Suoraan sisältöön

Elo jatkaa sijoittamista Suomen Teollisuussijoitus Oy:n rahastoissa

Elo on mukana Suomen Teollisuussijoitus Oy:n perustamassa Kasvurahastojen Rahasto IV Ky:ssä (KRR IV). KRR IV käynnistyy 165 miljoonan euron pääomilla jatkamaan ja edistämään kasvuyritysten rahoituksen tarjontaa. Rahasto jatkaa aiempien KRR-rahastojen menestyksekästä sijoitustoimintaa ja sijoittaa edeltäjiensä tavoin kotimaisiin alku- ja kasvuvaiheen pääomasijoitusrahastoihin. Rahaston tarkoitus on vuosien 2020–2025 aikana sijoittaa 10-14 kotimaiseen pääomasijoitusrahastoon.

– Olemme tukeneet viimeisen kymmenen vuoden aikana KRR-konseptin kautta kymmenien uusien pääomasijoitusrahastojen syntymistä ja skaalautumista. Samalla suomalaiset eläke- ja vakuutusyhtiöt osallistuvat yhteiskunnallisesti merkittävien kasvuyritysten rahoittamiseen ja saavat myös todistetusti vastuullista tuottoa, toteaa Tesin rahastosijoituksista vastaava johtaja Matias Kaila.
 
– KRR-rahastot ovat olleet Elolle merkittävä kanava vaikuttaa ja kantaa vastuuta kotimaisen uuden yritystoiminnan mahdollistamisesta ja innovaatioiden synnystä. Samalla tuemme kotimaista työllisyyttä ja yrittäjyyttä. Jatkamme mielellämme tätä yhteistyötä uudessa rahastossa. On ollut palkitsevaa ja mielenkiintoista seurata miten yritykset tämän ohjelman kautta ovat kasvaneet merkittäviksi toimijoiksi Suomessa ja sen ulkopuolella, sanoo Elon pääomasijoitusjohtaja Karita Meling.

KRR I-III ovat tähän mennessä sijoittaneet yhteensä 30 suomalaiseen alku- ja kasvuvaiheen pääomasijoitusrahastoon. Rahastot ovat vuosina 2009–2018 sijoittaneet yhteensä 227 yritykseen, joista suomalaisten yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 3,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19 000.

Kohderahastoilta edellytetään tuottojen ohella vastuullista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa. Rahastoilta edellytetään vahvistettua vastuullisen sijoittamisen politiikkaa ja henkilöstön kouluttamista ja sitouttamista aiheeseen. Lähtökohtana on riskienhallinnan lisäksi mahdollisuus liiketoiminnan arvon kasvattamiseen

Lisätietoja:
Karita Meling, pääomasijoitusjohtaja, puh. 020 703 5719

Lue myös