla poistuu mahdollisuus, jossa päivärahan perusteena olisivat viimeisen kuuden kuukauden tulot.

– Vuodenvaihteen jälkeen yrittäjä ei pysty enää vaikuttamaan äitiysrahansa määrään nostamalla työtuloa vasta vähän ennen äitiysvapaata. Oma selusta kannattaa varmistaa pitämällä työtulo jatkuvasti oikealla tasolla, kertoo Elon asiakaspalvelupäällikkö Heta Virkki.

YEL-työtuloa ei voi nostaa takautuvasti muutosten tai yllätysten takia

YEL-työtuloa ei voi myöskään muuttaa takautuvasti vaan aikaisintaan muutosilmoituksesta alkaen. Jotta sairastuminen tai lapsen saaminen eivät johtaisi kohtuuttomaan taloudelliseen tilanteeseen, YEL-työtulon pitäminen jatkuvasti oikealla tasolla on erittäin tärkeää jokaiselle yrittäjälle.

– Lapsen syntymään pystyy onneksi varautumaan, mutta sairastuminen ja onnettomuudet tuppaavat yllättämään yrittäjän. Helpotusta uudelleen äidiksi tulevien taloudelliseen tilanteeseen tuo se, että vanhempainpäiväraha voi jatkossakin määräytyä edellisen vanhempainpäivärahan perusteena olleen työtulon perusteella, jos uuden lapsen laskettu aika on ennen kuin edellinen lapsi on täyttänyt kolme vuotta, selittää Virkki.

Muutos on osa suurempaa lakiuudistusta

Lakimuutos koskettaa kaikkia sairausvakuutuslain mukaisia päivärahaetuuksia, joita ovat sairauspäiväraha, osasairauspäiväraha ja vanhempainpäiväraha. Vanhempainpäivärahoja ovat äitiysraha, erityisäitiysraha, isyysraha, vanhempainraha ja osittainen vanhempainraha.

Sairausvakuutuslain muutosten taustalla ovat tulorekisteristä saatavat entistä ajantasaisemmat tulotiedot sekä päivärahojen määräytymisperusteiden yksinkertaistaminen.

Löydät lisätietoja uudistuksesta Kelan verkkosivuilta. 

Hae artikkeleita ja uutisia